Norva24 Ringerike er utvalgt entreprenør av Modum kommune til å tømme sandfang og foreta rørinspeksjon i kommunen ut 2023.

Modum kommune ligger i hjertet av gamle Buskerud fylke, dekker 517 km2, og har ca 14 500 innbygger, fordelt på ca 6 400 husholdninger. Kommunens flotte innbyggere er ellers godt vant med besøk utenfra, da den huser både Vikersundbakken, Krøderbanen og Blaafarveværket. Les mer om kommunens tjenester her;  Modum kommune

«Våre dyktige operatører gleder seg til å bidra med sin kompetanse og moderne utstyr, for å ivareta kommunens behov», sier daglig leder Ivan Gammelseter i Norva24 Ringerike (tidligere Ringerike Septikservice). I tett samarbeid med kommunens fagfolk skal vi sørge for at alle avløpsrør spyles før inspeksjon og at tømming av sandfang er med på å forebygge oversvømmelser.

Utover nevnte tjenester i benevnte kontrakt, bistår vi gjerne kommunene innbyggere, når evnt andre problemer oppstår. Les mer om våre tjenester her; Norva24 Ringerike