Fagfolk i VA-bransjen er stadig mer oppdatert og kunnskapsrike. Ikke minst takket være Hallingtreff. Derfor er det viktig for oss å være med.

Kunder og fagfolk i VA-bransjen er stadig mer oppdatert og kunnskapsrike. Ikke minst takket være fagkonferansen Hallingtreff. Her har Norva24 igjen møtt kunder og kollegaer i bransjen.

GEILO: Hallingtreff er et tradisjonstungt og velrennomert årlig møtested for fagfolk i vann- og avløpsbransjen.

Den andre uken i januar gikk Hallingtreff nummer 26 av stabelen. Denne gangen med over 300 deltakere fra ledningsleiere, rådgivere, entreprenører og leverandører i vann- og avløpsbransjen. Pluss et godt knippe foredragsholdere. 

Inkludert en håndfull av Hallingplasts egne medarbeidere var det totalt 350 personer til stede på konferansen i år. Det er flere enn noen gang før. 

Kunnskap og nettverk

Norva24 har også en lang tradisjon med å møte bransjen på Hallingtreff. Så også i år. Våre utsendte medarbeidere fikk mange hyggelige møter og gode samtaler med kunder og kollegaer i bransjen. 

– Først og fremst er det veldig hyggelig å møte gode venner hos kollegaer og kunder. Det gir også en god mulighet for oss selv til å oppdatere oss faglig. Få andre steder gir en så god mulighet til faglig oppdatering innen VA-bransjen som Hallingtreff, sier Stein Linholt i Norva24 Flagstad.

Linholt sitter også i styret i foreningen Rørinspeksjon Norge (RIN), der han leder faggruppen for tetthetsprøving og desinfisering. Hallingtreff arrangeres i et samarbeid mellom rørprodusenten Hallingplast, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT).

Fagfolk i vann og avløp

RIN er en forening for alle fagfolk som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett. Enten de jobber hos ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter. Sistnevnte er en interesseforening for fagfolk som jobber med røretablering og -fornying gjennom metoder med lite eller ingen graving, s.k. NoDig-metoder. 

Linholt deltok på Hallingtreff sammen med Christoffer Henriksen fra Norva24 Sørmiljø. Henriksen jobber til daglig mye med spyling og inspeksjon av kommunale rørledninger. Også han har i en årrekke vært engasjert i RIN, i faggruppa for rørspyling og -inspeksjon.

Driftsoppgaver i vann- og avløpsnett og rørfornying er sentrale oppgaver også for Norva24. Vi bistår kommuner over store deler av landet med ulike typer driftsoppgaver innen vann og avløp. 

– Hallingtreff er et sted vi selv og våre kunder får styrket både kunnskap og nettverk. Det er et viktig sted å være med nettopp fordi mye av det faglige innholdet går direkte på det vi hjelper våre kunder med til daglig, sier Christoffer Henriksen. 

Både Linholt og Henriksen gleder seg over å kunne starte 2024 med denne oppdateringen, som gir en god opplading foran et hektisk år. 

Stein Linholt t.v. og Christoffer Henriksen.
Stein Linholt t.v. og Christoffer Henriksen. (Foto: Jørn Søderholm)