Ringerike Septikservice styrker seg og blir en del av Norva 24-konsernet.

Ringerike Septikservice er en betydelig aktør innenfor vann-og avløps sektoren og har i over 50 år hatt fokus på å være ledende innenfor sine produktområder gjennom dyktige operatører og tidsriktig utstyr. Sammen med våre ansatte skal dette også være vår bærende strategi fremover.

Vi ønsker å fortsette å bevare nærheten til våre kunder og bli enda sterkere i våre primærområder i Buskerud, deler av Oppland og Akershus. Vi ønsker å sikre våre arbeidsplasser og å ha den beste kompetansen og servicenivået innenfor våre spesialiserte områder, sier grunder og hovedaksjonær Torkild Johnsrud.

Et stadig mer omfattende regelverk og forskrifter krever mer og annen kompetanse for å fortsette å være ledende fremover i vårt marked.  I tillegg store investeringer i nødvendig utstyr, fortsetter Johnsrud. Våre største spesialbiler koster opp mot 5 mill, tilføyer han.

Vi har derfor etter grundige vurderinger nå valgt å bli en del av Norva 24- konsernet som  består av 8 enkeltselskaper innenfor samme virksomhetsområde som Ringerike Septikservice. Flere av selskapene kjenner vi , og har erfaring fra å samarbeide med i forskjellige  sammenhenger. Alle nåværende eiere i Ringerike Septikservice blir med videre inn på eiersiden i Norva 24.

Norva 24-konsernet vil omsette nærmere 500 mill i 2016 med ca 300 ansatte og er størst innenfor sitt hvovednedslagsfelt i øst og på vestlandet. Norva har en overordnet strategi om å bygge konsernet videre via sterke lokale selskaper, som Ringerike Septikservice, med høy kvalitet og servicenivå for på sikt å bli en ledende aktør i Norden, under mottoet ”Vi hjelper alltid”.

Alle våre dyktige ansatte og dagens ledelse ønskes med videre i utvikling av selskapet på Kilemoen hvor Norva har inngått en langsiktig leiekontrakt med Johnsrud Eiendom.

Fakta:

Omsetning:58 mill.

Driftsresultat:7,3 mill

Antall ansatte:39

Antall bilder:23

Produktområder:Septikrenovasjon, suging av våte og tørre masser, slamtransport, spyling av rør og kummer, tankrens, kontroll av oljeutskillere, ADR transport , tømming og kontroll av fettutskillere, rørinspeksjon, kontroll av VA anlegg, rørfornying, brønnservice og støvbehandling av veier.

«Dagens ledere og alle øvrige blir med i fremtidens reise for Ringerike Septikservice».

Fra venstre grunder Torkild Johnsrud, Verkstedssjef Henning Hansen, Daglig leder Nina Dahl og Driftssjef Svein Håvard Myhre. Martin Johnsrud (innfelt) som er ansvarlig for rørfornying, var ikke tilstede da bilde ble tatt