facebook_pixel

På plass når ekstremværet varsles

Det skjer gang på gang. Uvær i form av store nedbørsmengder, stengte veier, elver som går over sine bredder, ras fra fjellsider, sterk vind og andre naturkrefter som hindrer offentlig samferdsel. Les Mer

Ny leder i sør setter kundeopplevelsene på topp

Inge Bergland (44) er ansatt som ny daglig leder i Norva24 Sørmiljø. Bergland har lang erfaring fra transport og logistikkbransjen, blant annet som regionsjef for Bring Express AS og forretningsansvarlig på produkt og gods i hjemleveringsmarkedet av tyngre gods i Posten Norge AS. Les Mer

Fra Autostrada til kommunalteknikk

54-åringen Bjørn Tore Elstad fra Skien har lang og solid erfaring innen transport og logistikk. Han er nysgjerrig på nye utfordringer, og har et sterkt ønske om å bygge en solid organisasjon der dyktige medarbeidere blir enda mer involvert i arbeidet med å utvikle fremtidens Norva24 Øst. Les Mer

– Rør nok for oss alle

Norva24 er ferske innen rørfornying på Vestlandet, men bygger seg opp med base på Stord og i Haugesund. Derfor deltok selskapet med egen stand under årets «Vanndagene på Vestlandet» i Haugesund, et arrangement som samlet 350 deltakere. Les Mer

Må forhindre olje og fett på avveie

Mange renovatører mangler kunnskap om olje- og fettutskillere og mange bedrifter som benytter slike utskillere sliter med å oppfylle myndighetskravene. Det var nok av aktuelle temaer å ta tak i da NIRAS Norge i samarbeid med Miljødirektoratet inviterte til fagseminar om fett og olje i avløpsvannet. Les Mer

Norva24 bygger opp avdeling for rørtjenester

Norva24 Birkeland begynner nå å få godt fotfeste også i Sunnhordaland og Haugalandet etter tre år som en del av Norva24-konsernet. -Stadig flere blir kjent med våre tjenester, og vi merker økt etterspørsel etter rørtjenester. Det sier driftsleder Knut Vikane i Norva24 Birkeland på Stord. Les Mer

Kommunene sliter med å oppfylle rensekravene

Norske kommuner er gode på vannkvalitet, men alt for mange sliter med å oppfylle rensekravene ved sine avløpsanlegg. Det viser Norsk Vanns tilstandsvurdering av kommunale vann– og avløpstjenester for 2017, som ble presentert under årskonferansen i Tromsø de første dagene i september. Les Mer

Forfallet fortsetter i VA-nettet

Det har i flere år vært et sterkt fokus på rørtjenester og ledningsfornyelse i norske kommuner. Norva24 ser på rørtjenester som et viktig marked, og mener det er på høy tid at det blir fart i ledningsfornyelsen. Les Mer

Trives med sin Volvo kombibil

-Noe av det beste med denne jobben er alle de hyggelige menneskene jeg møter, de varierte oppgavene innen private og kommunaltekniske tjenester og at jeg føler å være til nytte for alle de kundene vi betjener. Les Mer

Septik inn og jord ut fra Sløvåg

Hver eneste dag kjører vogntog inn til Norva24 Birkeland sitt komposteringsanlegg i Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane blir hygenisert ved å tilsette trevirke slik at komposteringsprosessen kommer i gang. Les Mer

Merete rykker ut!

45 minutter etter at meldingen om kloakklekkasje i byggegropa til Høgskulen på Vestlandet kom inn til Norva24 Birkeland i Bergen var den store sugebilen til operatør Merete Alpen Jensen Jensen og kollega Jørn Brattberg på vei til høgskulen på Kronstad. Les Mer

Nå er det Miljøservice på Sunnmøre

Norva24 Miljøservice er godt i gang med kommunaltekniske oppdrag for åtte Sunnmørskommuner etter at selskapet vant anbudskonkurransen på et bredt tjenestespekter innen kommunalteknikk. Les Mer

Nye løsninger for overvann i vei

-Nå er det et skifte i strategien for overvannshåndtering. Alt kan ikke løses med store rør. Les Mer

Digital veiforvaltning også i kommunene

Tiden er moden for å bruke digitalisering i planleggingen av drift og vedlikehold i veiforvaltningen. Det mener avdelingsleder på veiavdelingen i Lindås kommune, Rune Kilen. Les Mer

Store utfordringer med små avløp

Miljøutfordringene med små avløp når sjelden opp i nyhetsbildet, men det var nettopp disse utfordringene som ble satt under lupen under årets avløpskonferanse på NMBU på Ås. Les Mer

Grønt lys for vannbransjens eget kompetansesenter

Revidert statsbudsjett for 2018 inneholder også 17,5 millioner statlige kroner til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. Les Mer

Vi kan slamtømming og mobil avvanning

Tømming av slam er en viktig del av tømmetjenestene Norva24 kan tilby. Det gjelder både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning. Les Mer

Statoil velger Norva24 på tankrengjøring

Norva24 har vunnet Statoil sitt anbud på tankrengjøring på Statoil Mongstad de neste tre årene, i konkurranse med flere større norske og utenlandske selskaper. Les Mer

Stikkledninger skal også fungere

Oslo kommune fornyet totalt 31 kilometer med avløpsledninger og 19 kilometer med vannledninger i fjor. Fornyingstakten lå dermed på 1,8 prosent for avløp og 1,2 prosent for vann. Private huseiere får i stadig sterkere grad varsel og pålegg om å utbedre sine stikkledninger. Det er nødvendig dersom utslipp til naturen skal reduseres. Les Mer

Klar for vann på avveie

Norva24 har begynt å forberede seg på vårflommen vi vet vil komme en rekke steder i landet. Etter den mest snørike vinteren på 20 år vil snøsmelting kombinert med nedbør by på enorme utfordringer, spesielt for de som bor i flomutsatte områder. Les Mer

Tar jobben med gummigranulat

Gummigranulat på norske kunstgressbaner har utviklet seg til å bli et stort miljøproblem. Norva24, med sin ekspertise og maskinelt utstyr er klar til å hjelpe til med håndteringen av utfordringen både på kort sikt, men også gjennom årlige vedlikeholdsavtaler, sier markedsansvarlig Øystein Ulsnæs. Les Mer

VA-tour godt mottatt i bransjen

Konseptet VA-tour i regi av VA og VVS-produsentene, VVP, har vist seg å bli godt mottatt av rådgivere, entreprenører og medarbeidere i kommunalteknisk sektor rundt om i landet. I Oslo var det godt over 300 besøkende til messedagen på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norva24 var representert med Kåre Aabye, som holdt et informativt foredrag om feil på nyanlegg. Les Mer

VA-Tour Norge et viktig konsept

Tre uker før nyskapningen VA-Tour Norge legger ut på veien fra Stavanger i sør til Trondheim i nord, Optimismen om at den første VA-Tour Norge skal bli en suksess er tilstede hos arrangøren VA og VVS produsentene, VVP. Norva24 er invitert til å gi Touren et faglig godt seminar-program. Les Mer

Henrik Damgaard ny konsernsjef for Norva24 Holding AS

Henrik Damgaard (40) er tilsatt som ny konsernsjef for Norva24 Holding AS. Henrik starter i jobben allerede 1.mars og vil som utgangspunkt for sitt arbeid ha kontor i Oslo. Les Mer

Fortviler over feil på nyanlegg

-Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge. Les Mer

Kommunalteknikk 24 timer i døgnet

NORVA24 er et konsern med sterk lokal tilstedeværelse også i Østfold og Follo. Les Mer

Signalbygg for videre ekspansjon i Sløvåg

Etter flere år med sterk vekst har endelig Norva24 Birkeland flyttet inn i et praktbygg på 1750 kvadratmeter på Sløvåg i Gulen kommune. Les Mer

Samarbeidet mellom NORVA24 og Stena Recycling

To selskaper i renovasjon og resirkuleringsbransjen fant hverandre i Herøya Industripark. − Nå har det resultert i et landsomfattende samarbeid,… Les Mer

Stein Yndestad ansatt som økonomidirektør (CFO) i Norva24

Stein Yndestad er ansatt som CFO i Norva24. Han startet i stillingen 30. oktober Vi er svært fornøyd med ansettelsen av… Les Mer

Heder til 60-års jubilant Olimb

Det ble en 60-års markering med mange høydepunkter da Olimb inviterte til fagdag i og utenfor Bøndenes Hus i Råde. Flere av Olimbs samarbeidspartnere gjennom mange år er nå blitt en del av Norva24 konsernet. Konsernledelsen var representert ved markedsansvarlig Øystein Ulsnæs og styremedlem og forretningsutvikler Arild Bødahl. Les Mer

Problemløserne på Sørlandet inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. Selskapet blir dermed den tiende norske bedriften som går… Les Mer

Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS blir ett selskap

Etter mange år med tett samarbeid mellom Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS, kan vi nå meddele at selskapene blir slått sammen til et selskap som heter Norva24 Vest. Les Mer

Rørinspeksjon i stort tempo og omfang

Etter pålegg fra Fylkesmannen må Søndre Follo Renseanlegg IKS utvide kapasiteten på rensing av avløpsvann fra Ås og Vestby kommuner innen 2019 Les Mer

Vann- og avløpsguru inn i Norva24

Norva24 utvider stadig med nye selskaper og dyktige folk. Vi er stolte av at vi nå har fått Kåre Aabye med på laget, han har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid fått en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge. Les Mer

Flagstad AS en del av Norva24

Flagstad AS i en alder av 50 år er ved et viktig veiskille i firmaets historie. Fra september er selskapet… Les Mer

Ringerike Septikservice en del av Norva24

Ringerike Septikservice styrker seg og blir en del av Norva 24-konsernet. Les Mer

Johny Birkeland Transport inn i storaktøren Norva24

Strilen.no har skrevet om Johnny Birkeland Transport som nå er blitt endel av Norva24. Gulen si renovasjons-bedrift er no ein… Les Mer