Norva24 Birkeland begynner nå å få godt fotfeste også i Sunnhordaland og Haugalandet etter tre år som en del av Norva24-konsernet. -Stadig flere blir kjent med våre tjenester, og vi merker økt etterspørsel etter rørtjenester. Det sier driftsleder Knut Vikane i Norva24 Birkeland på Stord.

Norva24 Birkeland begynner nå å få godt fotfeste også i Sunnhordaland og Haugalandet etter tre år som en del av Norva24-konsernet.  -Stadig flere blir kjent med våre tjenester, og vi merker økt etterspørsel etter rørtjenester. Det sier driftsleder Knut Vikane i Norva24 Birkeland på Stord.

Bildet: Operatørene Pavol Haluska og Rhys Kennedy gjør klart for rørinspeksjon på Stord. Alle fotos: Odd Borgestrand

Norva24 Birkeland er allerede operativ på en rekke rørtjenester, og håper å være operativ også med rørfornying mot slutten av 2018. Selskapet vil da tilby sine tjenester fra Boknafjorden i sør og opp til Ålesund i nord, sier driftsleder Knut Vikane.
Norva24 Birkeland er allerede operativ på en rekke rørtjenester, og håper å være operativ også med rørfornying mot slutten av 2018. Selskapet vil da tilby sine tjenester fra Boknafjorden i sør og opp til Ålesund i nord, sier driftsleder Knut Vikane.

Han er godt fornøyd med utviklingen av avdelingene på Stord og Haugesund, som nå teller totalt 17 medarbeidere.
Vikane tror den største veksten de neste årene vil komme innen VA-kontroll-segmentet og industritjenester. Rørinspeksjon, spyling, trykktesting, lekkasjekontroll og trasèsøk er interssante vekstområder. Etter hvert vil dette også utvides til rørfornying både for kommunal og privat sektor. Kommunene er mere «hands on» når det gjelder rørtjenester, og her ønsker Norva24 på Sør-Vestlandet å bidra til å redusere antall lekkasjer og sikre vedlikehold av et ledningsnett som på landsbasis er i forfall.
-Vi har god kompetanse i Norva24-systemet på rørtjenester, og vil dermed dra nytte av kompetanseoverføring fra andre avdelinger rundt om i landet, sier Vikane.

Vil bidra til kompetanseheving
Vikane mener det er stor forskjell både på fokus og kunnskap når det gjelder vann og avløp i enkelte kommuner i regionen. Han er derfor glad for at stadig flere kommuner nå ser at de må ta tak for å sikre trygg tilførsel av vann til sine abonnenter og samtidig også sørge for god overvanns- og avløpshåndtering.
Det regionale driftsassistanse-selskapet DIHVA har en målsetting om å være et aktivt kompetansesenter for vann og avløpstjenester. Selskapet har et mål om å utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet.
Vikane mener det i praksis er noen få kommuner som drar lasset på Vestlandet. Dessverre er visjoner og hverdagens utfordringer med mange oppdrag på få hender to forskjellige verdener.
-Mange kommuner har ikke satt av de nødvendige ressursene til å håndtere alle VA-relaterte oppgaver, og det er her vi kan komme inn med vår kompetanse og våre tjenester, mener Vikane.
Oppdragsmengden øker jevnt og trutt for Norva24 Birkeland på Stord og Haugesund. Avdelingen dekker Sunnhordaland-kommunene i tillegg til Haugalandet, som omfatter Haugesund og omkringliggende kommuner.

Gjør klart for trykktesting: Avdelingsleder Knut Vikane og Ronny Arnevik ute på oppdrag rett utenfor Leirvik på Stord.
Gjør klart for trykktesting: Avdelingsleder Knut Vikane og Ronny Arnevik ute på oppdrag rett utenfor Leirvik på Stord.

Satser på rørfornying
Norva24 Birkeland er allerede operativ på en rekke rørtjenester, og håper å være operativ også med rørfornying mot slutten av 2018.  Selskapet vil da tilby sine tjenester fra Boknafjorden i sør og opp til Ålesund i nord.
-Vi ønsker å tilby det våre kunder etterspør, og det er økende etterspørsel nettopp på rørtjenester. Vi mener Norva24-konsernet må tilby dette også på Vestlandet, sier Vikane videre.
Norva24 Birkeland er i dag den største aktøren i hele konsernet, og da er det naturlig at dette selskapet også går inn i markedet for rørtjenester i konkurranse med aktører som allerede er etablert på Vestlandet, mener han.

Industri og kommunaltekniske tjenester
Norva24 Birkeland på Stord har rammeavtale med Stord kommune, og dessuten er Kværner Stord en stor og viktig industrikunde. I tillegg utfører selskapet ulike kommunaltekniske oppdrag. Det gjelder tømme- og spyleoppdrag for private og offentlige kunder.
Ved Kværners anlegg er det behov for tjenester med tømming av sandfang, oljeutskillere og tankspyling. For øvrig er det en rekke prosjektoppgaver av ulik slag i forbindelse med offshore-aktiviteten til Kværner. Norva24 har også industrioppdrag inne på Kårstø-anlegget til Equinor, men da som underleverandører for blant andre AF-gruppen og det regionale entreprenørselskapet Vassbakk & Stol. Norva24 har god kompetanse på blant annet kjemisk vask og både tørr- og våtsuging.
Da Norva24 Birkeland etablerte seg på Stord og Haugalandet gikk det mest i kommunaltekniske oppdrag, men dette er nå blitt utvidet til stadig flere industrioppdrag siden Birkeland har lang fartstid innen industritjenester.

Krevende kunde
Med et positivt fortegn betegner Vikane oppdragsgiver Kværner Stord som selskapets mest krevende kunde. Her gjelder det å levere kvalitet i alle ledd til rett tid. Kværner har sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. De forventer rask utrykning og nøyaktig utføring av alle oppdrag. Dokumentasjonen er en viktig del av oppdraget, inkludert miljøregneskap.
-Det virker oppdragende på alle medarbeidere som vet at de alltid skal yte sitt beste, uansett hvilken kunde de arbeider for. Det er på den måten selskapet kan vokse og bli enda bedre, mener Vikane.

Vanndagene på Vestlandet
-Lokal nærhet og nasjonal styrke viser seg å fungere godt i praksis. Det er betryggende å ha kompetanse i konsernet. Uansett hvilket faglig spørsmål jeg selv har hatt behov for har jeg opplevd at en fagperson i konsernet kan gi oss den hjelpen vi trenger, forteller Vikane.
Norva24 Birkeland var aktivt tilstede under den store oljemessa, ONS, i Stavanger i slutten av august, med et totalt besøkstall på drøyt 68.000 mennesker. Selskapet skal også markere seg sterkt under Vanndagene på Vestlandet, som arrangeres i Haugesund 19. og 20.september. Her blir det fokus både på kommunaltekniske tjenester og rørtjenester inn mot en rekke vestlandskommuner. I tillegg til å møte representanter på stand i Haugesund vil Vikane og hans kolleger også gjøre konkrete avtaler om besøk i hver enkelt kommune og større bedrifter for å gå gjennom behov for tjenester.

Kværner Stord er en viktig og krevende kunde for Norva24 Birkeland, men operatørene har en klar målsetting om å innfri kundens krav. Fra venstre: Dominik Ondovcac, Ronny Arnevik, Rhys Kennedy og Pavol Haluska
Kværner Stord er en viktig og krevende kunde for Norva24 Birkeland, men operatørene har en klar målsetting om å innfri kundens krav. Fra venstre: Dominik Ondovcac, Ronny Arnevik, Rhys Kennedy og Pavol Haluska

Send Forespørsel