Fagtreffet arrangeres i dag 14.03 og i morgen 15.03, på Gardermoen, med et godt faglig program. Se programmet i vedlagt lin. http://Program. Som medlem av Norsk Vann stiller vi med egen stand, som ivaretas av meget god VA-kompetanse fra Norva24 Flagstad, i driftsleder Stein Linholt og daglig leder Jan Flagstad. Se bilde.

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere.