Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. Selskapet blir dermed den tiende norske bedriften som går inn i Norva24.

– Sørmiljø dekker en interessant geografisk region for Norva24. Hovedmarkedet er Agderfylkene, og her hadde vi et sterkt ønske om å knytte til oss en solid partner. Sørmiljø er en solid familiebedrift som år etter år har levd opp til sitt gode rykte. De har levert kvalitet over tid, og er et ryddig, solid og framtidsrettet selskap. Med sine 60 medarbeidere og en omsetning på nærmere 100 millioner kroner er dette et selskap som vil bidra til at Norva24 får et enda sterkere fagmiljø som skal komme vår sørlige region tilgode, sier konsernsjef i Norva24, Jon Nesje.

Solid familiebedrift

Det familiedrevne selskapet Sørmiljø, med nærmere 50 år i bransjen, eies i dag av Målfrid Holskog og sønnene Terje, Øyvind og Odd Holskog. Målfrid på 73 er fortsatt aktiv i bedriften, men har innvilget seg en time eller to kortere arbeidstid. Hun har vært opptatt at familieselskapet skal være en trygg arbeidsplass for alle medarbeidere i tillegg til at den lokale identiteten ikke må gå tapt. Derfor måtte familien ta noen runder før de bestemte seg for å gå inn i Norva24. Når avgjørelsen nå er tatt er det ingen tvil om at Sørmiljø skal være med å bygge kompetanse inn i dette konsernet, slår daglig leder Kristoffer Haugenes fast. Haugenes blir for øvrig også den nye regionsjefen for Norva24 Region Sør, en stilling han gleder seg til å ta fatt på. Dagens administrasjonsleder, Runar Orf Venæs, overtar som daglig leder i Sørmiljø.

Sterkere sammen

– Norva24 bygges opp av lokale bedrifter med en sterk merkevare. Det er det lokale nærværet som teller. Det har ledelsen i Norva24 vært tydelig på hele veien, og slik jeg ser det blir vi enda sterkere ved å bli en del av dette konsernet. Vi kan tilby markedet enda bedre service ved at vi nå kan samspille med kolleger innenfor samme konsern på de store prosjektene. Vi kan også bidra utenfor vårt primærområde når det er behov for dette. Jeg ser også store fordeler innen forskning og utvikling. Vi har satset store ressurser på å utvikle våre tjenester, og det betyr blant annet solid og effektiv drift som lever god kvalitet og dermed tilfredsstiller markedets krav til våre tjenester.

Jeg tror vi blir best når vi er et stort fagmiljø som gjør hverandre gode og er flere aktører som kan dele på utviklingskostnadene. Da kan vi også levere best kvalitet til en riktig pris, sier Haugenes. Sørmiljø er største aktør innen sine fagområder på Sørlandet, men har nok av konkurrenter som holder selskapet varmt, sier Haugenes videre.

– Vi må lene oss framover for å tilby kundene det beste. Vi går inn i Norva24 fordi vi tror dette setter oss i den beste posisjonen for framtida. Vi vil være kundenes førstevalg, slår han fast.

Mange tjenesteområder

Sørmiljø profilerer i dag totalt 22 tjenesteområder og har dermed et bredt spekter.

– Jeg mener vi har god kompetanse innenfor det som med et samlebegrep kan kalles rør-infrastruktur, enten det er farlig avfall på oljesida, septik eller ulike oppdrag for industri eller Statens vegvesen. Vårt fagmiljø på oljesida er kanskje det sterkeste fagmiljøet i hele Norva24-konsernet. Sørmiljø kan blant annet skilte med et godkjent refusjonsanlegg for spillolje, mottak for farlig avfall og behandlingsanlegg for oljeforurensede masser.

Her kan vi bidra med faglig kompetanse til våre samarbeidspartnere, og så får vi styrket vår kompetanse på andre områder der våre nye søsterselskaper er enda bedre enn oss. Det er et godt utgangspunkt for et konstruktivt og framtidsrettet samarbeid innenfor dette konsernet, sier Haugenes videre.

Dyktige hjelpere

Haugenes mener Sørmiljø er aller best på den mentaliteten som ligger i ryggmargen hos hver enkelt medarbeider, nemlig at problemer er til for å løses. Selskapets slagord de siste årene har da også vært «problemløsere for rør, tank og grunn». Norva24-slagordet «Vi hjelper alltid» er enklere, men har samme innhold, mener Haugenes.

– Vi skal være «de gode hjelperne» når problemer oppstår enten det er i privatmarkedet, innenfor industrien eller det offentlige». Jeg mener vi er blitt dyktige problemløsere fordi vi har investert i ny teknologi, topp utstyr og dyktige medarbeidere.

Haugenes forventer en vekst i det regionale markedet fordi Sørmiljø nå som en del av Norva24-konsernet kan tilby flere tjenester av ulikt omfang. Ingen oppdrag er for små, og nå skal heller ingen oppdrag bli for store.

– På industritjenestene får vi nå større tyngde med mer spesialutstyr, og vi øker også vår radius både vestover og østover. Han har god tro på at omsetningen og de økonomiske resultatene også vil peke i positiv retning som følge av oppkjøpet.

De siste tre årene har vi vært svært bevisst på at vi skulle styrke oss for framtida. Det har vi gjort på en rekke områder, og de neste skrittene skal vi altså ta som en del av Norva24. Det blir en spennende reise, med mange utfordringer, men der vi hele tiden har kunden og vår serviceinnstilling i fokus, sier Haugenes til slutt.

FAKTA Sørmiljø
Tilbyr i dag tjenester innen høytrykksspyling, slamsuging, vakumlasting, rørtjenester og håndtering av farlig avfall.

Sørmiljø består av avdelingene SeptikserviceTankrenovasjonOljerenovasjonRørfornying og Søgne rørservice. Alle avdelingene jobber i tett samarbeid med hverandre, med mål om å løse oppdrag på best tenkelig måte. Selskapene har arbeidslyst og høy kompetanse som to viktige kjerneverdier, og markedsfører seg som «problemløserne» på Sørlandet.

Selskapet har topp moderne utstyr og om lag 30 spesialbiler, som sikrer rask og effektiv løsning på de aller fleste problemer innen rør, tank og grunn.

norva24

Holskog-familien, her representert ved Odd Holskog (til venstre), måtte ta noen ekstra runder før de bestemte seg for å bli en del av Norva24. Runar Orf Værnes (i midten) overtar nå som daglig leder i  Norva24 Sørmiljø, mens Kristoffer Haugenes går over til regionsjef-stilling i Norva24, region Sør.

Haugenes-Norva24-(22)

Kristoffer Haugenes blir mye på veien mellom Vestfold og Rogaland i sin nye stilling som regionsjef for Norva24 Region Sør, en stilling han gleder seg til å ta fatt på.