Dette tilfører Norva24 90 millioner NOK i inntekter og Norva24 styrker sin allerede sterke posisjon i Osloregionen!

Pressemelding ble sendt børsen i Stockholm torsdag morgen;

Norva24 har tecknat ett avtal om att köpa 100 % av aktierna och tillgångarna i NRC Gravco AS och dess dotterbolag Septic Tank AS, tillsammans “Gravco”. Förvärvet av Gravco stärker ytterligare Norva24s marknadsposition inom underhållsarbete av underjordisk infrastruktur (UIM) i Osloregionen med omnejd. Gravco hade en omsättning på omkring 90 miljoner NOK under 2022 med en hög marginal. 

Gravco är ett välkänt företag som tillhandahåller Norva24-kärntjänster, inklusive tömningstjänster, högtrycksspolning, tank- och rörrengöring, och relining-tjänster samt kringtjänster relaterade till UIM. Företaget är baserat i Oslo och har ett gediget arv med rötter tillbaka till 1977. Gravco sysselsätter 40 personer och har en flotta på 33 fordon. Genom att addera Gravco till den nuvarande Norva24-verksamheten i den norska huvudstaden kommer Norva24s intäkter i Osloregionen med omnejd att överstiga 400 miljoner NOK, vilket stärker Norva24s redan starka position på Osloregionens UIM-marknad. 

Förvärvet finansieras av Norva24s befintliga kreditfacilitet samt tillgänglig likviditetposition. Transaktionen förväntas slutföras under de närmsta veckorna. 

«Vi är mycket glada över att välkomna Gravco till Norva24. Att utöka vårt fotavtryck i Norge ytterligare är ett viktigt steg på Norva24s resa mot vår vision om att bli ett europeiskt fyrtorn inom underhåll av underjordisk infrastruktur. Genom att addera Gravco till Norva24 vidareutvecklar vi vår densitet och marknadsposition i det norska huvudstadsområdet”, säger Henrik Damgaard, VD, Norva24 Group.  

«Gravco är ett välrenommerat företag med starka marginaler, högkvalificerade medarbetare och en relativt ny fordonsflotta. Gravco kommer att passa perfekt in i den befintliga uppsättningen av Norva24-företag och kommer att förbättra vår densitet i området, men behållas som en separat enhet, i linje med vår decentraliserade lokala enhets baserade affärsmodell” säger Tore Hansen, VD för Norva24 Norge.   

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Damgaard, VD +47 907 72 943
Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07  

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per i dag drev Bolaget 76 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 600 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 40 förvärv sedan 2015. www.norva24.com. 

[1] Mätt i intäkter. 

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.