facebook_pixel

Nye løsninger for overvann i vei

-Nå er det et skifte i strategien for overvannshåndtering. Alt kan ikke løses med store rør. Les Mer

Digital veiforvaltning også i kommunene

Tiden er moden for å bruke digitalisering i planleggingen av drift og vedlikehold i veiforvaltningen. Det mener avdelingsleder på veiavdelingen i Lindås kommune, Rune Kilen. Les Mer

Store utfordringer med små avløp

Miljøutfordringene med små avløp når sjelden opp i nyhetsbildet, men det var nettopp disse utfordringene som ble satt under lupen under årets avløpskonferanse på NMBU på Ås. Les Mer

Grønt lys for vannbransjens eget kompetansesenter

Revidert statsbudsjett for 2018 inneholder også 17,5 millioner statlige kroner til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. Les Mer

Vi kan slamtømming og mobil avvanning

Tømming av slam er en viktig del av tømmetjenestene Norva24 kan tilby. Det gjelder både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning. Les Mer

Statoil velger Norva24 på tankrengjøring

Norva24 har vunnet Statoil sitt anbud på tankrengjøring på Statoil Mongstad de neste tre årene, i konkurranse med flere større norske og utenlandske selskaper. Les Mer

Stikkledninger skal også fungere

Oslo kommune fornyet totalt 31 kilometer med avløpsledninger og 19 kilometer med vannledninger i fjor. Fornyingstakten lå dermed på 1,8 prosent for avløp og 1,2 prosent for vann. Private huseiere får i stadig sterkere grad varsel og pålegg om å utbedre sine stikkledninger. Det er nødvendig dersom utslipp til naturen skal reduseres. Les Mer

Klar for vann på avveie

Norva24 har begynt å forberede seg på vårflommen vi vet vil komme en rekke steder i landet. Etter den mest snørike vinteren på 20 år vil snøsmelting kombinert med nedbør by på enorme utfordringer, spesielt for de som bor i flomutsatte områder. Les Mer

Tar jobben med gummigranulat

Gummigranulat på norske kunstgressbaner har utviklet seg til å bli et stort miljøproblem. Norva24, med sin ekspertise og maskinelt utstyr er klar til å hjelpe til med håndteringen av utfordringen både på kort sikt, men også gjennom årlige vedlikeholdsavtaler, sier markedsansvarlig Øystein Ulsnæs. Les Mer

VA-tour godt mottatt i bransjen

Konseptet VA-tour i regi av VA og VVS-produsentene, VVP, har vist seg å bli godt mottatt av rådgivere, entreprenører og medarbeidere i kommunalteknisk sektor rundt om i landet. I Oslo var det godt over 300 besøkende til messedagen på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norva24 var representert med Kåre Aabye, som holdt et informativt foredrag om feil på nyanlegg. Les Mer

VA-Tour Norge et viktig konsept

Tre uker før nyskapningen VA-Tour Norge legger ut på veien fra Stavanger i sør til Trondheim i nord, Optimismen om at den første VA-Tour Norge skal bli en suksess er tilstede hos arrangøren VA og VVS produsentene, VVP. Norva24 er invitert til å gi Touren et faglig godt seminar-program. Les Mer

Henrik Damgaard ny konsernsjef for Norva24 Holding AS

Henrik Damgaard (40) er tilsatt som ny konsernsjef for Norva24 Holding AS. Henrik starter i jobben allerede 1.mars og vil som utgangspunkt for sitt arbeid ha kontor i Oslo. Les Mer

Fortviler over feil på nyanlegg

-Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge. Les Mer

Kommunalteknikk 24 timer i døgnet

NORVA24 er et konsern med sterk lokal tilstedeværelse også i Østfold og Follo. Les Mer

Signalbygg for videre ekspansjon i Sløvåg

Etter flere år med sterk vekst har endelig Norva24 Birkeland flyttet inn i et praktbygg på 1750 kvadratmeter på Sløvåg i Gulen kommune. Les Mer

Samarbeidet mellom NORVA24 og Stena Recycling

To selskaper i renovasjon og resirkuleringsbransjen fant hverandre i Herøya Industripark. − Nå har det resultert i et landsomfattende samarbeid,… Les Mer

Stein Yndestad ansatt som økonomidirektør (CFO) i Norva24

Stein Yndestad er ansatt som CFO i Norva24. Han startet i stillingen 30. oktober Vi er svært fornøyd med ansettelsen av… Les Mer

Heder til 60-års jubilant Olimb

Det ble en 60-års markering med mange høydepunkter da Olimb inviterte til fagdag i og utenfor Bøndenes Hus i Råde. Flere av Olimbs samarbeidspartnere gjennom mange år er nå blitt en del av Norva24 konsernet. Konsernledelsen var representert ved markedsansvarlig Øystein Ulsnæs og styremedlem og forretningsutvikler Arild Bødahl. Les Mer

Problemløserne på Sørlandet inn i Norva24

Sørmiljø i Kristiansand og Grimstad er foreløpig siste tilvekst i Norva24-konsernet. Selskapet blir dermed den tiende norske bedriften som går… Les Mer

Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS blir ett selskap

Etter mange år med tett samarbeid mellom Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS, kan vi nå meddele at selskapene blir slått sammen til et selskap som heter Norva24 Vest. Les Mer

Rørinspeksjon i stort tempo og omfang

Etter pålegg fra Fylkesmannen må Søndre Follo Renseanlegg IKS utvide kapasiteten på rensing av avløpsvann fra Ås og Vestby kommuner innen 2019 Les Mer

Vann- og avløpsguru inn i Norva24

Norva24 utvider stadig med nye selskaper og dyktige folk. Vi er stolte av at vi nå har fått Kåre Aabye med på laget, han har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid fått en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge. Les Mer

Flagstad AS en del av Norva24

Flagstad AS i en alder av 50 år er ved et viktig veiskille i firmaets historie. Fra september er selskapet… Les Mer

Ringerike Septikservice en del av Norva24

Ringerike Septikservice styrker seg og blir en del av Norva 24-konsernet. Les Mer

Johny Birkeland Transport inn i storaktøren Norva24

Strilen.no har skrevet om Johnny Birkeland Transport som nå er blitt endel av Norva24. Gulen si renovasjons-bedrift er no ein… Les Mer