Vant rammeavtale på rørtjenester i Bergen

En rammeavtale på rørtjenester med Bergen kommune over to år, med opsjon på ytterligere to år, blir tatt imot med stor glede i Norva24 Birkeland og samarbeidspartner Norva24 Bergen Rørinspeksjon.

Sikret seg stor slamkontrakt i vest

Bergen Vann KF har så stor tillit til Norva24 Birkeland at selskapet er tildelt fornyet avtale om slamtjenester i nye Øygarden kommune og dessuten i nye Bjørnafjorden kommune. Avtalen gjelder i første omgang for to år, med opsjon på ytterligere to år

Fornyet tillit i Lillesand kommune

Norva24 Sørmiljø er igjen foretrukket samarbeidspartner med Lillesand kommune i rammeavtalen som omhandler slamtømming og spyling for kommunen.

-Vi vet flommen vil komme

Det er stor sannsynlighet for vårflom av betydelige dimensjoner både i sør og nord. De nærmeste ukene ventes det stigende temperaturer over hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder. Norva24 stiller med døgnberedskap ved alle sine avdelinger rundt om i landet.

Lokale ledere med klare ambisjoner

Eirik Karlsen har kommet godt i gang som avdelingsdirektør for Norva24 Miljøservice ved avdelingene i Stryn og Ålesund. I juni kommer også Lars Erik Bolsø på plass som avdelingsleder for Ålesund. Konsernet styrker seg med et bredt tjenestespekter i denne regionen.

Norva24 styrker seg ytterligere i Bergensområdet

Med Bergen Rørinspeksjon AS på laget har Norva24 styrket seg ytterligere på Vestlandet. Rørinspeksjon, spyling og rørfornying er selskapets spesialkompetanse, og daglig leder Trond Dale gleder seg over å være innlemmet i et konsern med ambisjoner.

Blir aldri god nok på beredskap

Norsk vannbransje kan aldri bli god nok på beredskap og krisehåndtering. Derfor satte Norsk Vann et ekstra fokus på kriseledelse, beredskapskommunikasjon og beredskap under årets fagtreff på Gardermoen.

Må lære oss å takle mer nedbør

60 prosent av norske kommuner mangler kapasitet for å sikre seg mot skader av overvann som følge av et endret nedbørklima. Norva24 har et bredt spekter av rørtjenester og bred kompetanse også på forebyggende tiltak, men hilser forskning på området velkommen.

Klima og Miljøverndepartementet bekrefter at Norva24 sine tjenester har «kritisk samfunnsfunksjon»!

Vi i Norva24 tar dagens situasjon på største alvor og vi gjør alt vi kan for å bidra til begrensning […]

Økt fokus på sivile hjelpere i Forsvaret

-Uten gode samarbeidspartnere i næringslivet er det norske forsvaret ute av stand til å utføre sitt oppdrag. Vi som jobber i Forsvaret må forstå verdien av et tett samarbeid med det sivile samfunn og nyte godt av de ressursene vi der kan få tilgang til.

Vannbransjen viktig i det norske velferdssamfunnet

Vannbransjen er mer enn bare rør, slo næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fast under årets Hallingtreff på Geilo, der Norva24 var synlig representert med egen stand i utstillingsområdet.

Norva24 Vest er stolt Gaselle-vinner 2019

Norva24 Vest er blant de norske selskapene som kan kalle seg Gaselle-bedrift 2019. Det mener operativ daglig leder, Kenneth Birkeland, […]

Fredrikstad og Hvaler kommuner valgte Norva24 som leverandør

Norva24 har blitt tildelt rammeavtale for slamtømming og kommunaltekniske tjenester for Fredrikstad og Hvaler kommune. Avtalen ble nylig signert partene […]

Norva24 på Hadeland i 6 nye år

Gran og Lunner kommuner har tildelt Norva24 Vest (avd Miljøservice) rammeavtale på tømming/avvanning av slamavskillere og tette tanker i kommunene […]

VA-dagene på Østlandet en viktig møteplass

VA-dagene for Østlandet er en viktig møteplass. Derfor er Norva24 blant de totalt 38 utstillerne som i år kommer i god kontakt med hele bransjen under fagtreffet i Tønsberg. Treffet samlet i år 200 deltakere.

Norva24 med viktig fotfeste i Ringerike Kommune

Ringerike kommune har tildelt Norva24 Ringerike septikservice kontrakt på tømming av slam og tilstandskontroll på mindre avløpsanlegg i Ringerike kommune.

Rammeavtale Oslo kommune, vann- og avløpsetaten

Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (OVAV) har tildelt Norva24 Øst rammeavtale om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. […]

430 på bransjetreff om farlig avfall

Farlig avfallkonferansen i regi av Norsk forening for farlig avfall (NFFA) samlet 430 deltakere til to fagdager med en rekke sentrale temaer for bransjen i Oslo.

Norva24 i viktig partnerskap med Sunnaasstiftelsen

Norva24 har inngått en treårig samarbeidsavtale med Sunnaasstiftelsen, der målet er å bidra til at stiftelsen blir kjent for sitt engasjement innen forskning og videreutvikling av sekundære rehabiliteringstilbud i Norge. Det er flere gode grunner til at Norva24 har bestemt seg for dette samarbeidet.

Vanndager med rekorddeltakelse og fokus på sikkerhet

Kommuner er blitt langt mer bevisst på å sikre sine vannbehandlingsanlegg og ledningsnett etter den tragiske hendelsen på Askøy. Norva24 Birkeland var representert med egen stand under Vanndagene på Vestlandet i Haugesund og fikk en rekke spørsmål om hvilke tjenester selskapet kan bidra med for å øke vannsikkerheten.

Robot inspiserer rør i store dimensjoner

Norva24 har inngått en treårig samarbeidsavtale med RjT-Service AS, som er norsk forhandler av en spesiell type robot for rengjøring av vann og avløpsrør i tillegg til ventilasjonskanaler.

På jobb for å sikre det norske ledningsnettet

Norva24 var godt representert da Rørinspeksjon Norge markerte sitt 25 års jubileum med fagdager, årsmøte og jubileumsfeiring over tre dager i Stavern. Dette er praktikernes forening, preget av mye idealisme og sterkt engasjement for et best mulig ledningsnett innen vann og avløp.

Tenk forebyggende før ekstremværet kommer

Forrige helg stod Norva24 Øst sine operatører side om side med huseiere og vaktmestere i Oslo sentrum for å få kontroll på de store vannmassene som oppstod i forbindelse med det kraftige regnværet.

ISO-sertifisering for alle Norva24-selskapene i løpet av 2019

Alle norske driftsselskaper innen Norva24 skal være ISO-sertifisert innen utgangen av året, og planene for dette er allerede satt. Det gjelder både ISO 9001 og ISO 14001. Det sier Per Inge Kalstad, KHMS-leder for Norva24 Norge.

Norva24 forlenger med Storhamar Hockey Elite

Vi har vært stolt samarbeidspartner over mange år, og et sponsorat med Storhamar gir oss betydelig merverdi. Storhamar har som Norva24 […]

-Viktig med fokus både på offentlig og privat ledningsnett

-Oppmerksomheten rundt drikkevannskvalitet, gamle rør og fare for kloakkutslipp til drikkevann er økt betydelig de siste dagene. Da er jeg glad for å representere et firma som har jobbet med vann og avløp siden 1966.

-Gode rutiner avgjørende for godt vann

Det er ingen overraskelse for alle som jobber innen norsk vann og avløp at det står dårlig til med det norske ledningsnettet. Det er heller ingen hemmelighet at feil på nyanlegg florerer. Derfor er det ekstra viktig at VA-personell er nøye med rutiner i sitt daglige arbeid.

-Må ha en overordnet plan for massehåndtering

Hvordan kan 15 millioner kubikkmeter masse bli deponert på Østlandet når det ikke finnes en overordnet plan for massehåndtering. Spørsmålet ble stilt under Infrastrukturdagene i Oslo denne uka.

Tror på fortsatt vekst for Norva24 Grenland

Det er stor aktivitet på Herøya Industripark i Porsgrunn, der Norva24 Grenland også holder til. Selskapet har opplevd en flott vekst siden starten i 2016, og avdelingsleder Asle Ognedal tror god kundebehandling er nøkkelen til fortsatt suksess.

Med hjerte for sykkel etter hjerteinfarkt

Etter 15 år som operatør i Norva24 Birkeland, sa det plutselig stopp for 40-åringen Terje Steine Mjøs. Et alvorlig hjerteinfarkt endret livssituasjonen fullstendig,

Vil bygge felles kultur i et spennende selskap

-Norva24 er et utrolig spennende selskap, ogselskapets nye CEO, Tore S. Hansen gleder seg til å jobbe sammen med alle menneskene som lever og ånder for jobben sin i et konsern som hver dag vil leve opp til sitt motto «Vi hjelper alltid».

100-åring i rosa innpakning og solid form

Det begynte med en politikonstabel som skiftet fra patruljering i Sandefjords gater til renovasjon i samme by. Nå er det […]

Norva24 går over grensa til Tyskland

Norva24 går nå inn i det tyske markedet. Nylig ble det Nordtyske vann- og avløpsselskapet ExRohr, med avdelinger i 11 […]

2019 – siste sjanse for økonomisk støtte til fjerning av oljetank

Er du helt sikker på at oljetanken din er tom? Det er ditt ansvar.
Nå er det ett år igjen til det er helt forbudt å fyre med fossil oljefyring. Er du en av dem som tror tanken din er tom for olje fordi oljefyren har sluttet å virke, kan du få deg en lei overraskelse.

Redder betongtromler med vannmeisling

Høytrykksbransjen har i mange år benyttet vannmeisling som metode for betongrehabilitering.
Norva24 har imidlertid utvidet begrepet vannmeisling til også å fjerne stivnet betong i betongbiler.

Bidrar med kompetanse i rørinspeksjon

Norva24 bidrar til kompetanseheving blant rørinspektører i Norge. To av landets mest erfarne inspektører, Trond Alm og Øivind Holskog, var blant foreleserne under det nylig avholdte operatørkurset i regi av Rørinspeksjon Norge, med fokus på private avløpsledninger og innvendig røropplegg.

Vi blir syke av gamle vannledninger

Folkehelseinstituttet er bekymret over standarden på det norske vannledninganettet. Instituttet mener det er store mørketall når det gjelder rapportering av hvor mange som blir syke av å drikke vann fra springen.

Vil være synlig på Arctic Entrepreneur

Norva24 vil profilere sine kommunaltekniske tjenester når konsernet er representert under Arctic Entrepreneur på Gardermoen 22.-24. januar. Dette er landets største fagtreff for kommunalteknikk og anleggsbransjen.

Norva24 klar for Hallingtreff 2019

Norva24 vil profilere sine rørtjenester når konsernet er representert under VA-bransjens tradisjonsrike Hallingtreff på Ål og Geilo 14.-16.januar.

På plass når ekstremværet varsles

Det skjer gang på gang. Uvær i form av store nedbørsmengder, stengte veier, elver som går over sine bredder, ras fra fjellsider, sterk vind og andre naturkrefter som hindrer offentlig samferdsel.

Ny leder i sør setter kundeopplevelsene på topp

Inge Bergland (44) er ansatt som ny daglig leder i Norva24 Sørmiljø. Bergland har lang erfaring fra transport og logistikkbransjen, blant annet som regionsjef for Bring Express AS og forretningsansvarlig på produkt og gods i hjemleveringsmarkedet av tyngre gods i Posten Norge AS.

Fra Autostrada til kommunalteknikk

54-åringen Bjørn Tore Elstad fra Skien har lang og solid erfaring innen transport og logistikk. Han er nysgjerrig på nye utfordringer, og har et sterkt ønske om å bygge en solid organisasjon der dyktige medarbeidere blir enda mer involvert i arbeidet med å utvikle fremtidens Norva24 Øst.

– Rør nok for oss alle

Norva24 er ferske innen rørfornying på Vestlandet, men bygger seg opp med base på Stord og i Haugesund. Derfor deltok selskapet med egen stand under årets «Vanndagene på Vestlandet» i Haugesund, et arrangement som samlet 350 deltakere.

Må forhindre olje og fett på avveie

Mange renovatører mangler kunnskap om olje- og fettutskillere og mange bedrifter som benytter slike utskillere sliter med å oppfylle myndighetskravene. Det var nok av aktuelle temaer å ta tak i da NIRAS Norge i samarbeid med Miljødirektoratet inviterte til fagseminar om fett og olje i avløpsvannet.

Norva24 bygger opp avdeling for rørtjenester

Norva24 Birkeland begynner nå å få godt fotfeste også i Sunnhordaland og Haugalandet etter tre år som en del av Norva24-konsernet. -Stadig flere blir kjent med våre tjenester, og vi merker økt etterspørsel etter rørtjenester. Det sier driftsleder Knut Vikane i Norva24 Birkeland på Stord.

Kommunene sliter med å oppfylle rensekravene

Norske kommuner er gode på vannkvalitet, men alt for mange sliter med å oppfylle rensekravene ved sine avløpsanlegg. Det viser Norsk Vanns tilstandsvurdering av kommunale vann– og avløpstjenester for 2017, som ble presentert under årskonferansen i Tromsø de første dagene i september.

Forfallet fortsetter i VA-nettet

Det har i flere år vært et sterkt fokus på rørtjenester og ledningsfornyelse i norske kommuner. Norva24 ser på rørtjenester som et viktig marked, og mener det er på høy tid at det blir fart i ledningsfornyelsen.

Trives med sin Volvo kombibil

-Noe av det beste med denne jobben er alle de hyggelige menneskene jeg møter, de varierte oppgavene innen private og kommunaltekniske tjenester og at jeg føler å være til nytte for alle de kundene vi betjener.

Komposteringsanlegg

Hver eneste dag kjører vogntog inn til Norva24 Birkeland sitt komposteringsanlegg i Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane blir hygenisert ved å tilsette trevirke slik at komposteringsprosessen kommer i gang.

Merete rykker ut!

45 minutter etter at meldingen om kloakklekkasje i byggegropa til Høgskulen på Vestlandet kom inn til Norva24 Birkeland i Bergen var den store sugebilen til operatør Merete Alpen Jensen Jensen og kollega Jørn Brattberg på vei til høgskulen på Kronstad.

Nå er det Miljøservice på Sunnmøre

Norva24 Miljøservice er godt i gang med kommunaltekniske oppdrag for åtte Sunnmørskommuner etter at selskapet vant anbudskonkurransen på et bredt tjenestespekter innen kommunalteknikk.

Nye løsninger for overvann i vei

-Nå er det et skifte i strategien for overvannshåndtering. Alt kan ikke løses med store rør.

Digital veiforvaltning også i kommunene

Tiden er moden for å bruke digitalisering i planleggingen av drift og vedlikehold i veiforvaltningen. Det mener avdelingsleder på veiavdelingen i Lindås kommune, Rune Kilen.

Store utfordringer med små avløp

Miljøutfordringene med små avløp når sjelden opp i nyhetsbildet, men det var nettopp disse utfordringene som ble satt under lupen under årets avløpskonferanse på NMBU på Ås.

Grønt lys for vannbransjens eget kompetansesenter

Revidert statsbudsjett for 2018 inneholder også 17,5 millioner statlige kroner til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås.

Vi kan slamtømming og mobil avvanning

Tømming av slam er en viktig del av tømmetjenestene Norva24 kan tilby. Det gjelder både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning.

Statoil velger Norva24 på tankrengjøring

Norva24 har vunnet Statoil sitt anbud på tankrengjøring på Statoil Mongstad de neste tre årene, i konkurranse med flere større norske og utenlandske selskaper.

Stikkledninger skal også fungere

Oslo kommune fornyet totalt 31 kilometer med avløpsledninger og 19 kilometer med vannledninger i fjor. Fornyingstakten lå dermed på 1,8 prosent for avløp og 1,2 prosent for vann. Private huseiere får i stadig sterkere grad varsel og pålegg om å utbedre sine stikkledninger. Det er nødvendig dersom utslipp til naturen skal reduseres.

Klar for vann på avveie

Norva24 har begynt å forberede seg på vårflommen vi vet vil komme en rekke steder i landet. Etter den mest snørike vinteren på 20 år vil snøsmelting kombinert med nedbør by på enorme utfordringer, spesielt for de som bor i flomutsatte områder.

Tar jobben med gummigranulat

Gummigranulat på norske kunstgressbaner har utviklet seg til å bli et stort miljøproblem. Norva24, med sin ekspertise og maskinelt utstyr er klar til å hjelpe til med håndteringen av utfordringen både på kort sikt, men også gjennom årlige vedlikeholdsavtaler, sier markedsansvarlig Øystein Ulsnæs.

VA-tour godt mottatt i bransjen

Konseptet VA-tour i regi av VA og VVS-produsentene, VVP, har vist seg å bli godt mottatt av rådgivere, entreprenører og medarbeidere i kommunalteknisk sektor rundt om i landet. I Oslo var det godt over 300 besøkende til messedagen på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norva24 var representert med Kåre Aabye, som holdt et informativt foredrag om feil på nyanlegg.

VA-Tour Norge et viktig konsept

Tre uker før nyskapningen VA-Tour Norge legger ut på veien fra Stavanger i sør til Trondheim i nord, Optimismen om at den første VA-Tour Norge skal bli en suksess er tilstede hos arrangøren VA og VVS produsentene, VVP. Norva24 er invitert til å gi Touren et faglig godt seminar-program.

Henrik Damgaard ny konsernsjef for Norva24 Holding AS

Henrik Damgaard (40) er tilsatt som ny konsernsjef for Norva24 Holding AS. Henrik starter i jobben allerede 1.mars og vil som utgangspunkt for sitt arbeid ha kontor i Oslo.

Fortviler over feil på nyanlegg

-Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge.

Kommunalteknikk 24 timer i døgnet

NORVA24 er et konsern med sterk lokal tilstedeværelse også i Østfold og Follo.

Signalbygg for videre ekspansjon i Sløvåg

Etter flere år med sterk vekst har endelig Norva24 Birkeland flyttet inn i et praktbygg på 1750 kvadratmeter på Sløvåg i Gulen kommune.

Stein Yndestad ansatt som økonomidirektør (CFO) i Norva24

Stein Yndestad er ansatt som CFO i Norva24. Han startet i stillingen 30. oktober Vi er svært fornøyd med ansettelsen av […]

Samarbeidet mellom NORVA24 og Stena Recycling

To selskaper i renovasjon og resirkuleringsbransjen fant hverandre i Herøya Industripark. − Nå har det resultert i et landsomfattende samarbeid, […]

Heder til 60-års jubilant Olimb

Det ble en 60-års markering med mange høydepunkter da Olimb inviterte til fagdag i og utenfor Bøndenes Hus i Råde. Flere av Olimbs samarbeidspartnere gjennom mange år er nå blitt en del av Norva24 konsernet. Konsernledelsen var representert ved markedsansvarlig Øystein Ulsnæs og styremedlem og forretningsutvikler Arild Bødahl.

Problemløserne på Sørlandet inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. Selskapet blir dermed den tiende norske bedriften som går […]

Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS blir ett selskap

Etter mange år med tett samarbeid mellom Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS, kan vi nå meddele at selskapene blir slått sammen til et selskap som heter Norva24 Vest.

Rørinspeksjon i stort tempo og omfang

Etter pålegg fra Fylkesmannen må Søndre Follo Renseanlegg IKS utvide kapasiteten på rensing av avløpsvann fra Ås og Vestby kommuner innen 2019

Vann- og avløpsguru inn i Norva24

Norva24 utvider stadig med nye selskaper og dyktige folk. Vi er stolte av at vi nå har fått Kåre Aabye med på laget, han har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid fått en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge. Aaby har store ambisjoner for både Norva24 og norsk ledningsnett.

Flagstad AS en del av Norva24

Flagstad AS i en alder av 50 år er ved et viktig veiskille i firmaets historie. Fra september er selskapet […]

Ringerike Septikservice en del av Norva24

Ringerike Septikservice styrker seg og blir en del av Norva 24-konsernet.

Johny Birkeland Transport inn i storaktøren Norva24

Strilen.no har skrevet om Johnny Birkeland Transport som nå er blitt endel av Norva24. Gulen si renovasjons-bedrift er no ein […]

Trygg håndtering i en bransje med omdømmeutfordring

Konferansen om farlig avfall er blitt arrangert i over 30 år, og årets deltakerantall med 430 i salen på et sentralt Oslo-hotell er ny rekord. Norva24s farlig avfall-ekspert, Rune Trondsen, mener denne konferansen er viktig med tanke på faglig oppdatering.

Tett samarbeid mellom to miljøbedrifter

Begrepet «farlig avfall» kan virke skremmende, men selskaper som tar seg av innsamling og foredling av nettopp farlig avfall er i høyeste grad miljøbedrifter. Det ble sterkt understreket av en rekke forelesere under årets Farlig avfall-konferanse i Oslo. Norva24 er blant aktørene som har et tett samarbeid med Renor AS.