Koronavirus (Covid-19) smitter ved dråpesmitte ved hosting og nysing, og berøring via hender og overflater som har smittemateriale på seg. Virus kan overleve på flater i flere dager. Overlevelsestiden er blant annet avhengig av materialtyper, temperatur og fuktighet. Om en person med koronavirus har oppholdt seg i et lokale eller i et transportmiddel, og det er ønskelig med videre bruk, uten smittefare, må desinfisering og smittevask utføres med metoder som er tilpasset fjerning av Covid-19-virus. Vanlig rengjøring er ikke tilstrekkelig for å fjerne smittefaren.

Hvordan kan du bruke vår service?

Norva24 Sørmiljø sin desinfisering er en tjeneste som hjelper deg til å desinfisere et smittet eller mistenkt smittet lokale eller kjøretøy, vår metode gjør dette klart til bruk innen 12 timer fra det tidspunktet man satte i gang prosessen. Vår metode består av sanering av urene overflater, med desinfiseringsmidler. Desinfiseringsmidler blir påført ved bruk av lavtrykksprøyte, eller ved «fogging» som gjør at desinfiseringsmiddelet påføres som en kjemikalietåke, dette sørger for at alle overflater blir behandlet. Metoden dreper koronavirus og i tillegg også annen virus- og bakterieflora. Våre prosedyrer og kjemikalier er i daglig bruk i Norva24 Sørmiljø, også i forbindelse med andre typer oppdrag som vi utfører. Alle kjemikalier er testet og godkjent for bruk i Norge.

Hvilken type lokaler kan renses?

  • Transportmidler som tog, fly, ferger, hurtigbåter, busser, taxi og andre transportmidler som lastebiler mm.
  • Lokaler for kontorer, butikker, produksjon, lager, restauranter, barnehager, skoler, stasjoner og terminaler mm.

I behandlingsperioden må lokalene være stengt for alle andre enn de som utfører arbeidet

Vår behandling av koronavirus

  1. Forberedelse; Vår første prioritet er alltid sikkerheten til våre medarbeidere, kunder og omgivelsene. Medarbeidere fra Norva24 Sørmiljø er utstyrt forskriftsmessig, med personlig verneutstyr som sko-overtrekk, engangsdress, engangshansker og åndedrettsvern.
  2. Rengjøring; Alle overflater der det er mistanke om eller bekreftet smittestoff påføres en tåke av kjemi. I spesielt fokus er berøringsoverflater som: – Armlener, håndtak, rekkverk, arbeidsbord, overflater, WC, vasker, kraner, o.l.
  3. Desinfisering og ; Norva24 Sørmiljø gjennomfører desinfisering ved bruk av godkjente desinfiseringsmidler, dette påføres overflater ved som påføres med lavtrykksprøyte, eller ved fogging (tåkelegging med kjemikaler) Når lokalene behandles så må de holdes stengt for alle andre enn de som utfører arbeidene.
  4. Etterbehandling; Etter utført desinfisering er det desinfiseringsmiddel i lokalet i inntil 12 timer. Ved spesielle behov kan Norva24 Sørmiljø forkorte denne tiden ved å ventilere lokalene. Etter ferdige arbeider fortar vi en sluttkontroll sammen med oppdragsgiver for å kvalitetssikre resultatet.
  5. Fjerning av avfall; Norva24 Sørmiljø fjerner alt avfall og beskyttelsesmaterialer, dette fraktes vekk i egne avfallssekker for smitteavfall. Etter avsluttede arbeider så blir alt verktøy og utstyr desinfisert slik at dette er rent og klart for neste oppdrag.
  6. Garantier; Norva24 Sørmiljø benytter anerkjente metoder og godkjente vaskemidler/kjemikalier, vi utfører arbeidene med faglig dyktige medarbeidere som har fått spesialopplæring i denne type arbeider. Det er ikke mulig å gi noen garantier for “smittefritt lokale”, og når lokalene påny tas i bruk vil det kunne tilføres ny smitte av brukere eller materiell/utstyr som tas med inn i lokalene.

Send Forespørsel