De siste årene har norsk klima forandret seg. Vi opplever stadig mer ekstremvær i form av voldsomme og intensive regnskyll. Oversvømmelse i gater og kjellere. Kaos og fortvilelse for dem som rammes. Været får vi ikke gjort stort med, men vi kan forberede oss – og reagere raskt om noe skulle skje. Her får du råd fra vår egen Odd Arne Johansen, som jobber med salg, marked og HMS i Norva24.

 

Vær til besvær …

De siste årenes klimautvikling merkes også i Norva24. Odd Arne Johansen i Norva24 Øst, han kan fortelle at de stadig oftere må rykke ut på grunn av ekstreme nedbørsmengder. – Store deler av ledningsnettet her i landet er ikke dimensjonert for de voldsomme og raske regnskyllene. Ledningsnettet klarer ikke å ta imot alt vannet. Kummer fylles raskt opp av slam fra gatene, og vannet har ikke noe sted å gjøre av seg. Konsekvensen er at vannet renner ned i private anlegg og fyller opp for eksempel kjellere, forklarer Johansen.  – Mye utbygging i byene er også en utfordring. Store områder med byggverk kommer i veien for at vannet naturlig kan renne ut i sjø og bekker.

Konsekvensene av regnet er både oversvømmelser, men også jordras. – Regnet ødelegger stabiliteten i grunnen, og fører til jordras, forklarer Johansen. I enkelte landsdeler er det derfor ikke uvanlig at Norva24 tilkalles for å tømme kjellere for både jord og stein.

Hva kan du gjøre selv?

Været får vi ikke gjort noe med. Men vi kan ta noen forhåndsregler. Skulle været likevel ramme deg, er det viktig du reagerer raskt. Her er Johansens tips:

Odd Arne Johansen
Odd Arne Johansen (Norva24 Øst) har flere tips ved ekstremvær.

Forebyggende tiltak:

Kartlegg alle vannveier og sjekk disse årlig. Mange vet ikke hvor vannveiene fra eiendommen går, og har derfor ingen oversikt over tilstanden på disse. Med jevnlige kontroller sikrer du at vannveiene som skal føre vannet vekk fra bygget, er åpne. Dette er viktig enten du bor i enebolig, borettslag eller har en næringseiendom.

  • Kontroller at kummer ikke fulle. Få dem tømt om de er fulle, eller ikke har kapasitet til å ta imot et regnskyll som kan fylle dem med slam.
  • Sjekk at vannveier ikke er blokkert med slam, løv etc. Eventuelt rens dem.
  • Har du enebolig, er det viktig å sjekke dreneringen rundt huset. Dreneringsrørene bør spyles gjennom hvert tredje år, for å sjekke at det ikke er tett. Eventuelle drenskummer må tømmes jevnlig.

Dersom du likevel får kjelleren full av vann eller jord, er det avgjørende å få tømt dette så raskt som mulig. Jo lenger dette får ligge, jo større blir skadene.

Rask hjelp – avgjørende for å minimere skadene

Vann eller jord som blir liggende trenger raskt inn i både gulv og vegger, og gjør store skader. – Ta grep og tilkall hjelp allerede når du ser at det fylles opp. Ikke vent for å se om det stopper, sier Johansen. Responstiden er helt avgjørende for hvor store skadene blir. – Vi har reddet mange verdier fordi vi har vært raskt på plass. For eksempel har vi tømt flere parkeringskjellere for vann, før vannet har rukket å trekke inn i alle bilene som har stått parkert. Det sier seg selv at responstiden her er avgjørende for skadeomfanget, forteller han.

Bemanner for været

– I Norva24 er vi beredt for ekstremværet. Vi følger med på værmeldingen, og bemanner opp dersom det er forventet store nedbørsmengder, sier Johansen. Ekstremværet er ofte lokalt, og det skal ikke så mye til før det blir fullt kaos. Behovet for hjelp er ofte stort innenfor et mindre geografisk område. – Da får vi gjerne assistanse fra Norva24-avdelinger i nærheten, slik at vi har kapasitet til å hjelpe alle som trenger hjelp raskt, sier han. Han forteller at de har ekstremt god responstid, og i de aller fleste tilfeller kommer umiddelbart.

I arbeidet med å tømme lokaler for vann eller slam, brukes egnet bil ut ifra hva slags type masser som skal fjernes. – Vi gjør grovjobben med å fjerne grus, sand, regn eller jord. De jobbene man tidligere gjorde manuelt med spade og bøtter, gjør vi nå med store maskiner. Så tar skadesaneringsfirmaer over arbeidet, og gjør det som trengs av fuktsanering etc, forklarer Johansen.

Faste samarbeidsavtaler lønner seg

Stadig flere ønsker faste avtaler på kartlegging og vedlikehold av ledningsnett, og tømming av overvannskummer, sluk og sandfang. – Vi opplever en økt etterspørsel etter faste vedlikeholdsavtaler. Dette gjelder både private, borettslag, eiendomsbesittere, bedrifter og leietagere. Det er også en trygghet å vite at vi er raskt på plass, og kjenner området, dersom vannet stiger. Konsekvensene kan bli så ekstremt store dersom ikke hjelpen kommer raskt nok, sier Johansen.

Det aller viktigste i en kaotisk ekstremværsituasjon, er nemlig at alle vannveier er kartlagt på forhånd. – Der vi har faste avtaler, har vi en god oversikt over alle vannveier. Vi trenger ikke å bruke tid på å finne ut av dette når vi kommer på stedet, og kan raskere identifisere problemet og starte arbeidet, forklarer Johansen. Har kunden selv oversikt over dette, gjør det også jobben mye enklere. – Tid er avgjørende i slike tilfeller. Får vi raskt oversikt over situasjonen, vil skadene kunne reduseres betraktelig.

Selv om de gjør alt de kan for å gi rask hjelp til alle som trenger det, vil det være dem med faste avtaler som blir prioritert. – Ja, kundene våre vil få hjelp først. Den fordelen vil de naturligvis ha, sier han.

Bestiller du en fast kundeavtale med Norva24, vil vi først kartlegge område og ledningssystemet. I tillegg sørger vi for jevnlig tømming av kummer og sandfang, slik at forholdene ligger til rette for å håndtere været som kommer. – Skulle det likevel skje, at vannet stiger i takt med fortvilelsen, er det godt å vite at vi kommer når du trenger oss, avslutter Johansen.