Rørinspeksjon og sluttkontroll avdekker fortsatt feil på 6 av 10 nye anlegg. Akkurat det samme varslet driftsleder Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø for to år siden. Se de tre vanligste feilene kontrollørene finner i rørinspeksjon.

– Man får litt hakeslepp! Driftsleder Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø varslet for to år siden om mye feil på VA-anlegg. Rørinspeksjon og sluttkontroll avdekker fortsatt feil på 6 av 10 nye anlegg. Henriksen mener han vet hvorfor. Se de tre vanligste feilene kontrollørene finner i rørinspeksjon. Én ting har forresten blitt bedre.

– Ikke bra! Moderne rørledninger skal kunne virke i 150 år etter at blitt lagt. Men mange av dem virker ikke som de skal, allerede fra dag én. Fortsatt avdekker vi mange helt elementære feil. Det er jo ikke bra i det hele tatt, sier Per Sigve Henriksen.

Til daglig er han driftsleder rørtjenester i Norva24 Sørmiljø AS. Henriksen er sterkt engasjert i kvaliteten på norske vann- og avløpsanlegg, blant annet gjennom verv og nettverk i organisasjonen Rørinspeksjon Norge.

Per Sigve Henriksen på jobb med rørinspeksjon - Norva24 Sørmiljø
Per Sigve Henriksen på jobb i rørinspeksjonsbilen hos Norva24 Sørmiljø

På Norsk Vanns fagtreff 17. mars ga fagfolk fra norske ledningseiere, entreprenører og konsulenter en oppdatering på hva han og hans kollegaer ser i sine kameraer på sluttkontroll av nye anlegg.

Det er ikke oppløftende. Heldigvis er det én ting som ser ut til å bli bedre. Mer om det lenger ned.

Fortsatt feil på 6 av 10 anlegg

Henriksen holdt et innlegg om samme tema på en konferanse i 2021, og har gjort det også ved tidligere anledninger. Han er oppgitt over at ett hovedpoeng går igjen, omtrent uendret fra gang til gang: 60 prosent feil på alle nyanlegg. Eller feil på 6 av 10 anlegg, om du vil.

– Noen av feilene skyldes uvøren håndtering og gjenfylling, noen skyldes dårlige grøfter og mange av feilene er rett og slett dårlige løsninger, sier han.

Per Sigve Henriksen er selv mye ute på sluttkontroll, og har også hyppig kontakt med kollegaer i Norva24 Sørmiljø AS og i andre selskaper som driver rørinspeksjon.

Noen feil går igjen mange steder på avløp:

  • Deformasjoner og hvite merker i rørvegg
  • Forskjøvede skjøter og synlige pakninger
  • Svanker / motfall
  • Sprekker og avskalling (i betong og plast)
  • Bend med bakfall, der det ligger igjen vann i bendet
  • Tilkoblinger som er feil utført
  • Mangelfull eller dårlig rengjøring
Søppel plastflaske i rør - rørinspeksjon
Mye rart som dukker opp foran kameraet under rørinspeksjon.
Sprekker i rør
Sprekker i rør
Skade på rørvegg, avdekket ved rørinspeksjon
Skade på rørvegg, avdekket ved rørinspeksjon
Rørvegg deformert av stein i omfylling. Avdekket ved rørinspeksjon
Rørvegg deformert av stein i omfylling. Avdekket ved rørinspeksjon

Feil materialbruk er også en gjenganger på skjermene i landets inspeksjonsbiler.

Bruker feil materialer

– Vi ser ofte at det er beskrevet PVC, men brukt PP. Det står i kartet at det skal være brukt PVC. Men ute på inspeksjon ser vi tydelig at det er brukt PP. Det er en grunn til at det beskrives med PVC, som har både større ringstivhet og hardere vegger. PP er mykere, og blir lettere deformert. Da er risikoen større når det også gjøres feil i grøfta.

– Hvilke feil da?

– Stein som har lagt seg forkjært, eller steinharde klumper av frossen masse. Det kan være at man på vinterprosjekter graver grøfta lenger enn man fyller igjen over rørene. Da kan grøfta fryse til, og man kan få deformasjoner når grøfta tiner og presser pukkstein mot rørvegg. Det funker ofte dårlig å la det stå åpent vinterstid. Folk ser ikke de store, frosne klumpene i massen når man fyller igjen flere dager etter. Det kan forårsake punktdeformasjoner.

På vannledninger er det andre feil som går igjen. Der er det ikke krav om kamerainspeksjon ennå, men det skal utføres trykkprøving. Her er mangel på statistikk en utfordring for de som driver sluttkontroll.

Mangler statistikk på feil med vannledninger

– Vi vet at mye vann ikke kommer fram. Det har man god statistikk på, men ikke på årsaker til at ledninger lekker. Vi kommer fram til en kontroll og skal trykkprøve, så ser vi at det lekker. Da må det søkes etter lekkasjer, og de må repareres. Nå har vi begynt å føre vår egen feilstatistikk på vann, der gutta manuelt fører en oversikt over årsaker til lekkasjer. Det er viktig å finne årsaker til at det lekker på nye ledninger. Når vi vet hvorfor det lekker, så får vi bedre verktøy for å heve kvaliteten på vannledninger, sier Henriksen.

De vanligste feilene som det ser ut pr nå:

  • Luft. Det vil si feil i oppfylling, som gir luft i ledningen.
  • Flenser. Feil pakning eller feil tiltrekking på flens, gjør at ledninger lekker i flenser i kummer

– Stikkledninger er også en gjenganger, med montasjefeil og lekkasjer. Som regel på grunn av menneskelige inngrep, der noen eksempelvis har kappet rør for tilpasning eller innsetting av bend. Eller rett og slett ikke har stengt en nedgravd bakkekran.

– Rørmaterialer da? Er det noen materialer som peker seg ut i negativ eller positiv retning?

– Nei. Det gjøres feil på både duktilt og plast. Pakningsfeil gjøres også på duktilt. Vi ser stadig at man har kappet rør, men droppet eller ikke vært grundig nok på avfasing og ikke sjekket muffeskjøten godt nok. Det blir fort skade på pakning og lekkasje når et dårlig avfaset duktilt rør stikkes inn i en muffeskjøt, sier Per Sigve Henriksen.

Årsak til feil på selvfallsledninger

Men noen lyspunkter er det også her. Når rørinspeksjonene undersøker en ledning og finner feil, så graderes disse feilene etter alvorlighetsgrad:
1. Mindre feil som kan aksepteres på et anlegg i drift
2. Mer alvorlige feil, kan som regel ikke aksepteres på anlegg i drift. Må repareres.

– Mange steder har det blitt bedre på de alvorlige grad 2-feilene. Det er positivt. Det er fortsatt mye feil, av begge grader. Vi ser at antall grove feil går noe opp og ned. Det kan se ut til å henge sammen med hvor mye utførende har å gjøre, og mye utskifting av mannskap i grøfta. Det blir gjort flere og grovere feil når det er travelt og man har mindre tid til å følge opp.

– Slurvefeil, altså?

– Ja. Som regel er det lite feil på produkter som blir brukt. Da kan man jo undres på hva årsaken er, sier Per Sigve Henriksen.