Oslo kommune v. Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) vurderte Norva24 Øst som beste tilbyder for ny rammeavtale.

REG orienterte om sin beslutning på Doffin (offentlige anskaffelser) forrige uke, der Norva24 Øst ble tildelt rammeavtale for industriell vask, suge og spylebiltjenester

REG valgte det tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet (gjennomføringsevne og oppdragsforståelse og responstid) etter vurdering av tildelingskriteriene for denne konkurransen.
Tilbydernes besvarelser og løsningsbeskrivelser knyttet til kvalitetskriteriene er faktisk og skjønnsmessig vurdert utfra innlevert dokumentasjon i tilbudene.

Vi i Norva24 er både ydmyke og stolte over tildelingen, og ser frem til å yte den beste service og kvalitet til REG de kommende år.

Kontraktens varighet er t.o.m. 31.12.2024.