Norva24 går nå inn i det tyske markedet. Nylig ble det Nordtyske vann- og avløpsselskapet ExRohr, med avdelinger i 11 tyske byer, innlemmet i konsernet. Dermed er ambisjonen høynet til å bli et ledende selskap innen vedlikehold av infrastruktur under bakken for hele Nord-Europa.

Bildet: Med sine 180 medarbeidere og 11 avdelinger i tyske byer, dekker ExRohr hele det nordlige Tyskland svært godt. ExRohr har hovedkontor i Lübeck.

Det bekrefter konsernsjef Henrik Damgaard. Norva24 har allerede etablert seg godt i både Sverige og Danmark, i tillegg til hovedsetet i Norge. Nå er det altså det tyske markedet som står for tur.

Nordtysk markedsleder
ExRohr er ingen liten aktør i det tyske markedet. Dette er nemlig et veldrevet og profesjonelt selskap innen rørtjenester, vann og avløp. Med sine 180 medarbeidere og 11 avdelinger i tyske byer, dekker ExRohr hele det nordlige Tyskland svært godt. ExRohr har hovedkontor i hansabyen Lübeck og administrerende direktør Andreas Voss, vil fortsette i sin rolle også etter oppkjøpet.
-Vi er glade for å ha blitt en del av Norva24. Vi ser at dette er et svært profesjonelt konsern som setter kundeservice like høyt på agendaen som oss. Vi er overbevist om at de nye eierne vil være i en god posisjon til å realisere det fulle potensiale av våre tyske aktiviteter innenfor våre fagfelt, sier han i en kommentar.

Konsernsjef Henrik Damgaard sier konsernet har store ambisjoner for videre vekst både i Norge, Norden og Nord-Europa.
Konsernsjef Henrik Damgaard sier konsernet har store ambisjoner for videre vekst både i Norge, Norden og Nord-Europa.

Norva24 – visjonært konsern i vekst
Konsernsjef Henrik Damgaard er tydelig på at dette er et strategisk viktig oppkjøp for Norva24, og han er også tydelig på konsernets hensikt med oppkjøpet:
– Vi skal bygge oss opp til å bli Nord- Europas ledende leverandør innen våre fagfelt. Det skal vi gjøre gjennom lokal kjennskap, unik kundeservice og internasjonal styrke, sier han.
-Vår visjon «Vi hjelper alltid» etterleves hver eneste dag av våre nå nesten 900 dyktige ansatte.
Norva24 har hatt en kraftig vekst siden etableringen i 2015, drevet både av en offensiv oppkjøpsstrategi og av organisk vekst. Konsernet omsatte i 2018 for en drøy milliard norske kroner. Oppkjøpsfondet Valedo er majoritetseier, mens tidligere eiere av bedrifter som nå er en del av konsernet, også har eiendeler.
Norva24 er etter det tyske oppkjøpet etablert med avdelinger i 45 byer. Dette er solide og erfarne selskaper i bransjen, alle med sterk lokal tilhørighet i sine distrikter. Selskapet styres fra Norge.  Samtlige Norva24-avdelinger har en felles målsetting om å levere solide tjenester, godt faglig arbeid og yte topp service.

Mange små aktører
Innen vann- og avløpsbransjen leverer Norva24 alt fra septiktømming til høytrykkspyling og rørtjenester. Dette har vært en bransje som historisk sett har vært preget av mange små, lokale aktører.
-Stadig flere nasjonale og internasjonale selskaper har et ønske og et behov om å kunne forholde seg til èn profesjonell leverandør av vedlikehold av infrastruktur under bakken, på tvers av by- og landegrenser, sier konsernsjef Damgaard.
-Her skal vi som en stor nordisk og Nord-Europeisk aktør levere markedets beste tjenester og mest kundevennlige løsninger, lover han.

Store ambisjoner videre
Henrik Damgaard sier konsernet har store ambisjoner for videre vekst både i Norge, Norden og Nord-Europa.  Siden starten for fire år siden har Norva24 gjennomført totalt 15 større og mindre oppkjøp, og Damgaard forsikrer at selskapet skal vokse videre, både gjennom strategiske oppkjøp og organisk vekst.
-I løpet av de neste fem årene vil konsernet være markant større enn i dag, lover Damgaard.
– Vi har en fantastisk gjeng med stå-på-folk i dette konsernet. Her er det mennesker som brenner for sitt fag og vi sørger også for at de får det materiellet som gjør oss til sterke aktører i hverdagen.  Sterk faglig kompetanse og godt utstyr setter oss i stand til å levere markedets beste tjenester og kundeopplevelser. Vi ser at våre nye tyske kolleger er i besittelse av det samme engasjementet og har det pågangsmotet som er nødvendig for å gi kundene gode opplevelser. Derfor gleder vi oss til å ta imot våre nye kollegaer fra Tyskland, avslutter Damgaard.

Fakta om Norva24
Nordeuropeisk vann – og avløpskonsern med hovedsete i Norge.
Eies av oppkjøpsfondet Valedo og tidligere eiere av selskapene i konsernet.
Omsetning på 1 milliard i 2018.
900 ansatte etter oppkjøpet av tyske ExRohr, fordelt på avdelinger i 45 byer.
Tjenester:
Tømmetjenester: septik, sandfang og oljeutskiller
Høytrykkspyling: tette rør og avløp, ultrahøytrykk, brønnservice
Rørtjenester: rørfornying, rørinspeksjon, tetthetskontroll
Farlig avfall: fyringstanker, drivstofftanker, skips – og riggtanker
Industritjenester: tankvask, høytrykkspyling, vakuumgraving
Består av 9 driftsselskaper i Norge, samt Søderlinds i Sverige og i Kloakk – og industriservice i Danmark. Norva24 står for «Nordisk vann og avløp – døgnet rundt.»

Fakta om ExRohr
Omsetning 2018: 20 mill. EUR (200 mill. NOK)
180 ansatte fordelt på 11 byer i Nord-Tyskland: Berlin, Brandenburg, Halle, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig, Lübeck, Magdeburg og Rostock.
Tjenester: Har et tjenestespekter som forsterker og komplimenterer de øvrige Norva24 avdelinger.