Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (OVAV) har tildelt Norva24 Øst rammeavtale om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Avtaleperioden er fra 1. januar 2020 til januar 2021 + opsjon på ytterligere 6 år, og gjelder for områdene Sørkedalen, Nordmarka, Maridalen, Lillomarka, Østmarka og andre områder (private avløpsanlegg som er plassert i bystrøk, hvor tilknytning til offentlig avløpsnett av ulike årsaker er vanskelig tilgjengelig).

Avtalen ble signert ved OVAV sitt kontor forleden, med påfølgende «handshake seremoni», representert ved Tore Stein Hansen (CEO Norge) og Anna Maria Aursund (Direktør Oslo VAV). På bildet forøvrig, fra venstre, Odd A. Johansen (kundekontakt Norva24 Øst), Bjørn Tore Elstad (Daglig leder, Norva24 Øst), fra Oslo VAV Stine Therese Bækkelund, Vivi Paulsen og Lyudmyla V. Lorentzen.

Tildelingskriterier var fordelt på pris, kvalitet og miljø, hvor det skal tømmes ca 5.600 m3 fordelt på 1.145 objekter og 747 eiendommer. Vi i Norva24 er stolte over å bli valgt av OVAV som leverandør til dette for oss, viktige oppdraget i Oslo området sier Norva24 sin landssjef Tore Stein Hansen.

Bjørn Tore Elstad gleder seg til å starte implementeringen av avtalen med Oslo kommune, og særs tilfreds med at vi scorer høyt på kvalitet i tildelingen. Logistikk, planlegging og rapportering er nøkkelord i så måte, samt at vi har veldig gode systemer for digital varsling og web-innsyn for huseiere. Denne avtalen er viktig for oss på generell basis, og spesielt for vår videre satsning innenfor septik, avslutter Elstad.