NORVA24 vil delta på Arctic Entrepreneur 23.-25.januar. Dette er Maskinentreprenørenes Forbunds store årlige møteplass for anleggsbransjen i Norge. Møteplassen er på The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, og her vil det meste handle om norsk infrastruktur.

NORVA24 vil delta på Arctic Entrepreneur 23.-25.januar. Dette er Maskinentreprenørenes Forbunds store årlige møteplass for anleggsbransjen i Norge. Møteplassen er på The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, og her vil det meste handle om norsk infrastruktur.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen har samme overskrift på sine åpningsforedrag, nemlig anleggsbransjen fram mot 2030. Her handler det om økte investeringer og lavere klimautslipp, og hvordan entreprenørene skal tilpasse seg? Det er ventet at de to profilerte foredragsholderne vil utfylle hverandre og kanskje også komme med noen anbefalinger om økt samarbeid for å være med i kampen om de store samferdselskontraktene.

Absolutt tilstede
-NORVA24 har valgt ikke å booke stand, rett og slett av kapasitetsmessige hensyn i konsernet, men vi skal så absolutt være tilstede under dette store og viktig arrangementet, bekrefter markedsansvarlig Øystein Ulsnæs.  I dette arrangementet har vi vår naturlige plass med det vi kan tilby av tjenester innen vann- og avløp, ulike tømmetjenester, rørtjenester, farlig avfall og ikke minst våre omfattende industritjenester. Det betyr at vi har mye å snakke om med mange av de som er vente til dette arrangementet, understreker Ulsnæs
Totalt er det plass til 120 utstillere i utstillingshallen i The Qube, og i slutten av november melder arrangørene om en håndfull ledige standplasser, men kommunikasjonsrådgiver i MEF, Kari Druglimo-Nygaard, sier samtlige utstillingsplasser vil bli fulltegnet i løpet av noen få dager.
I fjor var det totalt 1.540 registrerte deltakere, og Druglimo-Nygaard tror antallet vil ligge på omtrent det samme i år

Hovedmålgruppen
for Arctic Entrepreneur er ledere og ansatte i MEFs medlemsbedrifter og andre bedrifter i tilstøtende bransjer. I tillegg håper vi byggherrer, konsulenter, leverandører og offentlige etater vil delta. Arrangementet er selvfølgelig også åpent for andre som er interessert i anleggsbransjen, sier Druglimo-Nygaard.

Fusjoner og oppkjøp
I tillegg til utstillingene er det de faglige seminarene og de personlige møteplassene som er viktig under et stå stort arrangement som dette, mener markedsansvarlig Øystein Ulsnæs. Han tror mange aktører vil lytte med stor interesse til Jørgen Bøhn, som er partner i Eiger Corporate. Han skal nemlig snakke om fusjoner og oppkjøp i anleggsbransjen, og ta for seg hva som er suksesskriteriene for en vellykket prosess.
Christian Oskarsson, daglig leder i Anlegg Nord AS, vil følge opp med erfaringer fra en entreprenørs side når det handler om samarbeid og fellesforetak. Dette er relevante foredrag for oss i NORVA24, som hver dag skal bygge en felles kultur i et allsidig konsern
Onsdagens konferanseprogram er også fylt opp med en rekke spennende foredrag. Da er det lagt opp til tre parallelle seminarer, der første parallell handler om ny teknologi, om mineralindustriens framtid og lærlingeordningen. Andre parallell gir smakebiter av MEF-skolens kurs, blant annet med fokus på kvalitets- og HMS-arbeid i bedrifter. Den tredje parallellen tar for seg ulike sider ved vann- og avløpssektoren. Spesielt interessant for NORVA24 er temaer om vannbransjen i utvikling og kompetansekravene, inkludert tredjepartskontroll.
Mot slutten av dagen kommer også kunnskapsministeren og deler ut prisen til Årets lærebedrift.
Hele programmet, inklusiv sosiale samvær, vinterfest og brakkemiddag, finner dere her: http://www.arcticentrepreneur.no/program20181.cfm

Send Forespørsel