Svein Idar Kjelsberg signerte i dag avtale med Trondheim fylkeskommune for syv korte tunneler over det meste av Fosen i Trøndelag fylke.

Oppdraget består av hel- og halvvask på følgende tunneler (alle temmelig korte; den lengste er Måviktunnelen på 921 meter):

  • Mørretunnelen på fylkesvei 715
  • Ryssdalstunnelen og Herfjordtunnelen på fylkesvei 723
  • Hellfjordtunnelen, Måviktunnelen og Berfjordtunnelen på fylkesvei 6312
  • Sprangakslatunnelen på fylkesvei 755

Fylket har anslått verdien av kontrakten til 3,5 millioner kroner.

Varigheten er fra og med september 2022 og ut august 2026. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.