Med Bergen Rørinspeksjon AS på laget har Norva24 styrket seg ytterligere på Vestlandet. Rørinspeksjon, spyling og rørfornying er selskapets spesialkompetanse, og daglig leder Trond Dale gleder seg over å være innlemmet i et konsern med ambisjoner.

Bergen Rørinspeksjon AS har drøyt 20 års erfaring innen vann- og avløpssektoren, og er en familiebedrift der Trond Dale har med seg sønnen Sebastian som nestleder og KHMS-ansvarlig, mens kona Grete er administrasjonsleder. I tillegg har familien 9 dyktige operatører som hver dag har som mål å kunne tilby den beste service, og de beste løsninger for sine kunder.

-Det er mange dyktige aktører innen kommunaltekniske tjenester i Bergensområdet, og da gjelder det å være på offensiven med det beste utsyr markedet kan tilby, sammen med høyt kvalifisert personell, sier Trond Dale.

Pionerer i vest
Dale må regnes som en av pionere innen rørinspeksjon og rørfornying på Vestlandet. Han mener det er skjedd mye innen dette fagområdet, og selv har han spesielt stor sans for de gravefrie rørfornyingsmetodene, bedre kjent som NoDig.
NoDig konseptet som selskapet leverer i Bergensområdet er en fellesbetegnelse på kontroll og reparasjon av rørinstallasjoner under bakken uten oppgraving.
-NoDig kontroll foregår ved hjelp fjernstyrt kamera som føres gjennom rør ledningen, og vi tilbyr rørfornyelse av alle typer rør uten oppgraving, enten det punktreparasjoner eller lengre strekk.
Gjennom vår kompetanse i dette markedet tilfører vi også Norva24 en ny tjeneste i konsernet på Vestlandet, sier Dale.   Selskapet er medlem av både SSTT og Rørinspeksjon Norge, og tar med seg dette medlemskapet inn i Norva24.

Rør må også fornyes
-Det er alltid rørinspeksjon og spyling som gir oss de utfordrende rørfornyingsjobbene, og derfor er det naturlig at vi ser disse oppdragene under ett. Det stilles stadig strengere krav til miljøvennlige løsninger i forbindelse med ledningsfornyelse, og vi vil være en sterk bidragsyter til dette gjennom vårt arbeid. Alle er kjent med det enorme etterslepet innen vann- og avløp. Dersom det i enda større grad går opp for kommuner og næringsdrivende at også rør har begrenset levetid, ja da vil samfunnet spare store summer, og vi vil være sikret mange nyttige oppdrag i årene som kommer, sier Dale.

Ensom ulv
De som kjenner Trond Dale godt er nok overrasket over at Bergen Rørinspeksjon AS er blitt en del av Norva24. Dale innrømmer at han har vært en «ensom ulv» som har jobbet i sitt eget tempo. I praksis betyr det at han har jobbet best både med og under høytrykk.  Kravene til dokumentasjon før, under og etter arbeidsoppdrag er økt, samtidig som effektiviteten skal holdes på et høyt nivå. Da innså jeg at jeg måtte ha et oppegående back-office som kan ta seg av alt det administrative, inklusiv KHMS. En del av dette kan junior Sebastian og kona Grete ta seg av, men det er en ekstra trygghet å være en del av et konsern som har «alt på stell» og som har muskler til å inngå større kontrakter, sier praktikeren Dale.

Godt samarbeid
Jeg ble overbevist om at det var bedre for både meg og selskapet å bli en del av de store i stedet for å kjempe mot dem. Jeg har hatt mange «friere» opp gjennom årene, men jeg har oppfattet at noen av dem egentlig bare ville kvitte seg med en konkurrent. Med Norva24 møtte jeg en helt annen holdning, og det gode samarbeidet med Birkeland gjorde meg trygg på at dette var et riktig valg for oss. Dessuten liker jeg konsernets filosofi. Dette er et konsern bestående av mange solide firmaer som har stor bredde og kompetanse innen kommunaltekniske tjenester. Sammen er vi sterke, og vi kan lære av hverandre, legger han til.

Konkurransedyktig
-Jeg er overbevist om at vi blir enda mer konkurransedyktig ved å bli en del av Norva24-konsernet. Vi tenker langsiktig og ønsker selvsagt å være en sunn bedrift med positiv utvikling i mange år framover, sier junior Sebastian, som har økonomiutdanning og har fartstid i spylebiler og rørinspeksjonsbiler siden han var tre år.
Omsetningen de siste årene har ligget på rundt 20 millioner kroner, og likviditeten i firmaet betegner han som solid. Det var nok også en av grunnene til at Norva24 viste interesse og gjerne ville utvide kapasiteten i Bergensområdet. Bergen Rørinspeksjon har samarbeidet med Norva24 Birkeland i flere år, og har gode relasjoner til dette selskapet. Når de nå blir partnere i samme konsern er Dale overbevist om at dette vil slå positivt ut ved at konsernet kan yte enda bedre tjenester i regionen. Selskapet har til tross for sterk konkurranse en stadig økende kundemasse, både innen private husholdninger, gårdeiere, forsikringsbransjen, offentlige institusjoner, forsvaret, kommuner og rørleggerbedrifter.