Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen «kom til sine egne» da han fortalte norske entreprenører at han vil bruke 1000 milliarder kroner de neste 12 årene på å bygge norsk infrastruktur.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen «kom til sine egne» da han fortalte norske entreprenører at han vil bruke 1000 milliarder kroner de neste 12 årene på å bygge norsk infrastruktur.

 Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er svært fornøyd med at sittende regjering prioriterer infrastruktur enten det gjelder vei, bane eller vann og avløp. Solvik-Olsen blir av mange i anleggsbransjen sett på som en dyktig medspiller for å bygge norsk infrastruktur.  Foto: Odd Borgestrand

-Vi investerer i infrastruktur fordi det lønner seg i det lange løp, og vi får pengene tilbake, slo samferdselsministeren fast i sitt møte med entreprenør-bransjen under Arctic Entrepreneur på Gardermoen.  Blant de 1635 deltakerne er også NORVA24, representert ved markedssjef Øystein Ulsnæs og salgsmedarbeider region Øst, Torstein Bergum.

Viktig møteplass
-I dette arrangementet har vi vår naturlige plass med det vi kan tilby av tjenester innen vann- og avløp, ulike tømmetjenester, rørtjenester, farlig avfall og ikke minst våre omfattende industritjenester. Det betyr at vi har mye å snakke om med mange av de som deltar på dette arrangementet, understreker Ulsnæs.

Prioriterer infrastruktur
En offensiv samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har god kjemi med norske entreprenører. Det kom tydelig fram under Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Anleggsbransjen går så det suser, og en av årsakene er at sittende regjering prioriterer infrastruktur enten det gjelder vei, bane eller vann og avløp. Solvik-Olsen ble så godt mottatt av direktøren i MEF, Julie Brodtkorb, at samferdselsministeren fant det på sin plass å minne om at midlene som benyttes faktisk kommer fra norske skattebetalere og gjennom solide tilskudd fra bompengene. Årets samferdselsbudsjett er forøvrig på 67,5 milliarder kroner.

Åpent tema og godvilje
Solvik-Olsens første budskap var at alle aktører som bygger norsk infrastruktur må legge godviljen til slik ressursene ble utnyttet på å bygge infrastruktur. Det er viktig at forbrukerne nå investerer i miljøvennlig teknologi. Det gjelder også dere i anleggsbransjen, understreket Solvik-Olsen.
-Anleggsbransjen skal fortsatt tjene penger og ha mulighet til å investere i godt utstyr og ta nyeste teknologi i bruk. Fram mot 2030 skal kapasiteten økes over hele landet, men da må lokale entreprenører og lokale politikere bli med oss på samhandlingsprosjekter tilpasset behovet, sa Solvik-Olsen videre.

Reisetid og motorveier
60 nye veiprosjekter er på prosjektstadiet, og utfordringen er å få mest mulig vei til lav kostnad. Solvik-Olsen la i sitt foredrag ikke skjul på at han er kjempestolt over det Nye Veier har gjennomført. Selskapet har funnet sin rolle. Statens vegvesen har også klart å fornye seg. Med større handlingsrom kan også vegvesenet få til gode og rimeligere løsninger.
Solvik-Olsen røpet sin store plan, nemlig sammenhengende motorvei fra Oslo til Trondheim, men det forutsetter at alle aktører må vi bli enda mer kostnadsbevisst, sa han .

Bedre infrastruktur
Solvik-Olsen var tydelig på at det må brukes store ressurser på overvannshåndtering, på flomsikring og utbedring av eksisterende infrastruktur-nett. Dette gjelder både over og under bakken.
-Vi har doblet vedlikeholdsbudsjettene, og jeg er stolt over alle de prosjektene som er i gang, sa han videre.
Teknologistrategien i Nasjonal Transportplan forutsetter sikker og rask elektronisk kommunikasjon. Digitalisering i plan- og driftsfasen vil bety mer effektiv drift også for anleggsbransjen.

Utlendingene og konkurranse
Solvik-Olsen sveipet også innom frykten for utenlandske aktører og rekruttering.
-Vi styrkes av konkurranse, og vi trenger konkurransedyktige norske entreprenører. 97 prosent av veikontraktene i 2016 gikk til norske selskap. Mye tyder på at tallene for 2017 ligger omtrent på samme nivå. Dermed er norske entreprenører konkurransedyktig, men dere må fortsatt kjempe for kontraktene. Slik må det være, mente Solvik-Olsen
Transportbransjen og anleggsbransjen må bygge kultur og stolthet rundt sine yrker og dermed også sikre rekrutteringen, konkluderte samferdselsministeren.

Under Arctic Entrepreneur er det det 1635 deltakere og 120 utstillere. Dette er en viktig møteplass for oss i NORVA24 også sier markedssjef Øystein Ulsnæs og salgsmedarbeider region Øst, Torstein Bergum. Foto: Odd Borgestrand
Under Arctic Entrepreneur er det det 1635 deltakere og 120 utstillere. Dette er en viktig møteplass for oss i NORVA24 også sier markedssjef Øystein Ulsnæs og salgsmedarbeider region Øst, Torstein Bergum. Foto: Odd Borgestrand

Bestill her