Norva24 styrker sin markedsposisjon på Jylland i Danmark ved oppkjøp av Thornvig Jensen AS

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har per den [1] juli 2022 förvärvat 100 procent av aktierna i Thornvig Jensen A/S och J.S. Overfladebehandling ApS (”TJ”) genom sitt dotterbolag NORVA24 Danmark A/S. Det strategiskt viktiga förvärvet expanderar Norva24s geografiska räckvidd i Danmark och befäster positionen som klar marknadsledare. Genom förvärvet kommer Norva24 att stärka sin ställning och öka densiteten inom UIM-tjänster på den danska marknaden, inklusive högtrycksspolning, slamsugning, rengöring av rör, TV-inspektion och industriella rengöringstjänster. Under 2021 uppgick TJ:s omsättning till över 46 MNOK med en tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är främst verksamt inom region Jylland och har 20 anställda, med huvudkontor i Herning. Förvärvet finansieras med Norva24s kassa.

TJs tjänster består av ett komplett tjänsteerbjudande inom UIM, inklusive inspektion av rörsystem, brunnar, avlopp, TV-inspektion, slamsugning och industriell rengöring. Precis som Norva24 har bolaget en hållbar och konjunkturoberoende verksamhet.

TJ erbjuder även sina kunder underhålls och rengöringsstjänster för tankar under mark genom sitt systerbolag J.S. Overfladebehandling.

Norva24 ser också möjligheter till synergier genom exempelvis samarbeten mellan TJ och övriga verksamheter inom Norva24.

” Norva24 arbetar strategiskt med att utveckla den geografiska närvaron och tjänsteportföljen för att kunna erbjuda ännu bättre UIM-tjänster i framtiden. Med förvärvet av TJ får vi tillgång till ett stabilt och högklassigt UIM-bolag som har varit verksamt i 100 år, säger Henrik Damgaard, VD Norva24 Group.

”TJ är en viktig del i vår strategi att stärka Norva24s ledande marknadsposition inom avancerade UIM-tjänster samt vår ställning i Danmark, en av våra kärnmarknader. Vi välkomnar TJs 20 medarbetare, som tillför ytterligare kompetens och förstärkning till vårt erbjudande inom rörinspektioner, avloppsunderhåll och slamsugning. TJs tjänster passar Norva24s affärsmodell med hållbara tjänster mycket bra och har tydliga synergier med Norva24s marknadsledande position”, säger Tim Norman, VD Norva24 Danmark.

Allan Leth, verkställande direktör för TJ: ”Norva24 är rätt miljö för vårt bolag att vidareutvecklas. Med Norva24s marknadsledande position i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland ser vi fram emot att bli en del av denna aktiva koncern.”

Allan Leth kommer att fortsätta som VD och kommer även att ha en aktiv roll i att vidareutveckla Norva24 i regionen.

För ytterligare information vänligen kontakta

Sture Stölen, Head of IR, +46 723 68 65 07