Sandfang er ikke noe du legger spesielt merke til når du beveger deg rundt i gatene. Sandfangene ligger godt skjult under rister og asfalt, og gjør bare jobben sin i det stille. Akkurat sånn det skal være.

Problemene oppstår først hvis sandfanget ikke tømmes. Da kan det fort bli trøbbel, noe du garantert vil legge merke til. Her får du vite hvorfor!

Hva er sandfang?

Sandfang er en felles betegnelse for alle sluk, kummer og rister i/ved gater og veier, og dreneringskummer ved bygg. Sandfanget har en rensefunksjon, og skal skille ut sand, grus og jord fra overflatevannet som renner ned i kummen. Når grus og sand renner inn i sandfanget, samler massene seg i bunnen, mens vannet renner videre. Alle sandfang må tømmes regelmessig, slik at de ikke blir fulle.

Sandfang finner du overalt. I gater, boligområder, på bensinstasjoner eller vaskehaller. Det finnes flere hundretusener sandfang her i landet.

Artikkelen fortsetter under bildet!

Sandfang2[6]

 

Hva skjer hvis sandfanget ikke tømmes?

Et sandfang har flere funksjoner. Hvis sandfanget ikke tømmes, vil det kunne få negative konsekvenser på flere måter.

 1. Sandfang hindrer skader i ledningsnettet
  Sandfang skal ta unna overflatevann som samler seg i gatene ved nedbør, og fjerne grus, sand og jord som har blandet seg i vannet. Kommer slike masser inn i rørsystemene, vil rørene kunne tette seg.
 1. Sandfang hindrer forurensing
  I vaskehaller og ved bensinstasjoner er det ofte vaskemidler, olje og andre giftstoffer i vannet som renner inn i sandfanget. Giftstoffene binder seg til sandpartiklene og samles opp i sandfangkummen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet. Et fullt sandfang vil kunne medføre risiko for forurensing, da det farlige avfallet ikke fanges opp av sandfanget og i stedet renner ut i naturen.
 1. Sandfang hindrer oversvømmelser
  Ved store vannføringer, vil fulle sandfang kunne føre til oversvømmelser og stor skade på eiendommer.

Hvordan tømmes sandfang?

Det er viktig at alle sandfang tømmes forsvarlig, da sandfang som regel er det eneste trinnet hvor forurenset overvann blir renset før det slipper videre ut i naturen. En slamsuger eller spylebil vil gjøre jobben effektivt. Etter at sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Hvor ofte bør et sandfang tømmes?

Alle sandfang bør tømmes regelmessig, hvor ofte avhenger av flere faktorer.

 • Hvor mye det er strødd på vinterstid.
 • Risikoen for oversvømmelser i området.
 • Kummens plassering, om den ligger i bunnen av en bakke eller på et flatt strekk.
 • Hvor mye grus og sand det er i området.
 • Trafikk-tetthet.

Ideelt sett bør et sandfang tømmes når ca. 50% av lagringsvolumet er fylt opp.

Eier er ansvarlig

De fleste borettslag og private eiendommer må selv sørge for tømming av sandfang. De er dermed også ansvarlige for eventuelle skader som oppstår dersom sandfanget ikke tømmes forsvarlig. Ødelagte eller tette rør, oversvømmelser eller farlig avfall som lekker ut i naturen kan medføre erstatningsansvar eller bøter. Dette kan bli kostbart for de ansvarlige.

Er du ansvarlig for sandfang og er usikker på hvor ofte det bør tømmes? Norva24 har lang erfaring med tømming av sandfang. Vi hjelper deg gjerne, enten du ønsker faste avtaler eller tømming ved behov.

Send Forespørsel