Vi har vært i bransjen i over 60 år og har opparbeidet oss solid kompetanse innen et bredt spekter av tjenester for kommuner, næringsliv og privatmarked. Nå etablerer vi oss i topp moderne lokaler på Mohagan.

HMS og miljø – hver eneste dag

Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er selskapets grunnstein.

For oss er det svært viktig at alt arbeid utføres med høy presisjon og kvalitet – vi har et klart mål å være i forkant med kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Alle ansatte deltar i en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø, arbeidsprosesser, ytre miljøarbeid, samfunnsansvar o.l.

Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er derfor viktig å finne den gode balansen.

Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. I Norva24 har vi mange grønne tjenester. Disse hjelper våre kunder å bli grønnere, som igjen bidrar til et mer bærekraftig samfunn. En viktig del av vårt arbeid er å skape enda flere slike tjenester, og ikke minst gjøre våre tjenester mer miljøvennlige.

Bredt spekter av tjenester 

  • Det er oss du skal kontakte når det er behov for tømming av septiktanker, sandfang, fettutskillere.
  • Vi samler opp våte og tørre masser.
  • Vi har solid kompetanse innen rørtjenester: Spyling av tette avløp, lekkasjesøk, trykkprøving, tetthetskontroll, rørinspeksjon og rørfornying.

Med en rørinspeksjon finner vi raskt og effektivt årsaken til problemene, om det skulle være en lekkasje eller avløpet er tett. Husk at det ikke alltid er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying foregår uten graving, og vi hjelper deg med å etablere ny ledning i eksisterende trasè.

Dersom det på vinteren skulle oppstå frostproblemer sørger vi for opptining av rørene.

Drift og vedlikehold for bedrifter

Industri og næringsliv har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle dagens miljøkrav. Vi leverer et bredt spekter av industritjenester for å unngå unødvendig driftsstans hos kunden. Våre medarbeidere har lang erfaring med effektiv gjennomføringer av vedlikeholdsrutiner.

Du kan være trygg på at Norva24 Ringerike alltid hjelper deg på en best mulig måte.

Farlig avfall

Som miljøbedrift tar vi oss også av farlig avfall. Her er kunden som besitter avfallet og vi som transportør underlagt strenge nasjonale forskrifter. Vi sørger for trygg deponering og fjerning av avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Med våre spesialbiler fjerner vi forurensede masser som skal/må deklareres til godkjente avfallsmottak. Vi har de nødvendige konsesjoner for behandling av farlig avfall, og sanerer og fjerner oljetanker.

ISO-sertifisert

Fordi vi er en del av en større organisasjon har vi ressurser og kompetanse til å etterleve alle offentlige lovpålagte krav i bransjen. Norva24 Ringerike er ISO-sertifisert innenfor ISO 9001/14001, og er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsportaler.

Moderne bil- og maskinpark

Med markedets beste utstyr og dyktige fagfolk sørger vi for at du får løst dine utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss enten du er hytteeier, styreleder i et borettslag, kommunalteknisk leder i en kommune eller bedriftsleder.

Vårt motto er «Vi hjelper alltid», og som en del av et stort konsern har vi de ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Mohagan og Hadeland

Fra vår base i topp moderne lokaler på Mohagan dekker vi hele Hadeland, samt over mot Gjøvik og Gardermoen. Vi stiller med kort responstid og minimal kjøring for kunder i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner, uansett om det er planlagt vedlikehold eller akutte behov utenfor kontortid.

Ring vår vakttelefon 32 17 13 90! Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!  Du kan stole på Norva24.

Vi hjelper alltid!

Landingsside Norva24 Hadeland