Nå er Norva24 Vest avdeling Birkeland godkjent lærebedrift for tungbilmekanikere. Isak Dingen Johansen blir Birkelands første lærling i faget, og står foran en solid utdanning på både lastebil og avanserte påbygg.

Nå er Norva24 Birkeland godkjent lærebedrift for tungbilmekanikere. Isak Dingen Johansen blir Birkelands første lærling i faget, og står foran en solid utdanning på både lastebil og avanserte påbygg.

– Om jeg gleder meg til sommeren? Ja, det kan du stole på. Spesielt det som kommer etter ferien!

Det sier Isak Dingen Johansen (17 i mars) fra Hosteland. Kommende sommer begynner han som lærling i tungbilmekanikerfaget hos Norva24 Birkeland, på hovedverkstedet i Sløvåg.

I begynnelsen av februar fikk Norva 24 Vest AS – som Birkeland er en del av – en etterlengtet godkjenning som lærebedrift i Bilfaget, tunge kjøretøy. Isak Dingen Johansen blir bedriftens første lærling i det faget. Det er en viktig begivenhet for både Isak og Norva24.

Verksted Norva24 Birkeland
Norva24 Birkeland har hovedverksted i Sløvåg. Her er Isak Dingen Johansen i kveldsarbeid på en bil fra naboavdelingen Miljøservice i Stryn.

Viktig mekanikerkompetanse

– Gode mekanikere er ikke lett å få tak. Spesielt i dette området ved innløpet til Fensfjorden, i triangelet mellom Mongstad, Sløvåg og Skipavika. Her er det mye industriaktivitet, og behov for mekanisk kompetanse i de fleste bedrifter, sier Oddvar Vigdal.

Han er driftskoordinator i Norva24 Birkeland. Til vanlig jobber han med drift av selskapets tjenester, for det meste på septik. Vigdal har også gått i bresjen for arbeidet med å skaffe Norva24 Vest AS godkjenning som lærebedrift i mekanikerfaget.

– Mekanikerkompetanse er veldig ettersøkt her. Som godkjent lærebedrift kan vi selv utdanne mekanikere. Med Isak har vi tak i en spesielt engasjert og mekanisk talentfull ungdom som tar utfordringer på strak arm. Folk som ham er gull for oss. Vi gleder oss til å få ham i arbeid og opplæring på verkstedet, sier han.

Norva24 Birkeland har lang erfaring som lærebedrift. Helt siden 1992 har selskapet lært ungdommer opp i Yrkessjåførfaget. Nå har selskapet også fått godkjenning som lærebedrift i Bilfaget, tunge kjøretøy.

Eller tungbilmekaniker, som det vanligvis kalles.

Mekaniker i Norva24 Vest AS, avdeling Birkeland
Som tungbilmekaniker hos Norva24 må man ha solide kunnskaper om avanserte og komplekse påbygg, i tillegg til selve lastebilen.

Utdanning på lastebil og komplekse påbygg

Isak og andre fremtidige lærlinger vil her få en opplæring som trolig vil være mer innholdsrik enn tungbilmekanikerutdanning mange andre steder. I alle fall hva angår kompleksitet på utstyret de skal lære seg. Her må man nemlig i tillegg til lastebilen også ha kunnskap om særdeles kompliserte påbygg.

– Å være mekaniker på slamsuger, supersuger eller avvanningsbil krever en kunnskapskapasitet utenom det vanlige. Her er det et stort og avansert påbygg, med utrolig mange deler og avanserte funksjoner. Reparasjoner og vedlikehold på slike påbygg krever mer enn en tradisjonell mekanikerkunnskap. Det tar lang tid å lære opp fagfolk i det, og gir en ekstraordinært god utdanning i mekanikeryrket. Det krever derfor noe ekstra av lærevilje og interesse hos Isak og lærlinger som kommer etter ham, sier Vigdal.

Mekaniker i Norva24 Vest AS avdeling Birkeland, skru på hjullaster
Isak Dingen Johansen og andre ungdommer fra området jobber hos Norva24 Birkeland på kveldstid, i helger og i ferier. Isak og andre medarbeidere skrur på både lastebil, hjullaster (bildet) og andre typer biler og utstyr.

Norva24 Birkeland

Norva24 Birkeland og Isak Dingen Johansen er godt kjent med hverandre fra før. Han har de siste par årene jobbet i bedriften kvelder, helger og på sommerjobb.

– Der får man mange bra folk å jobbe sammen med og lære av. Det er veldig varierte ting å jobbe med, både på lastebil og påbygg. Dette blir bra, sier Isak Dingen Johansen.

Norva24 Birkeland dekker store deler av Vestlandet med sugebiler, kommunale tjenester og rørtjenester. En flåte av lastebiler med ulike typer påbygg er stasjonert ut fra Haugesund i sør til Førde i nord.

Utstyret brukes mye, og får godt vedlikehold for å være klart til utrykning når det trengs. På hovedverkstedet i Sløvåg har Norva24 Birkeland kommer lærlingen inn i et fagmiljø bestående av en verkstedsjef og fire mekanikere på fulltid.

– Vi har også skoleungdommer som jobber hos oss på fritiden, akkurat som Isak. Vi er stolte over at ungdommer ønsker å jobbe hos oss, og vi er glade for å kunne bidra til god opplæring av fagfolk fra ung alder, sier Oddvar Vigdal.