Iblant må avløpsrør skiftes. Noe mange vegrer seg for. Graving i dagesvis. Oppgravd plen og ødelagte bed. Maltraktert asfalt eller brostein. Prosessen bak nye rør kan gi store negative ettervirkninger. Nødvendig? Ikke alltid. Det finnes en mer skånsom måte å få nye rør på. Bare se her.

Rørfornying – nye rør uten graving

I mange tilfeller er det mulig å få nye rør uten å grave. Metoden heter rørfornying. Vi har snakket med Jan Flagstad i Norva24 Flagstad, for å få en liten innføring i metoden og fordelene ved denne.

– Det er en stor fordel å bruke rørfornying når rørene som må byttes ligger under flotte plener, busker og bed. Eller steder der hele den asfalterte gårdsplassen må rives opp for å komme til, forteller Flagstad.

Rørfornying kan i de fleste tilfeller utføres uten å grave. Metoden innebærer at et nytt selvbærende rør støpes på innsiden av eksisterende rør. Når det gamle røret faller fra hverandre, vil det nye røret fungere som et eget selvstendig rør. Flagstad forteller at Norva24 Flagstad utfører denne type installasjoner nesten daglig. – Etter at rørfornying som metode ble tatt i bruk i vårt firma i 1988, har dette blitt en foretrukken metode i mange tilfeller, forteller Flagstad.

Er rørfornying egnet hos meg?  

Det må alltid gjøres en grundig forundersøkelse for å vurdere hva slags metode som er best egnet hos deg. Dette kalles rørinspeksjon. – Da får vi en god oversikt over hva som må gjøres, og om rørfornying er en egnet metode i ditt tilfelle, forklarer Flagstad.

Rørfornying på spill- og overvannsledninger

Jan Flagstad
Etter at rørfornying som metode ble tatt i bruk i vårt firma i 1988, har dette blitt en foretrukken metode i mange tilfeller, forteller Flagstad.

I de fleste tilfeller kan rørfornying brukes på de fleste rør og ledningsnett. Vannledninger kan også rehabiliteres med rørfornying. – Det krever derimot en litt annen fremgangsmåte og kan innebære noe graving. Her gjør vi en vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Flagstad. Er det lange strekk som må graves opp, kan rørfornying kanskje likevel være et bedre alternativ enn nye rør.

Rørfornying på steder med «fine» overflater

På steder med «fine» overflater som asfalt og plen, er det gjerne hensiktsmessig å bruke rørfornying for å unngå store ødeleggelser. Eller steder der ledningsnettet går over et langt strekk – som vil innebære mye graving om du skal legge nye rør. I andre tilfeller kan det kanskje være mer kostnadseffektivt å legge nye rør. For eksempel dersom rørledningene ligger på et jorde og befinner seg rett under overflaten. Her vil det være enkelt å skifte rørene, og du ødelegger ingenting ved å grave.

– Vi gjør alltid en vurdering på hva som er beste metode for deg og ditt tilfelle, sier Flagstad.

Hvor lang tid tar rørfornying?

– Dersom du har rørledninger som går fra kjellere og ut i gata, kan du få 50 meter med nytt rør på én dag. Veldig mange blir positivt overrasket over hvor raskt vi kan gjøre rørfornying, sier Flagstad. Men presiserer samtidig at tidsbruken er avhengig av kompleksiteten på jobben. – Ligger rørene under et gulv, hvor det gjerne er mange grenrør (tilkoblinger), vil det kunne ta flere dager.

Hva er fordelene med rørfornying?

Flagstad forteller at det er mange fordeler med rørfornying der forutsetningene ligger til rette.

At du slipper graving gjør at du slipper synk i bakken, og mange år med etterarbeid for å få det fint igjen. Det er også et viktig miljøaspekt ved rørfornying, fordi du slipper å ha en gravemaskin som jobber i flere dager. I tillegg går rørfornying ofte raskere enn å skifte ut alle rørene, og i mange tilfeller blir det billigere enn å skifte ut rørene.

Hvor lenge holder rør ved rørfornying?

Rørene du får ved rørfornying holder like lenge som nye rør. Her er det ingen forskjell.

Rørfornying brukes både privat, kommunalt og på industri. – Det er ingen begrensninger på hva slags steder vi kan utføre rørfornying. Vi må i alle tilfeller vurdere hver enkelt situasjon. Hva slags rør det er snakk om, hvordan de ligger, hva slags tilstand det er på rørene rundt etc. Så gir vi en anbefaling basert på dette, forklarer Flagstad. – Og i mange tilfeller vil rørfornying være en veldig god, rimelig og effektiv løsning, avslutter han.