Norva24 er ferske innen rørfornying på Vestlandet, men bygger seg opp med base på Stord og i Haugesund. Derfor deltok selskapet med egen stand under årets «Vanndagene på Vestlandet» i Haugesund, et arrangement som samlet 350 deltakere.

Norva24 er ferske innen rørfornying på Vestlandet, men bygger seg opp med base på Stord og i Haugesund.  Derfor deltok selskapet med egen stand under årets «Vanndagene på Vestlandet» i Haugesund, et arrangement som samlet 350 deltakere.

Bildet: Knut Vikane fra Norva24 Birkeland deltok med egen Norva24-stand under Vanndagene på Vestlandet. Foto: Odd Borgestrand

Norva24 har et klart mål om å ta markedsandeler på Vestlandet. Fra før har Norva24 sterke aktører innen rørfornying både på Sørlandet og Østlandet gjennom Norva24 Sørmiljø, Flagstad og Ringerike.
Konkurransen innen rørfornying skjerpes, men de store aktørene som deltok med egne stands under Vanndagene på Vestlandet er enig om at konkurranse mellom seriøse aktører skjerper kvaliteten og øker fokuset på nødvendigheten av rørfornying både i det offentlige-, private- og næringsmarkedet.

Utvider tjenesteområdene

Driftsleder Knut Vikane i Norva24 Birkeland på Stord slår fast at stadig flere, spesielt på Sør-Vestlandet, etterspør rørtjenester. Rørinspeksjon, spyling, trykktesting, lekkasjekontroll og trasèsøk er interessante vekstområder. Etter hvert vil dette også utvides til rørfornying både for kommunal og privat sektor. Kommunene er mere «hands on» når det gjelder rørtjenester, og her ønsker Norva24 på Sør-Vestlandet å bidra til å redusere antall lekkasjer og sikre vedlikehold av et ledningsnett som på landsbasis er i forfall.
– Vi har god kompetanse i Norva24-systemet på rørtjenester, og vil dermed dra nytte av kompetanseoverføring fra andre avdelinger rundt om i landet, sier Vikane, som sto på stand under Vanndagene på Vestlandet for andre gang. Han hadde en klar målsetting om å komme i kontakt med så mange kommuner og næringsaktører som mulig for å arbeide seg inn i markedet. Vikane mener nærheten til markedet er en konkurransefordel for hans avdeling, med Stord, Sunnhordland og Haugalandet som primærområder i første omgang.

Rør nok for alle

– Det er rør nok for oss alle, sier markedssjef i Olimb Rørfornying, Peer-Christian Nordby, og får samtykkende nikk fra salgssjef i Vitek AS, Bengt Rebnord Olsen og driftsleder Knut Vikane i Norva24 Birkeland. Vitek AS regner Vestlandet som sin hjemmebane, men blir utfordret både av Olimb og Norva24. Olimb har for lengst etablert egen avdeling i Bergen, og har på linje med Vitek AS også mangeårig samarbeidsavtale med Bergen kommune.  Konkurransen i Bergen er stor, for her er det ytterligere tre-fire selskaper som kjemper spesielt om privatmarkedet.

Vitek utvider østover

Vitek AS på sin side har etablert seg med egen avdeling i Østfold, for å betjene markedet rundt Oslofjorden. Samtidig er Vitek også en god kunde av danske Per Aarsleff AS, som igjen har aksjemajoriteten i Olimb Rørfornying.
– Vi vet at det er et enormt marked innen røfornying i Norge, og når vi forstår hvor stor den kaka er så ser jeg ingen grunn til bekymring over at flere seriøse aktører melder seg inn i markedet, sier markedssjef i Vitek AS, Val Sibbern.  Det er viktig at gode konkurrenter hjelper hverandre til å få «kaka på bordet», understreker Sibbern.
– Bransjen har de siste årene fokusert sterkt på bestillerkompetanse, og det har ført til at mange kommuner er svært bevisst på hvilke tjenester og produkter de vil ha.
– Den ene dagen er vi konkurrenter, og neste dag kan vi være samarbeidspartnere. Slik er det i denne bransjen. Vi kan støtte oss på hverandre og vi har stor grad av åpenhet gjennom blant annet SSTT, som er den skandinaviske organisasjonen for aktører innen blant annet rørfornying, sier Nordby.

Kvalitet er viktig

At Norva24 med lang fartstid i Østlandsbaserte selskaper nå formidler kompetanse internt også til Vestlandet, er en naturlig utvikling for konsernet, og Knut Vikane mener Birkeland-avdelingen på Stord og Haugalandet kan fylle et tomrom.
– Vi har lenge sagt at vi ønsker konkurranse, fordi dette øker fokuset på metoder og løsninger innen moderne rørfornying. Det er ofte ikke nødvendig å grave dype og lange grøfter eller rive vegger og pigge opp gulv i boliger for å fornye ledningsnettet. Seriøse selskaper som utfører sine oppdrag etter den norske normen i VA-miljøblad nr 91, som omhandler strømperenovering av avløpssystem, hilser vi velkommen, sier Nordby hos Olimb.

Det store etterslepet

Som sentrale aktører innen rørfornying har både Olimb, Vitek og Norva24 en formidabel oppgave med å nå inn med budskapet om viktigheten av et ledningsnett som fungerer. Her er det behov for en samlet investering på 240 milliarder kroner bare på det offentlige ledningsnettet, og i tillegg kommer private stikkledninger og røropplegg i boliger, næringsbygg og borettslag. Representantene for de tre selskapene er enig om at det handler om å gå ut i «alle kanaler» for å fortelle om løsningene før ledninger kollapser, enten det er i en kommune eller i en boligblokk. Utfordringen på privatmarkedet er at rørfornying ofte ikke eksisterer i folks bevissthet før ulykken er en realitet.
Jo flere vi er som formidler samme budskap og som snakker med potensielle kunder, jo bedre blir budskapet kjent. Her handler det mye om voksenopplæring innen de ulike tjenesteområdene og markedene, mener Knut Vikane.

Bestill her