I høst møttes rørinspektører og andre medlemmer til årskonferanse i Rørinspeksjon Norge. Norva24 stilte med en sterk delegasjon.

I høst møttes rørinspektører og andre medlemmer til årskonferanse i Rørinspeksjon Norge. Norva24 stilte med en sterk delegasjon.

– Her er det alltid interessant faglig og alltid hyggelig. Årsmøtet og fagdagene er viktig å være med på.

Det sier Stein Linholt. Til daglig er han avdelingsleder for høytrykksspyling og kvalitetssikring av VA-anlegg i Norva24 Flagstad på Løten. Ved siden av jobben er han blant annet leder for faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering – populært kalt TD-gruppa – i Rørinspeksjon Norge (RIN).

Nylig stilte han sammen med en sterk delegasjon kollegaer fra flere avdelinger i Norva24 på RINs årsmøte og fagdager på Lillehammer.

Organisasjon for fagfolk i VA

Rørinspeksjon Norge (RIN) er interesse- og bransjeorganisasjonen for fagfolk som jobber med drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll på norske vann- og avløpsanlegg.

Årsmøtet og fagdagene er en viktig arena der fagfolk på området fra hele landet møtes til faglig oppdatering og sosialt samvær. Det faglige programmet på årets fagdager inneholdt en rekke poster som er relevant for bransjen og ledningseiere.

Noen av høydepunktene:

  • Uavhengig tredjepartskontroll kommer i nye Vannstandard i høst.
  • Operatørenes ansvar ved rådgivning til kunder. Hvilke konsekvenser får det hvis rådene er feil?
  • Stort behov for rekruttering, opplæring og kompetanse i norsk vannbransje fremover.
  • Praktiske erfaringer med pluggkjøring.
  • Mye lekkasjer i vannkummer. Basal Aqua-Safe er en vannkum som helt annerledes enn andre vannkummer.

Kommuner og private i VA

RINs medlemmer er en blanding av kommunale og interkommunale selskaper, private entreprenører, programvare- og utstyrsleverandører og konsulenter.

Ledere og medarbeidere i en rekke av Norva24s avdelinger er representert som medlemmer og tillitsvalgte i RIN. En av de viktigste oppgavene til RIN er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå.

Her er RINs årsmøte og fagdager et av årets viktigste møtesteder for kunnskapsutvekslking. Som leder for trykkprøvingsgruppa stilte Linholt også som møteleder på en av fagsesjonene på årsmøtet. Han ble gjenvalgt som leder i TD-gruppa, og sitter dermed også som en del av styret i RIN.

Tekst: Jørn Søderholm