Eirik Karlsen har kommet godt i gang som avdelingsdirektør for Norva24 Miljøservice ved avdelingene i Stryn og Ålesund. I juni kommer også Lars Erik Bolsø på plass som avdelingsleder for Ålesund. Konsernet styrker seg med et bredt tjenestespekter i denne regionen.

Bildet: Ålesundguttene: Avdelingsdirektør Eirik Karlsen og avdelingsleder Lars Erik Bolsø skal sammen med gode medarbeidere bygge opp et bredt tjenestetilbud både på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

Dermed er det ingen tvil om at Norva24-konsernet ser på Nordvestlandet som et spennende marked, der de har et sterkt ønske om videre vekst de kommende årene.
Norva24 Miljøservice forbindes i stor grad med innsamling, transport og behandling av slam fra septiktanker og renseanlegg, men Karlsen understreker at selskapet har et bredt spekter av kommunaltekniske tjenester og med lokal forankring både i Stryn og nå også i Ålesund.

60 medarbeidere
Norva24 Miljøservice har totalt 60 medarbeidere. Den merkantile ledelsen for både Stryn og Ålesund er lokalisert til Stryn. 40 operatører er tilknyttet avdelingen i Stryn, og i Ålesund er det foreløpig fem sjåfører og operatører. Dette antallet håper Karlsen vil utvides etter hvert som tjenestespekteret blir enda mer utbredt på Sunnmøre.

Leder på «hjemmebane»
Eirik Karlsen er på mange måter kommet «hjem» når han nå har inntatt lederstolen i Stryn og Ålesund. 55-åringen er bosatt i Spjelkavik, men er halvt stryning, siden hans mor kommer fra denne bygda. Nå har han overtatt barndomshjemmet til sin mor på Blakset.
På veien har han utdannet seg som bygg- og anleggstekniker og har også eksamenspapirer fra BI som diplomøkonom. Han har allsidig bakgrunn før han takket ja til lederjobb i Norva24 Miljøservice.

Stort potensial
-Oppgaven nå er bidra til at vår avdeling kan utvikle seg i et marked med stort potensial. Norva24 har et bredt tjenestespekter, og i samarbeid med andre lokasjoner kan vi tilby langt mer enn tømmetjenester.  Det er ingen bedriftshemmelighet at vi gjerne vil være med å konkurrere på driftskontrakter på kommunaltekniske tjenester, slik vi i dag har med innkjøpssamarbeidet som administreres av Ålesund kommune. Innenfor dette feltet mener jeg at vi kan bidra med et bredt og godt tjenestetilbud, og derfor vil vi styrke vår avdeling nettopp i Ålesund-regionen, sier Karlsen.
Lokalt nærvær med lokal ledelse, lokale operatører og velegnet utstyr er avgjørende for å lykkes, mener han.

Ny avdelingsleder i Ålesund
Den nye avdelingslederen, Lars Erik Bolsø på 42 år, er Ålesundgutt. Han har drevet eget firma innen anleggsbransjen de siste 15 årene og har også god kjennskap til infrastruktur under bakken.
Sammen skal Ålesundguttene bygge opp et bredt tjenestetilbud både på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.
-I tillegg skal vi selvsagt markedsføre alle Norva24-konsernets tjenester. De oppdrag vi ikke selv har utstyr og kompetanse for leier vi inn av våre partnere i konsernet. «Vi hjelper alltid» skal så absolutt være målsettingen også i vårt distrikt. Derfor har også våre avdelinger vakttelefon der vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet hver eneste dag gjennom hele året. Vi har fokus på å levere kvalitet i alle ledd av prosessen, slik at kundene våre får akkurat litt mer enn forventet! understreker Karlsen.