Oppkjøpet styrker vår posisjon generelt i syd-Sverige og rørfornying spesielt.

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 16 maj 2024 förvärvat 100 procent av aktierna i Högtryckstjänst Syd AB genom sitt dotterbolag Norva24 Sverige AB.

Förvärvet innebär att Norva24 fortsätter att stärka positionen på marknaden i en av Sveriges största städer, Malmö, samt stärker verksamheten inom relining.

Högtryckstjänst Syds försäljning uppgick till ca 19 MSEK LTM Q1 2024 ochhar kontinuerligt levererat en stark tillväxt med en god lönsamhet.

Bolaget har sitt säte i Arlöv nära Malmö i moderna och effektiva lokaler.

Högtryckstjänst Syd, etablerat 2017, har sin största verksamhet inom relining (ca 70% av intäkterna), men erbjuder även tjänster inom spolning, filmning, fräsning samt högtryckstvätt. Bolaget har duktiga och erfarna medarbetare, en modern och välskött maskinpark och en stark orderbok.

”Ett av Norva24s kärnverksamheter är relining och har i Sverige stått för en mindre del av våra totala verksamhet sedan Norva24s start i Sverige 2017. Med förvärvet av Stockholm Relining år 2022 tog vi ett stort steg framåt i utvecklingen inom relining tillsammans med våra team i Helsingborg och Karlstad. Nu med Högtryckstjänst Syd tar vi ytterligare ett stort steg för att kunna bygga vidare vår relining-verksamhet, tillsammans med Högtryckstjänsts övriga tjänster.

Högtryckstjänst har ett gott rykte i marknaden och delar våra värderingar avseende t.ex. hög kvalitet och kundnöjdhet, så vi ser fram emot en gemensam framtid och utveckling inom relining.” säger Mikael Smedborn, VD Norva24 Sverige AB.

Marcus Keta, VD Högtryckstjänst Syd: ”Vi har utvecklat företaget mycket bra sedan starten, men vi vill utvecklas vidare. Norva24 som en stark industriell aktör och med ett gott rykte på marknaden är rätt miljö för oss att för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling. Jag är imponerad av kunskaperna som finns inom Norva24 vad gäller teknik, metoder och arbetssätt inom relining, spolning, TV-inspektion m.m. Jag känner att detta är helt rätt miljö för både bolaget och mig att utvecklas vidare och jag ser nu mycket fram emot att bli en del av Norva24-familjen.”

Högtryckstjänst Syd kommer fortsätta att drivas med Marcus Keta som VD och med befintliga medarbetare. Marcus kommer fortsatt vara fullt aktiv i bolaget och har, genom sitt holdingbolag, åtagit sig att över börs förvärva aktier i Norva24.

För ytterligare information vänligen kontakta

Henrik Norrbom, Group CEO +46 727081515

Stein Yndestad, Group CFO +47 916866696