Yrkessjåfører og andre veibrukere kjørte en flere kilometer lang konvoi fra Bergen til Voss. De protesterer mot at utbyggingen av den rasfarlige E16-strekningen nok en gang er utsatt. En av dem var operatør og sjåfør Henriette Mæhle i Norva24 Birkeland.

Yrkessjåfører og andre veibrukere kjørte en flere kilometer lang konvoi fra Bergen til Voss. De protesterer mot at utbyggingen av den rasfarlige E16-strekningen nok en gang er utsatt. En av dem var operatør og sjåfør Henriette Mæhle i Norva24 Birkeland.

– Folk dør på denne veistrekningen. Likevel er det ikke bevilget en krone til å bygge ny vei. Det er skremmende at en så dårlig vei er hovedvei mellom Oslo og Bergen, sier Henriette Mæhle.

Hun kjørte en av Norva24 Birkelands storkombibiler i konvoien som ble arrangert som en protest mot at utbyggingen av E16 mellom Arna og Voss er utsatt av Regjeringen. Strekningen er svingete, uoversiktlig og svært rasfarlig, og omtales ofte som Norges verste vei.

Aksjonen den første lørdagen i november ble kalt NOK er NOK, og ble arrangert i et samarbeid mellom en rekke aktører:

  • NAF – Norges Automobilforbund
  • KNA – Kongelig norsk automobilforbund
  • NLF – Norges Lastebileierforbund
  • BLF – Bergen Lastebileierforening
  • Fellesforbundet
  • Transport- og logistikkforbundet
  • K5-Alliansen
  • NHO Logistikk, avdeling Vestlandet
  • Yrkestrafikkforbundet
Deltakerne møtte politkere på Voss. (Foto: UAS Voss)

Rasfarlig E16 Bergen-Voss

Det er den eneste tilførselveien fra Bergen til hovedårene over fjellet til Østlandet. Det eneste alternativet uten rasfare er å kjøre sørover mot Stavanger, og ta lange omveier over E134 Haukeli eller E39 og E18 rundt Sørlandet.

E16 Arna-Voss er planlagt med en felles utbygging der vei og jernbane legges i tunnel på mye av strekningen. Regjeringen har i høst valgt å droppe det prosjektet, men vil bevilge milliarder til en fergefri Hordfast-forbindelse mellom Stord og Os. Tidligere i høst har Stortinget med knapt flertall valgt å gå videre med utbygging av skipstunnel gjennom Stadlandet. Men fortsatt skal altså yrkessjåfører og andre veibrukere i vest ferdes på «Norges verste vei» mellom Bergen og Voss.

– E16 Arna-Voss burde vært proioritert over Hordfast og skipstunnelen. Men i stedet for å gi veibrukerne her en bedre hverdag vil politikerne bruke E16 i et politisk maktspill. Her må vi alle trå til og si ifra, sier Mæhle.

Norva24 Birkeland betjener hver dag kunder over hele Vestlandet. Biler og sjåfører bruker den rasfarlige strekningen hele tiden, uten muligheter til å velge andre veier.

Sjåfør og operatør på storkombi

NOK er NOK konvoien på Voss
Stort engasjement da Henriette (t.v.) og kollegaene møtte politkere på Voss. (Foto: Eivind Rabben)

Henriette Kismul Mæhle er en av dem. Hun er til daglig sjåfør og operatør på storkombibil hos Norva24 Birkeland, og kjører den utsatte veistrekningen ofte.

Mæhle har et sterkt samfunnsengasjement, som hun bruker på vegne av de som bruker veiene på jobb og i hverdagen. Det gjør hun som tillitsvalgt i NAF, og nå for tiden som leder i NAFs ungdomskomité i Bergen.

Det var gjennom dette engasjementet hun deltok i demonstrasjonskonvoien. I samråd med ledelsen stilte hun opp med en av Norva24 Birkelands meget godt synlige kombibiler.

Markering med NAF og Norva24

Veibrukere av alle slag, inkludert redningsetatene, stilte opp i aksjonen.
Veibrukere av alle slag, inkludert redningsetatene, stilte opp i aksjonen. (Foto: Eivind Rabben)

– Det burde vært unødvendig å gjøre slike markeringer. I dette tilfellet er det helt nødvendig. Så mange som mulig må si ifra. Det er kjekt å få lov til å være med å påvirke, og å ha en stemme. Gjennom NAF får jeg mange gode muligheter til det, og det er fint å få ha med Norva24 også. Det gir en ekstra tyngde, og ikke minst en ekstra synlighet ute på veien, sier Henriette Mæhle.

Henriette Mæhle bak rattet i Scania storkombien.
Henriette Mæhle bak rattet i Scania storkombien. (Foto: Eivind Rabben)

For ledelsen i Norva24 Birkeland var det et enkelt valg da Henriette spurte om å få stille i markeringen med en av de mange Norva24 storkombi-bilene til Norva24 Birkeland.

– Ja, helt klart. Dette er en utrolig viktig sak. Det handler om sikkerheten for våre sjåfører, og for alle andre veibrukere. Våre tjenester er i mange tilfeller samfunnskritiske, og helt avhengige av å komme frem på veien. Da er det helt riktig at vi stiller opp i en markering som dette. Vi er glade for å få være med på det, og vi er stolte over at Henriette stiller i våre farger, sier administrasjonssjef Kjartan Tofting i Norva24 Birkeland.