Gran og Lunner kommuner har tildelt Norva24 Vest (avd Miljøservice) rammeavtale på tømming/avvanning av slamavskillere og tette tanker i kommunene

Avtaleperioden er satt til 01.01.2020 – 31.12.2025 med opsjon på forlengelse ytterligere 2 år. Mobil avvanning utføres av vår avdeling Norva24 Miljøservice,
inkl bestillinger av generell art, mens nød/ekstratømminger utføres av Norva24 Ringerike.

Avtalen ble signert på Hadeland forleden, hvor vi på bildet ser fra venstre:
– Atle Hermansen, leder for vann og avløp Lunner Kommune
– Kristin Tidemann, Systemansvarlig Komtek, Gran og Lunner kommune
– Trygve Rognstad, leder for vann og avløp Gran Kommune
– Tore S. Hansen, adm. CEO Norva24 Norge AS
– Synnøve Urtegård, Driftssjef Stryn, Norva24 Vest AS

Lunner og Gran, sammen med Jevnaker utgjør distriktet Hadeland, som ligger i den sørlige enden av Randsfjorden i Oppland fylke, med ca 30.000 innbyggere fordelt på ca 1.100 km2.