Norva24 vil profilere sine rørtjenester når konsernet er representert under VA-bransjens tradisjonsrike Hallingtreff på Ål og Geilo 14.-16.januar.

Norva24 vil profilere sine rørtjenester når konsernet er representert under VA-bransjens tradisjonsrike Hallingtreff på Ål og Geilo 14.-16.januar.

 Bildet: Du kan møte våre representanter fra Norva24 under årets Hallingtreff på Geilo 14.-16.januar. Bildet er fra fjorårets stand, der konsernet var representert ved blant andre Jan Flagstad, Knut Vikane og Kåre Aabye.

Fagtreffet arrangeres for 22. gang. Her møtes bransjekolleger fra Norge og øvrige Norden, og i år er det ny deltakerrekord med 275 påmeldte. Hallingtreff 2019 har temaet «Kvalitet i praksis», og fokuserer som tidligere på praktikernes hverdag.

Norva24 vil i år være representert
ved driftslederne VA, Kåre Aabye og Knut Vikane fra henholdsvis Norva24 Ringerike på Hønefoss og Norva24 Birkeland på Stord. De vil også bemanne Norva24 sin stand i utstillingsområdet på Vestlia Resort på Geilo.
-For oss er det viktig å være tilstede i dette miljøet, fordi vi her møter både rådgivere, ledningseiere og entreprenører. Norva24 bygger nå opp sine ulike rørtjenester, og da er Hallingtreff et godt egnet sted for å knytte viktige kontakter, sier Kåre Aabye og Knut Vikane
Kåre Aabye har deltatt på en rekke Hallingtreff og han har tilbrakt en menneskealder i norske VA-anlegg som rørinspektør. Under fjorårets Hallingtreff holdt han innlegg om feil på nyanlegg, og Aabye må betegnes som en nestor innen VA-faget i Norge.
Knut Vikane deltar på sitt andre Hallingtreff, og gleder seg til å møte andre konferansedeltakere og bli oppdatert på en rekke spennende foredrag.

Fagtreffet arrangeres
av Hallingplast AS, SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) og RIN (Rørinspeksjon Norge), og søker å samle hele verdikjeden i vannbransjen.  Norva24 har standplass sammen med 20 andre aktører innen bransjen.
Hallingtreff 2019 starter som vanlig med fabrikkbesøk på Hallingplast, hvor deltagerne får se og høre hvordan produkter til bransjen produseres i Norge. Deretter fortsetter konferansen på Vestlia Resort på Geilo, hvor det blir to dager med faglig input og sosialt samvær.

Et av årets høydepunkter
blir utvilsomt en spørretime der administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening skal svare etter beste evne innenfor tre hovedkategorier som berører norsk vannbransje.
De tre stiller på samme scene i Vestliahallen på Geilo og har fått i oppgave å forberede seg på tre hovedtemaer, nemlig
1.Politisk agenda
2.Utdanning og kompetanse
3.Kvalitet og yrkesstolthet

«Sammen er vi sterke»
Etter at administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, har åpnet konferansedelen på Hallingtreffet med sitt foredrag «Sammen er vi sterke» tirsdag morgen vil direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening få hver sin 10-minutter til generell innledning av spørretimen. Her skal de to få mulighetene til å svare på hvordan deres organisasjoner kan bidra til å sikre kvaliteten i vannbransjen. «Kvalitet i praksis» er hovedtemaet under Hallingtreffet denne gang.

For mange feil
Det er en kjensgjerning at norsk vannbransje har en vei å gå for å sikre god kvalitet i alle ledd. Fortsatt er det alt for mange feil på nyanlegg og det er grunn til å stille spørsmål ved kompetansenivået til enkelte medarbeidere som skal håndtere vann og avløp. Mange stiller seg undrende til at det fortsatt ikke er utdannet en eneste anleggsrørlegger i Norge, fem år etter Maskinentreprenørenes Forbund i samarbeid med blant andre Rørentreprenørene, SSTT og RIN Fagforbundet, NCC Construction og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, (EBA) dro i gang et forsøk på en lenge etterlengtet yrkesutdanning.

Forventer engasjement
Sterkere samhandling og tydeligere krav inn mot politiske myndigheter kan være en nøkkel for å oppnå felles mål for vannbransjen.
Leder for organisasjonskomiteen for Hallingtreff 2019, sivilingeniør og rådgiver i Asplan Viak AS, Borghild T. Folkedal, vil sammen med sin kollega Martina B. Svedahl lede spørretimen, og de håper på stort engasjement og mange relevante og gode spørsmål fra salen. Hallingtreff ønsker å være vannbransjens tankesmie, og da skal det være rom for gode diskusjoner og friske meningsutvekslinger, bygget på tillit og gjensidig respekt, sier de to programlederne.