Norva24 Sørmiljø har signert 3 årig kontrakt med Returkraft på leveranse av alle tjenester

Returkraft er, gjennom seks renovasjonsselskap, eid av 21 kommuner i Agder. Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Mens behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost, tjener Returkraft penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter.

Les mer om Returkraft https://www.returkraft.no/

Inge Bergland, daglig leder i Norva24 Sørmiljø, er naturlig nok veldig godt fornøyd. «Dette er strategisk viktig for oss! Vi er stolt over at en så stor aktør som Returkraft velger oss som leverandør, mye grunnet kvaliteten vi står for, i utførelse av oppdragleggeri arbeidet som utføres. Vi gleder oss til tre år hvor vi skal bistå Returkraft med alle våre tjenester»