Norva24 har inngått en treårig samarbeidsavtale med RjT-Service AS, som er norsk forhandler av en spesiell type robot for rengjøring av vann og avløpsrør i tillegg til ventilasjonskanaler.

Bildet: Med denne roboten kan rørgater i store dimensjoner raskt og effektiv inspiseres og rengjøres, forteller daglig leder i RjT-service AS, Jan Kjartan Haugsdal. Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Norva24 for denne tjenesten.

Roboten er produsert og patentert i Tsjekkia, men videreutviklet av RjT-service i Hosteland utenfor Bergen. Robotløsningen, med navnet JettyRobot, har vært i drift i nærmere tre år i Norge, og de fleste oppdragene har vært innen industri, selv om hovedfokus er vannkraftindustrien, forteller daglig leder i RjT-Service AS, Jan Kjartan Haugsdal.

De første oppdragene for Norva24 ble gjennomført på Mongstad-anlegget for rengjøring av ulike rørsystemer med tørr-is. Norva24 ser et stort potensial for inspeksjon og rengjøring av større røranlegg innen sine industritjenester.

Opprinnelig var det bilindustrien som ba om en robotløsning for fjerning av gummistøv i kanalsystemene i sine produksjonslokaler. Til dette formålet ble det benyttet tørr-is.
RjT-Service AS fikk muligheten til å modifisere for sine formål, ved blant annet å utvide rekkevidden fra de opprinnelige 50 meter og opp til 2000 meter. Robotens opprinnelige maksimale diameter på 1.300 mm er nå også utvidet til 3.000 mm. Ved å utstyre roboten med optisk kabel kan roboten gjennomføre rørinspeksjon og rengjøring på lange strekk og i de fleste aktuelle rørdimensjoner på store rør fra 360 mm og opp til 1300 mm som standard. Det er en forutsetning at rørgatene er så tørre som mulig. Roboten kan ikke benyttes i vannførende ledninger. For store ventilasjonsanlegg som trenger inspeksjon og rens er roboten et ypperlig verktøy. Roboten har en trekkraft på 700 kg og kan dermed enkelt manøvreres både vertikalt og horisontalt og kjøre bend uten problemer, mener Haugsdal.

Et kamera både foran og bak på roboten gjør det mulig for operatøren å følge nøye med på det som skjer inne i en rørgate. Alt blir dokumentert på video og oversendt kunden sammen med en skriftlig rapport. Roboten har en maks hastighet på 250 meter pr. time, men videre utvikling er allerede i gang i samarbeid med fabrikken i Tsjekkia. Det er en utfordring at enkelte rørgater, spesielt i mindre kraftverk, er prosjektert opp til flere kilometer lange, uten tanke på senere inspeksjoner. Dermed er det verken inspeksjonsluker eller andre åpninger,- men vi finner alltid en løsning på dette, sier Haugsdal.

RJT-Service utvikler stadig roboten. Ved bruk av batterier kan rørlengden utvides ytterligere. I tillegg til tørr-is metoden benyttes også trykkluft eller høytrykkspyling med trykk opp til 2500 bar
Det kan på bestilling skaffes en mindre robot, som operer innenfor rørdiameter og kanaler mellom 200-420 mm, med en rekkevidde på 30 meter som standard.
-Vi er i dag alene om å tilby oppdrag innen vannspyling og maling av rør ved bruk av denne Roboten, samt ha rekkevidde på mer enn standard 50 meter. Dette viser noe av allsidigheten, sier en stolt Jan Kjartan Haugsdal, som i første omgang har sin bror Raymond Haugsdal med på eiersiden, samt noen spesialister som har lang erfaring på sitt felt. -Dermed har de et godt sammensatt team, sier han.

Markedsansvarlig i Norva24, Øystein Ulsnæs, er glad for samarbeidsavtalen med RjT-Service AS, og tror robot-tjenesten vil være med å utvide verktøykassa for Norva24.
-Vi tror dette vil bli godt mottatt spesielt innen vårt brede spekter av industritjenester. Erfaringene fra Mongstad har så langt vært positive.  Med denne roboten kan vi utføre inspeksjon og rens av rørledninger på en rask og effektiv måte, noe som kommer både oss og våre kunder til gode, sier Ulsnæs.
-Her kan vi dokumentere alt på film, både før, under og etter rengjøring. Kunder som utfører jevnlig inspeksjon vil ha god kontroll på sine rørgater og kan gjennomføre nødvendige tiltak før det er kommet så langt at rør og kanaler må demonteres eller eventuelt skiftes ut, mener Ulsnæs.