– Fire oppkjøp på fire måneder skal styrke lederposisjonen i det Nordeuropeiske markedet for vedlikehold av infrastruktur under bakken.

Norva24 har kjøpt Kanal-Türpe, en ledende leverandør innen vedlikehold av infrastruktur under bakken (IUB) i Sør-Tyskland, med avdelinger i Gerolzhofen, Fulda and Blomberg. Oppkjøpet styrker Norva24s ledende posisjon betydelig, i det fragmenterte markedet for vedlikehold av infrastruktur under bakken i Nord-Europa.

Kanal-Türpe har over 50 års erfaring i bransjen, omsetter ca. 200 mill. NOK og har et omfattende tjenestetilbud innen IUB. Selskapet er plassert i sentrale deler av Sør-Tyskland, har 160 ansatte og ca. 100 spesialbiler.

I tillegg til oppkjøpet av Kanal-Türpe, har Norva24 også nylig gjennomført ett oppkjøp i Stockholm, og to mindre oppkjøp i Tyskland, med driftsavdelinger i Lübeck and Lüneburg.  “Vi er svært glade for å kunne ønske Kanal-Türpe velkommen til Norva24. Etter vi gikk inn i det Tyske markedet i 2019, gjennom oppkjøpet av Ex-Rohr, styrker vi nå vår posisjon videre, på vei mot markedsledelse i Tyskland. Med oppkjøpet, blir Norva24s omsetning opp mot 2 mrd. NOK. Dette er en viktig milepæl for vår visjon om å bli markedsleder innen IUB tjenester i Europa», sier Henrik Damgaard, CEO i Norva24.

Norva24s visjon er å bygge et europeisk fyrtårn og bli markedsledende innen IUB.  Å styrke Norva24s markedsposisjon gjennom oppkjøp er sterkt knyttet til visjonen. Henrik Damgaard kommenterer:

«Vi ønsker å bygge et europeisk fyrtårn og bli markedsledende innen IUB. Derfor jobber vi kontinuerlig med å styrke vår markedsposisjon gjennom oppkjøp og organisk vekst. Ved å styrke vår markedsposisjon, vil vi øke mulighetsrommet for innovasjon og utvikling i denne samfunnskritiske bransjen. For eksempel utforsker vi nå IoT- og sensorteknologi for å utvikle bedre og grønnere tjenester for fremtiden.»

Om Norva24:

Norva24 er markedsleder i det svært fragmenterte markedet for vedlikehold av infrastruktur under bakken i Nord-Europa, med ledende posisjoner i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. Tjenestetilbudet inkluderer både samfunnskritisk og obligatorisk vedlikehold innen vann og avløp; som for eksempel høytrykksspyling, tømmetjenester, rørinspeksjon og rørfornying. Norva24’s visjon er å bygge et europeisk fyrtårn og bli markedsledende innen IUB i Europa, gjennom grønne initiativ, ESG rapportering og IoT-løsninger. Norva24 har en omsetning på nesten 2 mrd. NOK og ca. 1200 ansatte.

Send Forespørsel