Norva24 styrker sin markedsposisjon i Sverige for tjenesten rørfornying ved oppkjøp av Stockholm Relining AB

Norva24 AB har förvärvat 100% av aktierna i Stockholm Relining AB. Förvärvet innebär att Norva24 i Sverige väsentligt stärker positionen inom UIM-området relining/rörinfodring med ett av de mest kompetenta företagen inom området i Sverige. I Stockholm kompletterar förvärvet Norva24:s tjänsteutbud till att bli en helhetsleverantör inom UIM (Underground Infrastructure Maintainance).

Stockholm Relinings försäljning uppgick till ca MNOK 26 under 2021 och har levererat en årlig tillväxt om 15% mellan 2017 och 2021, med en mycket god EBITA-marginal. Bolaget återfinns i moderna lokaler i Älta, söder om Stockholm.

Stockholm Relining är ledande inom underhåll och relining av rörsystem, med ett tjänsteerbjudande som omfattar bland annat relining/rörinfodring, rörinspektion och högtrycksspolning. Med erfarna medarbetare, stor expertis samt välbeprövade metoder och arbetssätt har Stockholm Relining sedan bolagets etablerades 2009 skapat ett attraktivt och framgångsrikt erbjudande av högkvalitativa lösningar inom relining/rörinfodring. Stockholm Relining förlänger livslängden på avloppsrören genom att rörinfodra, i stället för att kunderna på ett komplicerat och kostsamt sätt behöver byta ut rören helt. Relining/rörinfodring är en kostnadseffektiv och hållbar lösning som innebär minimal påverkan på miljö och infrastruktur.

Ett exempel på Stockholm Relinings uppdrag är arbetet med att i olika etapper med att förlänga livslängden på ledningar under Stockholms T-central och anslutningar till exempelvis World Trade Center, genom att infodra spill- & dagvattenledningar och system för olje- och fettavskiljare. Med Stockholm Relinings tjänster undviker kunderna behovet av att på ett komplicerat och kostsamt sätt byta ut rören helt. Relining/rörinfodring är en kostnadseffektiv och hållbar lösning som innebär minimal påverkan på miljö och infrastruktur.

I likhet med Norva24 så har Stockholm Relining en hållbar och ocyklisk verksamhet med mycket god lönsamhet och en årlig tillväxt om 15% mellan 2017 och 2021.

”Relining/rörinfodring är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på rör i vårt samhälle och är ett kärnområde inom UIM och därmed Norva24s tjänsteerbjudande. Framtiden för teknikområdet ser mycket ljus då den höga medelåldern på rör och stammar i våra storstäder ökar behovet av underhåll av infrastrukturen under mark.” säger Henrik Damgaard, VD Norva24 Group.

”Norva24 har i flera länder en stark position inom relining/rörinfodring. I den svenska verksamheten har det dock historiskt varit en mindre andel och vi ser en stor potential i att stärka marknadspositionen och växa inom tjänsteområdet i Sverige. Tillsammans med det erfarna teamet i Stockholm Relining etableras nu ett högkvalitativt och hållbart fundament för vidare expansion och utveckling av tekniken i Sverige. Norva24 har samarbetat med Stockholm Relining under en längre tid och är imponerade av deras professionella inställning och välutvecklade metoder och teknologi inom rörinfodring.” säger Håkan Wessel, VD Norva24 AB i Sverige.

Andreas Lindelöf, VD Stockholm Relining: ”Vi ser fram emot att vara en del av Norva24 och att tillsammans fortsätta växa och utveckla metoder och arbetssätt inom relining/ rörinfordring. Norva24s inställning till hög kvalitet, hållbarhet och utveckling borgar för en god utveckling inom relining/rörinfodring och jag ser fram emot att tillsammans med övriga medarbetare i Stockholm Relining få vara en del av denna utveckling i en större koncern.”

”Vi är mycket glada över förvärvet av Stockholm Relining. Med Andreas Lindelöf som VD för Stockholm Relining och medlem i ledningsgruppen i Sverige kan vi bygga vidare på Andreas och Stockholm Relinings erfarenhet och kompetens inom området.” avslutar Håkan Wessel.

Stockholm Relining kommer fortsätta att drivas med Andreas Lindelöf som VD och med befintliga medarbetare. Andreas Lindelöf kommer att fortsätta vara aktiv i bolaget och har, genom säljaren Andreas Lindelöf Holding AB, åtagit sig att över börs återinvestera en del av köpesumman genom att köpa aktier över börs inom en månad efter affären, där aktierna är föremål för lock-up.

För ytterligare information vänligen kontakta

Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07