Til nyopprettet stilling hos Norva24 Birkeland søker vi lager og logistikkansvarlig