Det gikk fra tropevarme til flom og jordras i Jølster kommune i Sogn og Fjordane 30.juli. Regnet som traff Jølster og Førde stengte veiene, kuttet strømmen og isolerte folk som måtte evakueres i båter. Nå er Norva24 Miljøservice godt i gang med omfattende oppryddingsarbeid.

Bildet: Store mengder slam inne på en av gårdsplassene må suges opp av Norva24 i Jølster.

-Det er aldri hyggelig å komme inn til områder som er utsatt for flom og ras, men for oss i Norva24 er det dessverre blitt en del av vår hverdag, sier Kristian Sandbakk i Norva24 Miljøservice. Med støtte fra kollegene i Norva24 Birkeland er medarbeidere i Miljøservice godt i gang med opprydding hos private eiendomsbesittere i Jølster.
Statens vegvesen i samarbeid med NVE tar hånd om de store infrastrukturoppgavene.

Slik så det ut i et lokalt bilverksted etter jordraset. Nå har Norva24 benyttet sin supersuger til å fjerne all skitt fra betonggulvet.
Slik så det ut i et lokalt bilverksted etter jordraset. Nå har Norva24 benyttet sin supersuger til å fjerne all skitt fra betonggulvet.

-Vi er kontaktet av forsikringsselskap og saneringsselskapet Recover for å bistå huseiere som er rammet. Her er det spyl og sug ut fra kjellere, garasjer og uthus. Utearealer skal på sikt tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand, og alt som flommen og raset tok med seg skal ryddes bort. Derfor har vi satt inn gravemaskiner, vacuumsuger og en lastebil med krok som tar seg av bortkjøring av masser.

Foreløpig har ikke Sandbakk oversikt over oppdragets omfang. Takstmenn må gjøre sin del av jobben før vi blir kontaktet for å gjennomføre nødvendige arbeider på hver enkelt eiendom. Vi har et tett samarbeid med Recover og i tillegg er vi imponert over befolkningens vilje til egeninnsats og dugnad for å hjelpe hverandre. Her er det et helt lokalsamfunn som er rammet, og midt i frykten og frustrasjonen over de sterke naturkreftene er det også et livsmot og en innsatvilje som imponerer.

Lokalsamfunnet er sterkt preget av raset og flom som kom så totalt overraskende. At menneskelig gikk tapt gjør det ekstra tungt. En bil med tilhenger ble tatt av raset på sørsiden av Jølstravatnet.150 personer ble evakuert fra det rasutsatte området i Jølster og Førde kommune. Både nødetatene, Sivilforsvaret og kommunens krisestab i Jølster og Førde ble kalt ut umiddelbart etter de første rasene.

Flere elver gikk over sine bredder og vasket ut E39 ved Vassenden. En 32 kilometer lang strekning fra Skei til Moskog på E39 ble stengt i flere dager. På E39 gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer. Det ble registrert opp mot 30 millimeter regn på én time, og regnet fortsatte i flere døgn.  er ventet at de kraftige bygene vil fortsette fram til onsdag formiddag. På fylkesvei 691 mellom Hyen og Ommedal i Sogn og Fjordane ble Tverrelva bru skylt vekk av vannmassene.

Uværet kom plutselig innover Jølster og Førde denne tirsdag ettermiddagen i slutten av juli. Ifølge brannvesenet hadde det lenge vært tørt i området slik at jorda ikke klarte å ta til seg de store vannmengdene. 1.500 innbyggere i området mistet også strømmen som følge av uværet.Jeg er stolt og imponert over frivillige og sambygdinger. Det er rørende å se at mange har gjort mye, sier ordfører i Jølster kommune, Oddmund Klagegg i en kommentar til NRK.

Klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero
er medforfatter av rapporten «Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge» for Miljødirektoratet. Han sier til VG og NTB at slike ras som i Jølster vil komme hyppigere i framtiden.
– Nedbøren vil bli mer intens og ofte også kraftigere. Vi har nå erfart at det vil føre til flere og større regnflommer. Deretter er det havnivåstigning og til slutt flere jord-, flom- og sørpeskred, sier Aamaas.
Forskeren sier det bare er én ting som kan hindre de nevnte konsekvensen og det er kutt i de globale utslippene av klimagasser. Hvis ikke må man gjennomføre sikringstiltak i rasutsatte områder.
-Folk er selvsagt fortvilet og for en av beboerne som vi har assistert de siste dagene er det andre gang på kort tid familien er rammet av ras. Flere i lokalsamfunnet håper nå at ei elv mellom Vassenden og Førde kan legges om for å sikre innbyggerne, forteller Kristian Sandbakk.

Norva24 har vi satt inn gravemaskiner, en stor vacuumsuger og en lastebil med krok som tar seg av bortkjøring av masser.
Norva24 har vi satt inn gravemaskiner, en stor vacuumsuger og en lastebil med krok som tar seg av bortkjøring av masser.