Norva 24 Vest AS avd. Miljøservice har inngått ny kontrakt med ÅRIM om slamtømming i Ålesundregionen.
Den nye kontrakten omfatter tømming av nesten 12 000 små slamanlegg, i kontraktsperioden over 3 år + et opsjonsår, med stipulert verdi til ca. 32 mill. NOK.
Totalrammen på avtalen, ved at ytterligere to opsjonsår utløses, er på nesten 50 millioner kroner.

– Miljøhensyn har vært viktig i denne kontrakten, seier Øystein Solevåg, daglig leder i ÅRIM. – Når Norva 24 tømmer septiktanker, avvanner de slammet på stedet, i steden for å frakte store mengder vann. På den måten får selskapet tømt langt flere tanker på samme tur, de frakter mindre vann.

– Slammet vi samler inn blir levert til kompostering på Vestnes Renovasjon AS sitt anlegg, sier avdelingsdirektør Eirik Karlsen i Norva 24 Vest AS. – Etter at slammet er hygienisert går det videre til en jordfabrikk i Ålesund. Dette sikrer at ressursene i slammet kommer til nytte i kretsløpet.

I løpet av kontraktsperioden skal ÅRIM og Norva 24 Vest også teste ut bruk av sensorer, til varsling av behov for tømming, av slamanlegg som er lokalisert i sårbare områder.
– Dette kan bli en vinn-vinn-situasjon, sier Solevåg. – Vi håper at vi ved å bruke moderne sensorteknologi både kan sikre at tømmerutene blir kortest mulig, samtidig som vi unngår lekkasje fra slamanlegg til drikkevannskilder eller andre sårbare områder.

Norva 24 Vest AS avd. Miljøservice ble etablert i Stryn under navnet Miljøservice i 1989 og har siden 2012 tømt slamanlegg for ÅRIM. Siden 2018 har selskapet også hatt avtale med Ålesund kommune om kommunaltekniske tjenester, og selskapet er nå fast etablert i Ålesund med eget kontor og personell.
Selskapet har ca 70 ansatte i Stryn og Ålesund.

ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS – er ansvarlig for innsamling av slam og husholdningssavfall fra de om lag 105 000 innbyggerne i de syv eierkommunene i Ålesundregionen.
ÅRIM har fått støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune til å gjennomføre et testprosjekt med sensorstyrt tømming av slamanlegg.

 

Bildet; Daglig leder Øystein Solevåg i ÅRIM og avdelingsdirektør Eirik Karlsen i Norva 24 Vest AS har signert avtale om tømming og gjenvinning av slam (Foto: ÅRIM).

 

Kontaktpersoner:

Daglig leder Øystein Solevåg i ÅRIM har telefon 40 23 47 05

Avdelingsleder Eirik Karlsen i Norva 24 Vest AS avd. Miljøservice har telefon 90 06 66 48