Norva 24 Birkeland utvider dekningsområdet nordover på Vestlandet. En ny avdeling skal levere kommunal-, avfalls- og rørtjenester tett på markedet i Sunnfjord og Sogn. – Kundene har spurt etter oss. Nå setter vi i gang, sier daglig leder Kenneth Birkeland og nytilsatt driftsleder Cato Vik.

Norva 24 Birkeland utvider dekningsområdet nordover på Vestlandet. En ny avdeling skal levere kommunal-, avfalls- og rørtjenester tett på markedet i Sunnfjord og Sogn. – Kundene har spurt etter oss. Nå setter vi i gang, sier daglig leder Kenneth Birkeland og nytilsatt driftsleder Cato Vik. Nå søker de 10-15 nye medarbeidere.

Norva24 Birkeland har også tidligere vært representert i regionen, da i Florø. Selskapet har i lengre tid arbeidet med planer om å etablere seg i det viktige trafikknutepunktet Sunnfjord er.

– Nå etablerer vi oss i Førde, sentrum i Sunnfjord. Det er spesielt på grunn av stor etterspørsel fra mange som har ønsket oss tilbake. Nå blir planene satt ut i livet, og vi kommer tettere på det markedet med alle våre tjenester, sier daglig leder Kenneth Birkeland i Norva 24 Birkeland.

Rett over sommerferien er den nye avdelingen på plass, med Cato Vik med som driftsleder. Cato er bosatt i Førde, og har et sterkt nettverk og meget god kjennskap til markedet i regionen.

Norva 24 et spennende selskap

– Veldig kjekt å komme tilbake, sier Cato Vik.

Han har 15 års fartstid fra Birkeland tidligere, tilbake til 1994. Da var han firmaets første lærling, og jobbet på slambil og betjente selskapets øvrige områder.

– Nesten som å komme hjem igjen sier den entusiastiske Sunnfjordingen, og mimrer tilbake til da han drev avdelingen i Florø.

Nå gleder han seg til å ta fatt på nytt.

– Norva 24 Birkeland er et spennende selskap, og det blir ordentlig moro å være med på å kjøre i gang den nye avdelingen. Dette er et vekstområde med store pågående og kommende investeringer. Det er behov for våre tjenester i regionen. Her blir det store muligheter til å være med på å utvikle og skape noe. Det har jeg hatt lyst til å være med på hele tiden, sier Vik.

De senere årene har han vært styrmann på supplyfartøy, og kommer nå fra en jobb som lufthavnbetjent og teknisk sjef i Avinor på Førde lufthavn. Vik bor i Førde sammen med samboer og to barn på 12 og 15 år.

– Cato er en ytterst kompetent fagmann med et godt rennommé i markedet. Jeg er veldig glad vi har fått ham med som driftsleder her, sier Kenneth Birkeland.

Nettverk i næringslivet

Vik har gode relasjoner og et stort nettverk i næringslivet i regionen. Både profesjonelt, og ikke minst gjennom et mangeårig engasjement i Sunnfjord Skisenter, et viktig bindeledd i regionens lokalmiljø.

Selskapet er nå i innspurten på dialog om leie av lokaler sentralt i Førde. Herfra skal avdeling Sunnfjord tilby alle tjenester på menyen hos Norva 24 Birkeland. Med blant annet supersuger, storspyler / kombibil, ADR-bil og alle tjenester innen rørinspeksjon og rørfornying skal den nye avdelingen være operativ fra dag én.

Det vil si at bedrifter, kommuner og private i distriktet får god tilgang på hele spekteret av kommunal- og industritjenester i Norva 24 Birkeland. Blant annet spyling av VA-anlegg, rørfornying og -inspeksjon, tømming av sandfang og pumpekummer, innsamling av farlig avfall, tak- og fasadevask og avdekking av rør og kabler med supersuger / vakuumgraver.

Fra basen i Førde kan avdeling Sunnfjord betjene et stort marked, med kort utrykningstid.

Kortreist kompost

Cato Vik - Norva 24 Birkeland, avdeling Sunnfjord
Cato Vik er driftsleder i Norva 24 Birkeland, avdeling Sunnfjord.

Her ligger det blant annet til rette for at innsamling og kompostering av slam og andre masser på Norva 24 Birkelands eget komposteringsanlegg i Sløvåg.

Norva24 Birkeland har vokst kraftig de siste årene og er markedsledende innen et bredt spekter slam-, suge-, spyle- og rengjørings- og industritjenester, samt rørinspeksjon og håndtering og gjenvinning av avfall og masser. Med etableringen av den nye avdeling Sunnfjord blir Norva 24 Birkeland også en betydelig arbeidsgiver i området Florø-Førde-Sogndal. Nå starter jobben med å rekruttere laget av fagfolk som skal gjøre jobben. I første omgang er det behov for 10-15 personer.

– Her trenger vi mange flinke folk. Både operatører og sjåfører med klasse C. Her er det gode muligheter for de som ønsker å være med på A-laget, sier driftsleder Cato Vik.