Vi har i dag annonsert at vi vil børsnotere Norva24 på Nasdaq Stockholm med første handelsdag i desember. Siden etableringen av Norva24 i 2015 har vår omsetningen økt fra 150 millioner kroner til 2,1 milliarder kroner. Vi har gjennom årene bygget et sterkt selskap med mer enn 1400 dyktige medarbeidere, og ved å kjøpe 32 selskaper har vi også vist vår styrke når det gjelder oppkjøp og fusjoner. Vår langsiktige visjon er å bli et fyrtårn og Europas ledende aktør i vår bransje – og et forbilde på markedet innenfor infrastruktur under bakken. Børsnoteringen og kapitalforhøyelsen vil ta oss et stort skritt nærmere å nå våre mål og vår langsiktige visjon.

Les mer om planene her:

https://www.norva24.com/ipo/itf