Norva24 Group AB ((“Norva24”) har 17. april 2024 signert en avtale om å erverve 100 prosent av aksjene i Vitek Miljø AS (“Vitek”) gjennom datterselskapet Norva24 Vest A/S.

Vitek er en kvalitetsleverandør av «Vedlikehold av infrastruktur under bakkenivå» (UIM) på Vestlandet.

Vitek tilbyr et bredt spekter av kritiske infrastrukturtjenester over og under bakken og vil sammen med Norva24 Vest tilby et enda mer komplett tjenestetilbud til kundene på Vestlandet. Vitek ligger i Rådal sør for Bergen og vil være et godt supplement til dagens Norva24-plassering vest i byen.

Selskapet har 38 ansatte og en moderne flåte av kjøretøy og maskiner. I 2023 utgjorde inntektene 120 millioner kroner med sterk lønnsomhet, og oppkjøpet vil være marginøkende for Norva24.

Selger av Vitek, Vestlandsentreprenøren AS, erkjenner at andre aktører kan være bedre egnet til å realisere virksomhetens langsiktige potensiale, og ser på Norva24 som en god fremtidig eier av driften, både for kundene og de ansatte i Vitek.

«Vi har sett den positive utviklingen til Vitek de siste årene, og tror det brede tjenestetilbudet og den sterke kunnskapen, til de svært kompetente medarbeiderne hos Vitek, gjør at vi vil kunne betjene markedet på en enda bedre måte», sier Tore Hansen, administrerende direktør i Norva24 Norge AS

Oppkjøpet vil bli avsluttet når alle vilkår er oppfylt. Dette forventes å skje i løpet av 2. kvartal.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

  • Tore Hansen, administrerende direktør Norge +47 40012040
  • Henrik Norrbom, konsernsjef +46 727081515
  • Stein Yndestad, konsernøkonomidirektør +47 916866696

Norva24
Norva24 er den ledende nordeuropeiske aktøren i UIM-bransjen[1] og tilbyr UIM-tjenester, som tømmetjenester, høytrykkspyling og rørtjenester.
Den 31. desember 2023 drev selskapet 76 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige og Danmark, med cirka 1800 ansatte. Selskapets historie går tilbake til 1919 og Norva24 har siden utviklet seg fra et selskap med norske røtter til å være markedsleder innen UIM-tjenester i Norge, Tyskland, Sverige og Danmark.

Norva24 har en historie med å gjennomføre oppkjøp for å gå inn i nye markeder eller for å konsolidere sin lokale markedsposisjon, og dra fordel av det svært fragmenterte UIM-markedet i Europa, som er preget av stort sett små, lokale selskaper.

I sine fire markeder har selskapet gjennomført 50 oppkjøp siden 2015. www.norva24.com.

[1] UIM = Underground Infrastructure Maintenance (Vedlikehold av Infrastruktur under bakkenivå)

[2] Begrepet «filial» refererer til forretningssteder på forskjellige steder hvor selskapet driver sin virksomhet.