Norva24 har inngått en treårig samarbeidsavtale med Sunnaasstiftelsen, der målet er å bidra til at stiftelsen blir kjent for sitt engasjement innen forskning og videreutvikling av sekundære rehabiliteringstilbud i Norge. Det er flere gode grunner til at Norva24 har bestemt seg for dette samarbeidet.

Bildet:– Det å skape gode og forutsigbare tilbud for personer som har fått en funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade, krever godt samarbeid og gode nettverk. Derfor er det dannet et partnerskap mellom Sunnaasstiftelsen og Norva24, slår Marianne Holth Dybwad i stiftelsen og markedssjef i Norva24, Øystein Ulsnæs fast, her med Sven-Erik Fonnes i sentrum.

Vi må egentlig mer enn 20 år tilbake i tid. Da ble Sven-Erik Fonnes fra Austrheim i Hordaland, som i dag er ansatt i Norva24 Birkeland, utsatt for en tragisk ulykke. I Lindås nord for Bergen, 10 minutters biltur hjemmefra, mistet han kontroll over bilen og kjørte ut av veien. Den ulykken gjorde ham lam fra livet og ned.  Før ulykka hadde Fonnes en drøm om å bli trailersjåfør, og den drømmen er til tross for lammelsen blitt en realitet. Sven-Erik Fonnes er i dag 41 år, og en ambassadør både for Sunnaasstiftelsen, for de mange funksjonshemmede som nektet å bli passive trygdemottakere og som hver eneste dag viser at det nytter, bare man har vilje samt blir gitt gode verktøy  til å gjøre noe i eget liv.

Gode hjelpere

Så hjelper det godt å ha noen rundt seg som har tro på at det er mulig å lykkes selv etter en alvorlig skade. Sven-Erik har hatt en rekke medhjelpere, og i dag er han selv en inspirator, blant annet som mentor på Sunnaasstiftelsens Camp Spinal. Camp Spinal er et konsept med motivasjons- og treningsleire som arrangeres årlig for brukere med ryggmargsskader.
Da Sven-Erik ble skadet måtte han igjennom en enorm omstillingsprosess for å finne den nye veien til et aktivt liv.
– Det var som å begynne på nytt, der alt måtte omformes til en ny virkelighet, forteller han.
Det ble mange tøffe år med rehabilitering.  Sven-Erik ble godt kjent med personalet og korridorene på Haukeland sykehus. Det ble tegnet et framtidsbilde der han kunne tilbringe noen timer hver dag i en vernet bedrift, eller kanskje omskolere seg for å bli IT-ingeniør med tilrettelagt kontorjobb.
– Jeg vokste opp med biler og lastebiler. Drømmen var å bli like god som far til å kjøre store vogntog. En eldre bror var godt i gang i samme yrke, og det samme var en svoger. Langtransport, god musikk ut av høyttalerne og friheten av å sitte bak et stort ratt med god utsikt, det var noe helt annet enn å være innestengt på et kontor.

Drømmen realisert

10 år etter ulykken ble drømmen en realitet. Hans svoger hadde startet Byrknes Auto, og lovet jobb dersom Sven-Erik, uten bein, kunne skaffe seg førerkort og ta opp kampen med NAV om å få støtte til en tilrettelagt lastebil. Den kampen ble hard og lang, men jeg vant, og i februar 2010 var en kombibil klar hos svoger i Byrknes Auto, forteller han entusiastisk.

Tre år senere ble han tilbudt jobb i Norva24 Birkeland. Johny Birkeland så hva som bodde i den unge mannen og bestemte seg for å satse. Det ble nye runder med NAV for å få støtte til et vogntog tilrettelagt for en sjåfør som trengte heis og instrumentpanel for to velfungerende hender og et smart hode. -Det var mye lettere denne gang, for nå hadde både jeg og NAV sett at det var mulig å jobbe i full stilling også for meg, forteller Sven-Erik.30221576_10156200819767394_833780364789940224_n – Kopi

Vogntog for Norva24

I dag kjører han vogntog for Norva24 Birkeland. Det meste av tiden går med til å kjøre jord fra komposteringsanlegget i Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane blir hygenisert ved å tilsette trevirke slik at komposteringsprosessen kommer i gang. Ferdig produkt kjøres daglig ut til store og mindre kunder i regionen, og oftest er det Sven-Erik som står for transporten. Tilbake til Sløvåg har han ofte flis, som benyttes i anlegget. I dag er han dessuten en aktiv hobbyfisker og snart flytter han inn i nytt hus med panoramautsikt hjemme på Fonnes i Austrheim med samboer og barn etter en aktiv byggeperiode. Dersom alt går etter planen vil han fra årsskiftet få en splitter ny Scania, spesialbygd for mange og spennende oppdrag for Norva24 Birkeland. Dette er et tilpasset vogntog med heis og gass og brems på håndkontroll. Alt betjenes med armene, men bilen kan også benyttes av funksjonsfriske med vanlige pedaler. Det nye vogntoget vil få lukket container, noe som utvider tjenestetilbudet og kan gjøre hverdagen enda mer spennende for Sven-Erik.

Bildet: – Stiftelsen har hjulpet Sven-Erik Fonnes og flere tusen andre i samme situasjon, til et mer inkluderende liv der de har fått prøvd ut forskjellige typer idrett med god veiledning. Sven-Erik har nå blitt en racer på sitski.

Sunnaasstiftelsen for hele landet

Sven-Erik har mye å takke Sunnaasstiftelsen for, og derfor vil han gjerne gi noe tilbake. Han er svært fornøyd med at arbeidsgiveren Norva24 nasjonalt blir med som partner i det viktige arbeidet Sunnaasstiftelsen står bak.
Stiftelsen har som mål å hjelpe mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Stiftelsen finansierer innovasjon, forskning, pasientvelferd og aktivitet som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliterings-behov fra hele landet. Sunnaasstiftelsen er en landsdekkende stiftelse med prosjekter over hele landet, men har fortsatt en sterk relasjon til Sunnaas sykehus som den fremste samarbeidspartner og det største rehabiliteringssykehuset i Norge.
Stiftelsen har de siste 11 år vært ledet av Marianne Holth Dybwad, som er utdannet fysioterapeut fra et universitet i Skottland.  Hun har også en master i helsevitenskap i tillegg til coach og leder-utdanning.  Dette er ei aktiv dame som brenner for endringsledelse, innovasjon og ikke minst motivasjon.

En ressurs og et fyrtårn

Marianne Holth Dybwad har møtt Sven-Erik i en rekke sammenhenger de siste 10 årene, og hun trekker også fram arbeidsgiver Norva24 Birkeland, med Johny Birkeland i spissen, som en god tilrettelegger.
– Det er få arbeidsgivere som forstår hva en med funksjonsnedsettelse kan bidra med inn i et arbeidsmiljø. Når Norva24 ser muligheter, går aktiv inn for å tilrettelegge og initierer samtaler med NAV for å få en arbeidstaker ut i jobb, samt bidrar til en stor investering med et nytt vogntog, så blir jeg imponert, sier Marianne.
– Både Birkeland og vi i Sunnaasstiftelsen mener Sven-Erik er en ressurs både for firmaet og samfunnet generelt. Det er slike fyrtårn vi trenger i arbeidsliv og innen rehabilitering av nyskadde, understreker hun. Sven-Erik er blitt en sterk bidragsyter i stedet for en passiv mottaker.  Han har funnet de gode verktøyene som setter ham i stand til mestre livet på en god og naturlig måte.

Vogntog i stedet for trygd

– Det er viktig å ha et nettverk som både stiller krav og som bidrar i det nye livet etter en alvorlig ulykke. Det er viktig at de som virkelig ønsker å bidra blir gitt muligheten til det. Sven-Erik hadde selvsagt rett på trygd, men han ville heller kjøre vogntog. En person som har vært gjennom så tøffe kriser og omstillinger blir jo nesten automatisk en kjemperessurs på sin arbeidsplass og i sitt lokalmiljø, fordi han har «tenkt utenfor boksen». Hovedmålet er at vi alle skal leve gode liv utfra egne resurrser og egen kapasitet, uansett hvilke utfordringer vi møter, mener Marianne Holth Dybwad.
Sven-Erik har gått gjennom et lederutvikling- og mentorprogram i regi av Sunnaasstiftelsen, et program som har gjort ham i stand til å veilede andre alvorlig skadde.

En sjåfør med gjennomslagskraft

Johny Birkeland i Norva24 har forstått dette. Han så at Sven-Erik var flink til å kjøre vogntog, at han var pliktoppfyllende og hadde noen egenskaper i kraft av sine erfaringer som bedriften kunne dra nytte av.  I tillegg var bedriften villig til å gi Sven-Erik permisjon med lønn de gangene Sunnaasstiftelsen kalte på ham som mentor ved ulike samlinger, og slik er det fortsatt.
– Sven-Erik har stor gjennomslagskraft når han skal løfte andre nyskadde opp av depresjoner og store utfordringer i hverdagen. Medisinsk personell er avgjørende for å hjelpe alvorlig skadde, men mentorer av typen Sven-Erik er vi også avhengig av som «likemann» når tiden på sykehuset er over, mener Marianne Holth Dybwad.

Stiftelse som utvikler tilbud

Hun forteller litt mer om hva stiftelsen ønsker å stå for.
– Det å skape gode og forutsigbare tilbud for personer som har fått en funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade, krever godt samarbeid og gode nettverk. Sunnaasstiftelsen tror på en modell der vi bringer idretten, frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor nærmere. På den måten lærer vi av og med hverandre og utvikler tilbud på tvers slik at deltakerne får optimale forhold for mestring og utvikling.’
I 2019 får 86 personer tilbud på deltagelse på vårt konsept for aktiv rehabilitering fordelt på seks ulike camper for personer med ryggmargsskade og personer med ervervet hjerneskade. Dette er ikke mulig uten alle som bidrar.
Derfor er hun takknemlig for alle fra toppidretten, idrettens særforbund, frivillige organisasjoner, privat næringsliv, politikere og sykehusene som stiller med personell slik at deltakerne kan mestre i trygge rammer. Alene er vi ingenting – sammen blir vi bra, sier hun stolt.

Et inkluderende liv

Sven-Erik Fonnes er også en varm tilhenger av stiftelsen.
– Jeg ønsker at familie, venner og kolleger skal støtte opp om det arbeidet Sunnaasstiftelsen står for. Stiftelsen har hjulpet meg og flere tusen andre i samme situasjon, til et mer inkluderende liv der vi har fått prøvd ut forskjellige typer idrett med god veiledning. For meg har eksempelvis det å lære å kjøre sitski blitt en stor glede. Alle bidrag hjelper meg med å nå målet mitt, og det er ekstra gledelig at Norva24 har sett at et partnerskap med stiftelsen er en vinn-vinn situasjon der det ikke først og fremst handler om penger, men om mennesker.
Sunnaasstiftelsen finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet. Økonomiske bidrag fra partnere går uavkortet til drifting og videreutvikling av stiftelsens mange ulike prosjekter slik at flere kan få tilbud, understreker han.

Et viktig og riktig samarbeid

Markedssjef i Norva24, Øystein Ulsnæs, lot seg raskt overbevise om at partnerskap med Sunnaasstiftelsen var viktig og riktig for konsernet, ikke minst med bakgrunn i Sven-Eriks historie
– Her har Birkeland-avdelingen med Johny Birkeland i spissen, virkelig stått på for å benytte seg av en sterk ressurs, sier Ulsnæs.
– Da jeg første gang møtte Sven-Erik Fonnes sammen med Marianne Holth Dybwad forsto jeg med en gang at dette var noe Norva24 måtte bli en del av. Derfor har vi nå undertegnet en tre-års kontrakt der vi sammen skal fokusere på at livet ikke er over for mennesker som har overlevd alvorlige ulykker. Det er få som kan vinne medaljer i Paralympics, men det er mange som kan få et liv fullt av muligheter også i arbeidslivet. Derfor vil Norva24 gjerne være en av flere partnere i denne stiftelsen, sier Ulsnæs.

Mestring og livskvalitet

Avtalen åpner for et utstrakt samarbeid både med stiftelsen og stiftelsens andre partnere gjennom et eget forum. Her er det muligheter for å utvikle spennende samarbeidsprosjekter med fokus på mestring og livskvalitet.
– Jeg håper denne avtalen vil bidra til å sette fokus på at det er muligheter for alle til å gjøre en god jobb uansett bakgrunn. Vi er ute etter de unike menneskene som vil noe, og som ønsker å leve opp til vårt motto: «Vi hjelper alltid». Det er mennesker som har fokus på den gode kundeopplevelsen som følge av solid utført jobb. Da er det underordnet om man har en funksjonsnedsettelse. Vi vil ha mangfold for å skape en god arbeidsplass og verdiskapning, sier Ulsnæs.
Sunnaasstiftelsen ønsker partnere som tenker langsiktig, for da kan vi bygge opp gode relasjoner som vil bety noe både internt og eksternt, konkluderer Marianne Holth Dybwad.