Ringerike kommune har valgt Norva24 Ringerike (tidligere Ringerike septikservice AS) som leverandør på «rammeavtale for transport av slam»

fra renseanlegg i Ringerike kommune og ni ulike renseanlegg i nabokommune Hole, Jevnaker, Gran og Lunner.

I utg.pkt skal alt slam leveres på Monserud renseanlegg i Hønefoss, hvor vi i Norva24 forplikter oss til å legge opp best mulig effektiv og miljømessig  kjøreplan.

Avtalens varighet er på 2 år fra signering.

Ringerike kommune, med Hønefoss som administrasjonssenter, ligger midt i østlandsområdet, 50 km nordvest for Oslo.

Kommunen har ca. 30 000 innbyggere, og sammen med nabokommunene nevnt over, er det kommunale renseanlegg for nesten 60.000 mennesker som skal transporteres.

Mer informasjon om den flotte kommunen finnes her: Ringerike kommune

Utover transport av slam, leverer vi  i Norva24 Ringerike, en rekke tjenester, for vedlikehold av infrastruktur under bakken. Les mer om våre tjenester her; Norva24 Ringerike