Er du en av dem som fremdeles fyrer med fossil oljefyring? Da bør du begynne å forberede deg på å finne alternativer, for fra 2020 er dette forbudt.

Er du en av dem som fremdeles fyrer med fossil oljefyring? Da bør du begynne å forberede deg på å finne alternativer. Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje.

Vi anbefaler derfor at tanken fjernes, eller i all fall undersøkes og rengjøres.  Vi forteller deg hvorfor og hvordan!

Hvorfor skal vi bli oljefrie?

  • Oljefyring forurenser! Et årlig forbruk av fyringsolje tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 3-4 nyere personbiler. Et forbud vil derfor redusere klimagassutslippende betraktelig.
  • Du sparer penger! Gamle oljefyrte kaminer og sentralvarmeanlegg har dårlig forbrenning og utnytter dårlig varmen i brenselet, sammenlignet med moderne oppvarmingsløsninger – som varmer boligen mer effektivt.
  • Du sparer miljøet! En nedgravd oljetank vil med tiden lekke, og som eier vil du være ansvarlig for lekkasjen som kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.


Så enkelt fjernes en nedgravd oljetank

En oljetank bør tømmes, saneres eller fjernes av et sertifisert firma, og for å gjøre jobben enklere, er det viktig at du som tankeier gjør et forarbeid ved å hente inn mest mulig informasjon.

Dette bør du vite om tanken:

  • Alder
  • Siste tilstandskontroll
  • Hva er tanken laget av (stål, glassfiber osv.)
  • Størrelse
  • Plassering av kabler til tank
  • Nåværende innhold i tank
  • Hvor i hagen er tanken plassert

Dersom du ikke har svar på disse spørsmålene, kontakt din lokale kommune og spør om de kan hjelpe deg.

Fjerning av tanken
Når tanken er lokalisert, kan du velge om den bare skal tømmes, rengjøres og saneres eller om den også skal fjernes helt. Vi anbefaler at den fjernes.

Alle tilhørende rør på veggen må også tømmes og fjernes. Det samme gjelder for dagtanken inne i huset ditt. Dersom du har en innvendig kjellertank, bør også denne tømmes, saneres, demonteres og fjernes.

Du kan lese mer om fjerning av nedgravde oljetanker her.

Rapportering
Etter at tanken er sanert og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. Selv om alle bedrifter som driver med tanksanering er pålagt å gjøre dette, er det du som huseier som har det endelige ansvaret for at det blir gjort.

Finn alternative oppvarmingssystemer
Oljefyren og parafinfyren er ulike oppvarmingssystemer og krever dermed ulike erstatningsløsninger.

Erstatning for parafinkaminen
Parafin- eller oljekaminer og panelovner er det vi kaller punktoppvarmingsløsninger. Disse løsningene kan som regel erstattes med pelletskamin, luft/luft- varmepumpe og rentbrennende vedovn. Ofte vil en kombinasjon av disse gi både god komfort og energiutnyttelse.

Erstatning for oljefyren
En oljefyr er vanligvis tilknyttet et sentralvarmeanlegg med radiatorer eller gulvvarme, og bør erstattes med oppvarmingsløsninger som kan kobles til det vannbårne varmedistribusjonssystemet.

Gode alternativer kan være løsninger basert på forbrenning av trevirke eller forskjellige varmepumpesystemer som luft/vann- varmepumpe, væske/vann-varmepumpe, pelletskjel, pelletsbrenner eller vedkjel.

Andre oppvarmingsløsninger som kan brukes uansett oppvarmingsløsning, er solvarme eller fjernvarme.

Bio-fyringsolje
Ved å konvertere fyringsanlegget til å kunne bruke biofyringsolje vil det fremdeles kunne brukes etter 2020. Biofyringsolje er 100 prosent klimanøytral energi. Den er basert på resirkulerte biologiske oljer fra fisk, planter eller animalske kilder. Det finnes også biofyringsolje som tåler temperaturer ned til -15 grader. Den egner seg også for nedgravde tanker. For å kunne bruke biofyringsolje må fyringsanlegget konverteres.

Nøyaktig hva som må gjøres vil variere, avhengig av fabrikat, type og hva slags tank det er snakk om. Rengjøring av eksisterende tank er en forutsetning i tillegg til justering av anlegget. Dersom du har et oljefyringsanlegg fra 1960-70-tallet er disse så ineffektive at den likevel bør skrotes, uavhengig om det er fossil eller bioolje.

På nettsiden til Enova finner du mer informasjon om både bio-fyringsolje og andre alternative oppvarmingsløsninger.

Vi hjelper deg gjerne!
Å tømme, rengjøre, sanere, eller fjerne en nedgravd oljetank bør gjøres av fagfolk som er sertifisert for jobben. Vi i Norva24 hjelper deg gjerne, og gjør jobben raskt og effektivt.

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud, på Norva24.no finner du ditt nærmeste Norva24-kontor.

Send Forespørsel