Høytrykksbransjen har i mange år benyttet vannmeisling som metode for betongrehabilitering.
Norva24 har imidlertid utvidet begrepet vannmeisling til også å fjerne stivnet betong i betongbiler.

Høytrykksbransjen har i mange år benyttet vannmeisling som metode for betongrehabilitering. Her brukes det et ekstremt høyt vanntrykk for å rehabilitere eller fjerne ødelagt betong. Dette utføres uten at det skader omkringliggende konstruksjoner. Norva24 har imidlertid utvidet begrepet vannmeisling til også å fjerne stivnet betong i betongbiler.

Bildet: 1050 bars trykk og spesialtilpasset utstyr for å tømme en betongtrommel for stivnet betong. Freddy Berens er høytrykkspesialist i Norva24 Østfold Høytrykk, og sørger for at kunden får en rengjort betongtrommel tilbake i god stand.

Normalt leveres ferdigbetong som «ferskvare» på byggeplass med spesialbiler. Betongbilene har en roterende trommel som holder betongen konstant i bevegelse helt fram til leveringen. Vanlige betongbiler laster opptil 8 m3. Men noen ganger skjer det uforutsette hendelser under transport til byggeplass, og det kan få alvorlige konsekvenser.

– Scenariet er ofte et havari på hydraulikken som driver betongtrommelen. Dermed stivner betongen mens den fortsatt er på betongbilen, forklarer daglig leder i Norva24 Østfold Høytrykk, Bjørn Fallang. En annen utfordring kan være at det er for høy konsentrasjon av aktivator i betongblandingen.  Dersom sjåføren feilberegner kjøre- og leveringstid, eller betongbilen av en eller annen grunn blir forhindret fra å kjøre beregnet rute fram til byggeplassen, vil betongen stivne på veien.
Dette har vist seg å være et gjentagende problem for flere aktører i bransjen.

Norva24 har kvalifiserte mannskaper og utstyr for å meisle ut betong fra betongbiler. Betongen blir i de aller fleste tilfeller meislet ut med vann. Avhengig av mengde kan det bli en tidkrevende jobb,
Vanlig trykk er 1050 bar med 260 liter vann i minuttet. Da oppstår såkalt slegge-effekt av vannet. I ekstreme tilfeller er det mulig å benytte 3000 bar. Da oppnår man skjære-effekt. Selve betongtrommelen tåler denne belastningen, understreker Fallang.
Dette er en krevende jobb som også krever god godkompetanse hos operatørene som skal rengjøre betongtromlene.
Normalbetong, C35, håndteres på en grei måte med vannmeisling.  Det blir noe mer krevende med C70- og C70 fiberarmert betong. Fallang understreker imidlertid at uansett betong-type vil en betongbil kunne reddes etter et havari.

Den største utfordringen for operatørene i denne typen oppdrag er faktisk tilkomsten til trommelen.  Alle luker blir åpnet og det er i de fleste tilfeller også god åpning i bakenden på trommelen.
Sikkerheten for operatørene settes alltid i høysetet. God tilgang på friskluft, solid verneutstyr og alltid en entringsvakt tilstede er regler som aldri skal fravikes. Det er spesielt viktig når operatøren entrer trommelen og skal rengjøre bak skovlene inne i trommelen, forklarer Fallang.
Utstyret som benyttes for meislingen må i de fleste tilfeller også spesialtilpasses, men uansett utfordring løser vi oppgaven, sier han med et smil.

Norva24 dekker hele landet med denne type tjenester.

Les mer om vannmeisling her. 

Bildet: Den største utfordringen for en operatør kan ofte være tilkomsten til trommelen. Alle luker blir åpnet og det er i de fleste tilfeller også god åpning i bakenden på trommelen
Bildet: Den største utfordringen for en operatør kan ofte være tilkomsten til trommelen. Alle luker blir åpnet og det er i de fleste tilfeller også god åpning i bakenden på trommelen

Send Forespørsel