Norva24 har lang erfaring med deltakelse i offentlige prosjekter, og har levert et bredt spekter av tjenester til offentlige instanser.

Lokal tilstedeværelse og nasjonal bredde
Vi har lokale avdelinger spredt over hele landet, som sikrer den lokale tilstedeværelsen i utføringen av prosjektet. Dette, sammen med bred faglig kompetanse på tvers av våre avdelinger, gjør det mulig å levere kvalitet i alle deler av prosessen.

Unike dokumentasjonssystemer og miljøvennlige løsninger
Med Norva24 på laget, kan du være trygg på at jobben blir gjort som den skal – når den skal. Vi har unike dokumentasjonssystemer som gjør det enkelt for deg å følge leveransen fra start til slutt. I tillegg jobber vi kontinuerlig med utvikling av miljøvennlige løsninger – slik at vi sammen med våre kunder, kan være positive bidragsytere i miljøkampen.

Lokal kunnskap og nasjonal styrke – for optimale leveranser.

Min tank

Min tank er del av vårt digitale varslingssystem for tømming av septiktanker. Abonnenter i kommuner der vi har kontrakt på offentlig septikrenovasjon får en digital varsling på epost og sms et par uker før tanken tømmes, slik at tanken kan klargjøres. Kvittering kommer på sms like etter at tømming er utført. På epost og sms er det link til informasjon om tanken på Min tank.

Du kan sjekke når tanken sist ble tømt, hvor ofte den tømmes og når den tømmes neste gang. Også abonnenter som mottar varsling og kvittering gjennom post kan finne informasjon om tanken sin på Min tank

Kontakt oss