Norva24 Drammen er en ny avdeling for markedet «Stor-Drammen» og vest for Oslo. Her er dyktige operatører tett på markedet, for å yte enda bedre service og oppfølging.

 Norva24 Ringerike har i flere tiår bistått kunder i gamle Akershus og Buskerud fylker, inkludert «Stor-Drammen». Tidligere som Ringerike Septikservice og nå som Norva24 har vi med utgangspunkt i Kilemoen på Hønefoss dekket et stort distrikt.

 Mye takket være våre dyktige operatører har etterspørselen fra kunder vest for Oslo vært gledelig stor i lang tid. Nå har vi etablert en egen avdeling i Lier, for å komme tettere på og yte enda bedre service og oppfølging.

Drammen og Ringerike

Organisatorisk er den en del av Norva24 Ringerike. Den er nå etablert som en egen avdeling, som drives av folk med den lokale kunnskapen som har blitt Norva24s varemerke over hele landet.

– Vi har god kjennskap til det lokale markedet. Kombinert med kompetansen, kapasiteten og fleksibiliteten vi har sammen med Ringerike, vil vi kunne gjøre en best mulig jobb for kundene, sier Kent Frode Skjønsberg, driftssjef for nye Norva24 Drammen.

F.v. Kent Frode Skjønsberg, Yngve Holst Johansen, Ivan Gammelseter og Thore Dahl i Norva 24 Drammen.
F.v. Kent Frode Skjønsberg, Yngve Holst Johansen, Ivan Gammelseter og Thore Dahl i Norva 24 Drammen.

Midt i distriktet

Avdelingen ble etablert i fjor sommer, og har tilhold på et område i Reistad i Lier, bokstavelig talt midt i distriktet den skal betjene. Det vil si et område som grovt sett består av Oslo Vest, Bærum, Asker, Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Avdelingen tilbyr det samme tjenestetilbudet som Ringerike.

Spesielt bygges det opp kapasitet på rørfornying, ettersom mye av oppdragene knyttet til rørfornying er i Drammen og Oslo.

Driftssjef Kent Frode Skjønsberg har 25 års erfaring med denne type arbeid. Tidligere i år ble avdelingen styrket med Yngve Holst Johannessen som kjøreleder i avdeling Drammen.

Norva24 Ringerike er en driftsenhet med lang historie, sterk kunnskap og en solid kultur for å stille opp for kundene. Denne kulturen blir med når Norva24 Drammen nå bygges opp som en egen avdeling. Her er det «alle mann til pumpene» når det trengs.

Norva Drammen 1205

Søker flere medarbeidere

– Engasjementet hos operatørene smitter over på kunden. Det er styrken vår, og et av de mest sentrale premissene når vi nå bygger avdelingen større, sier daglig leder Ivan Gammelseter i Norva24 Ringerike.

Han er glad for å ha fått kompetente og solide medarbeidere i nye avdeling Drammen.

Pr i dag teller avdelingen i underkant av 20 personer, inkludert fellesfunksjoner som betjener både Drammen og Ringerike. Nå åpner Gammelseter og Skjønsberg for at det skal ansette flere nye medarbeidere i løpet av året. Gjerne opptil 8-10 medarbeidere, om de rette personene melder sin interesse.

Her er det aktuelt både for folk med bransjeerfaring, og for yngre medarbeidere som ønsker å lære denne spennende bransjen på det sterkeste og mest dynamiske laget av alle.

– Vi har startet litt forsiktig. Jobbene har kommet, og etterspørselen er stor. Vi hjelper alltid er vårt slagord. Det står vi for, selv om det kan være krevende å leve opp til, sier Kent Frode Skjønsberg med et entusiastisk smil om munnen.

Når oppdragene utfordrer kapasiteten hos avdeling Drammen har man en solid backup i avdeling Ringerike. Og hos naboene i Norva24-familien på jobber der det virkelig drar seg på med kapasitetsbehov.

Norva24 Drammen

Styrker VA i Drammen og Ringerike

Samtidig med opprettelsen av den nye avdelingen i Drammen ansatte Norva24 Ringerike i januar Thore Dahl som driftsleder VA, og dermed en tydelig styrking av vanntjenestene i begge avdelingene. Han kommer fra entreprenørbransjen, og bringer med seg en solid erfaring som prosjekt-, avdelings- og områdeleder.

– Med fersk erfaring fra en annen bransje og et teknisk perspektiv på driften blir det mitt viktigste bidrag å få VA-tjenestene til å fungere best mulig. Lytte til kundene og til våre egne fagfolk. Sammen finner vi de beste løsningene, sier Thore Dahl.

– Vi ønsker å være den ledende leverandøren i våre markeder. Vi har nå to avdelinger, med solid kunnskap om sine lokale markeder. Nå er det bare å gi gass og stå på. Det blir spennende og gøy og jobbe sammen med en herlig gjeng medarbeider som har passion for det vi driver med, sier Ivan Gammelseter.

Norva 24 Drammen