Lillesand og Birkenes kommune har signert avtale med Norva24 Sørmiljø om tømming av private slamanlegg i kommunene som de er pålagt å tømme med hjemmel i forurensningsloven § 26 (minirenseanlegg, slamavskillere og tette oppsamlingstanker).

Kontrakten har en varighet på 4 år med opsjon på forlenging en eller flere ganger i inntil ytterligere 2 år, totalt maksimalt 6 år. Planlagt oppstart 01.01.2024.

Til grunn for inngått avtale ligger tildelingskriterier fordelt på pris, kvalitet og miljø.

  • Norva24 Sørmiljø, som de aller fleste Norva24- selskapene i Norge, er ISO sertifisert.
  • I denne konkurransen berømmes vi for godt innarbeidede rutiner iht. ISO 14001, noe som fremgår av et lett tilgjengelig KHMS-system.
  • Avvikshåndtering tilknyttet miljøbelastende situasjoner er inntatt i samme system, og er lett tilgjengelig på bilene for sjåførene.
  • Vårt logistikkoptimaliseringsprogram som setter opp hensiktsmessige tømmeruter for å begrense antall kjørte kilometer gir umiddelbar relevant miljøgevinst.

Oppdraget omfatter slamtømming av private anlegg i Lillesand og Birkenes kommune, samt transport av slam til godkjent mottak.  

Over 2.000 anlegg skal tømmes, fordelt på tette tanker, slamavskillere helårsbolig, slamavskillere fritidsbolig og minirenseanlegg. Utifra tidligere estimater skal det tømmes over 4.700 m3 slam årlig.

Vi i Norva24 Sørmiljø er stolte av å skulle betjenes de to kommunens flotte innbyggere i de neste årene. Våre dyktige operatører, med topp moderne utstyr, har god lokal kjennskap, og gleder seg til å møte mye hyggelige mennesker i sitt daglige virke for å ivareta kontrakten med Birkenes og Lillesand kommune.


Birkenes kommune, grunnlagt i 1838, med ca 5.500 innbyggere har Birkeland som administrasjonssenter. I tillegg til at jord- og skogbruk er viktige næringer, så sysselsetter industrien over 400 arbeidstakere. Ellers et mangfold av opplevelsesmuligheter, både i form av mange og godt ivaretatte kulturminner og store tur- og rekreasjonsområder. Lakseførende Todalselva og innsjøen Ogge med sine 365 øyer og holmer, anbefales på det varmeste. Kommunens egne hjemmesider er lettleste og informative. https://www.birkenes.kommune.no/

«Storebror» Lillesand kommune, både aldersmessig (grunnlagt i 1837) og ift innbyggertall ( ca 11.500), har steinkirke i Vestre Moland helt tilbake fra slutten av 1100-tallet. I nyere tid er kommunen preget av vekst, både hva gjelder befolkningstallstall, etableringen av nye bedrifter og boligområder. Lillesand med renommé som sørlandsidyll og feriested øker sitt ordinære innbyggertall betydelig sommerstid, når turistene inntar sine ferieparadis. Som lillebror Birkenes, har også Lillesand veldig innbydende og informativ god nettside; https://www.lillesand.kommune.no/

Utover tjenestene i selve avtalen kan vi i Norva24 Sørmiljø, med lokasjoner i Grimstad og Holskogveien i Kristiansand, også bistå kommunenes flotte innbyggere, med en rekke andre tjenester.

Les mer på https://norva24.no/avdeling/sormiljo/