Norva24 Birkeland har igjen fått fornyet slamkontrakten med Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR). Det er en særdeles viktig kontrakt, 37 år etter at Birkeland fikk jobben første gang.

Norva24 Birkeland har nok en gang fått fornyet kontrakten på slamhåndtering for Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR). Det er en særdeles viktig kontrakt for selskapet, 37 år etter at Birkeland fikk jobben første gang.

«Innsamling, avvatning, transport og behandling av slam fra NGIR-kommunene.»

Bak den tørre og tekniske beskrivelsen i utlysningen ligger en gladsak, og leveranse av en viktig tjeneste de færreste innbyggerne i kommunen tenker særlig over.

Nordhordland og Gulen

Norva24 Birkeland har nok en gang fått fornyet med Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR).

Jobben innebærer i all korthet innsamling, transport og håndtering av ulike typer septik og slam i kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund. Slammet hentes inn med Norva24 Birkelands velkjente, gule spesiallastebiler og kjøres til selskapets komposteringsanlegg i Sløvåg. Der blir det kompostert til høykvalitets jord.

Birkelands første kontrakt

Alle kontrakter er naturlig nok viktig for et entreprenørselskap med høy aktivitet og mange ansatte. Men akkurat denne NGIR-kontrakten er særdeles viktig for Norva24 Birkeland.

Kenneth Birkeland
Kenneth Birkeland

– Ja, det stemmer. NGIR-kontrakten var den aller første kontrakten Johnny Birkeland signerte da han startet opp dette selskapet i 1986. Siden da har NGIR vært kunde hos oss. Vi har hatt denne kontrakten i 37 år. Den har vært utlyst mange ganger på den tiden. Vi har hele tiden jobbet for å være i forkant av utvikling. Våre folk står på maksimalt. Derfor har vi greid å vinne denne kontrakten hver gang. Det er jeg veldig stolt over, sier avdelingsdirektør Kenneth Birkeland.

Fra Haugalandet til Florø

Han er sønn av Johnny Birkeland, og sitter til rors i det som nå den største avdelingen i det internasjonale konsernet Norva24.

Ikke bare er det selve «ur-kontrakten» i virksomheten som nå har blitt fornyet. Jobben går også ut på å levere særdeles viktige tjenester til kommuner som ligger i kjernen av Norva24 Birkelands etter hvert store dekningsområde, fra Haugalandet i sør til Florø i Nord, og fra innerst i Sogn til ytterst på Fedje og Sula.

– Dette er kommuner som ligger vårt hjerte nærmest, i sentrum av produksjonsområdet. Kontrakten gir helårsarbeid til omtrent tre produksjonsbiler og seks ansatte. Dessuten er jeg veldig glad for at vi får slammet inn til vårt komposteringsanlegg, der vi kan gjøre det om til jord. Sånn kan vi bidra til gjenbruk av slammet og slutte den grønne sirkelen, midt i vårt hjemmeområde. Så ja, dette er en god dag, sier Kenneth Birkeland.

God jobb av sterk aktør

Slamsuging - Norva24 Birkeland
En av Norva24 Birkelands biler ute på innhenting av slam. (Foto: Jørn Søderholm)

– Norva24 Birkeland gjør en veldig god jobb med innhenting av slam i våre kommuner. Komposteringsanlegget de har bygget på Sløvåg er viktig for en god håndtering av slammet, sier daglig leder Bjørn Berg i NGIR.

Han er fornøyd med jobben Norva24 Birkeland gjør for kommunene, men medgir også at det er noe delte følelser her:

– Birkeland har blitt en veldig sterk aktør. Som kommune er vi forpliktet til reglene om offentlige anskaffelser. Jeg skulle ønske det hadde vært større konkurranse på denne kontrakten, sier han.

Berg registrer at også andre deler av avfallsbransjen er preget av få, store og sterke aktører. Han ser Birkelands tyngde og erfaring som en fordel for jobben som skal gjøres i kontrakten.

– Det er en krevende kontrakt, med slaminnhenting over et stort område. Slaminnhentingen er veldig viktig, og en basistjeneste for innbyggerne. I tettbygde strøk er det bra kontroll med kommunalt avløpssystem. Men med store områder med massevis av private småanlegg og kommunale kummer er det en stor, tung og veldig viktig jobb Norva24 Birkeland gjør for våre kommuner, sier Bjørn Berg i NGIR.