Hver eneste dag kjører vogntog inn til Norva24 Birkeland sitt komposteringsanlegg i Sløvåg i Gulen kommune i Vestland Fylke. Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane blir hygenisert ved å tilsette trevirke slik at komposteringsprosessen kommer i gang.

Hver eneste dag kjører vogntog inn til Norva24 Birkeland sitt komposteringsanlegg i Sløvåg i Gulen kommune i Vestland fylke. Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Vestland fylke blir hygenisert ved å tilsette trevirke slik at komposteringsprosessen kommer i gang.

Priser 2020 hentet i Sløvåg, inkl mva:

  • Liten henger (1.akslet) – Parkjord kr. 500,-, Hagejord kr. 600,-
  • Stor henger (2.akslet) – Parkjord kr. 1.000,-, Hagejord kr. 1.200,-

Varetype og sammensetning finner du datablad på ved å trykke linken: GRØNN VEKST

Ved forespørsler ta kontakt med Jostein Duesund på telefon 57 78 11 70 eller mail: slovag@norva24.no

Ferdig kompost blir tilsatt spesialsand og lokal myrjord og forvandles etter et års tid til flott jord til bruk i parkanlegg og hager.

Det er 20 år siden Johny Birkeland etablerte det første anlegget for kompostering på industriområdet i Sløvåg i Gulen kommune i Vestland fylke.  Det viste seg imidlertid at den omfattende nedbørsmengden ble et hinder for effektiv drift. I 2006 ble det reist et eget bygg for kompostanlegget med en kapasitet på 5000 tonn i året. Året etter ble konsesjonen utvidet til 10.000 tonn og dermed ble det behov for ytterligere utvidelse. Et nytt bygg ble reist i 2010, og etter flere år med skjemmende lukt ble det i 2016 investert i et større biologisk luftrenseanlegg for å løse utfordringene, forteller Johny Birkeland.

Mottaket: Her kommer slambilene inn til anlegget på Sløvåg. Foto: Odd Borgestrand
Mottaket: Her kommer slambilene inn til anlegget på Sløvåg. Foto: Odd Borgestrand

Miljøinvestering
Det nye renseanlegget kostet totalt fem millioner kroner, og har vist seg svært effektivt. Lukten i området er på det nærmeste borte. Nå er endelig anlegget i en forfatning som gjør den til en miljøvennlig og lønnsom investering både for Norva24 Birkeland og for de mange kunder som gjerne vil ha god jord for parkanlegg og hager.
Komposteringsanlegget er etter Birkeland sin oppfatning nerven i hele selskapets drift. Her blir det levert septik fra private og offentlige kunder.  Anlegget tar imot slam fra det meste av Hordaland og Sogn og Fjordane.
Poenget med anlegget i Sløvåg er gjenbruk, understreker den alltid så entusiastiske gründeren Johny Birkeland.
-Vi samler inn «dritt og møkk» og produserer produkter som er etterspurt i markedet, nemlig jord for parkanlegg og for hager, sier han med et smil.

Kundene er både private og større bedrifter. Bedriftene selger gjerne videre til entreprenører og kommuner som ønsker å benytte flott parkjord eller hagejord til ulike prosjekter. Den store fordelen med denne jorda er at den er hundre prosent steinfri og kompakt.
Reseptene er utviklet av fagfolk på høyt nivå i Høst, tidligere Norsk Jordforbedring AS, som Birkeland tidligere var deleier i. Nå er det et forretningsmessig samarbeid mellom Norva24 Birkeland og Høst. Norva24 Birkeland får dermed tilgang på det forsknings- og utviklingsarbeidet som Høst gjennomfører.

Rankekompostering
Teknologien som benyttes er såkalt rankekompostering. Ved rankekompostering av slam blandes avvannet slam med strukturmateriale som bark, kvist, hageavfall og legges ut i ranker som vendes med jevne mellomrom. Temperaturen i rankene skal være over en viss verdi i en viss tid.

Komposteringen er en aerob prosess som avgir varme. Når det er nok lufttilgang i rankene, vil aerobe bakterier starte nedbrytningen av organisk stoff og utvikle varme. For å oppnå en stabil temperatur på minst 55°C i hele kompostmassen, må rankene normalt vendes et par ganger i uken. Vendingen i Sløvåg-anlegget foregår med en solid Topturn vendemaskin. Etter at rankene er ferdig hygenisert inne blir de lagt ut i stor-ranker der de blir snudd hver måned over en periode på seks måneder. Deretter er de klar til jordproduksjon.

Komposten er da skrumpet inn til omlag halvdelen av det opprinnelige volumet, Temperatur i komposten måles to ganger ukentlig under rankekomposteringen, og resultatene logges i anleggets internkontrollsystem. Det er Mattilsynet som fører kontroll med anlegget.

Anlegget har god kapasitet men utslippstillatelsen er begrenset til 10.000 tonn i året. Det er nå søkt om mottak av 15.000 tonn.
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane var på inspeksjon av anlegget i november i fjor.  Den viktigste kommentaren var krav om å merke skille mellom ren og uren sone i terrenget. Dette er nå blitt fulgt opp av Norva24 Birkeland.

Et par ganger i uken vender Norva24 Birkeland ranker i kompostanlegget i Sløvåg. Nå kan du få varsel på sms når vi vender rankene; sms – varsel

Etterspurte produkter
-Vi produserer produkter som er etterspurt i markedet, nemlig jord for parkanlegg og for hager, sier
Johny Birkeland, som mener det er grunn til å være stolt over at kompostanlegget er en viktig del av det naturlige kretsløpet.
-For oss er dette en kombinasjon av miljø og økonomi. Vi genererer også arbeidsplasser for våre kunder, og dermed er dette et vinn-vinn anlegg både økonomisk og miljømessig, mener han.
Avfall blir til nyttige produkter. Store mengder jord for parkanlegg og hager kan skipes ut fra Sløvåg havn, eller fraktes på trailere til ulike deler av Vestlandet. Slik blir det naturlig vekst både for hageeiere og kommuner som vil at det skal vokse og gro i det vestlandske landskapet, konkluderer gründeren Johny Birkeland.

Båttransport til Bergen fra kaia i Sløvåg. Effektiv levering av hage- og parkanlegg-jord. Foto: Norva24 Birkeland
Båttransport til Bergen fra kaia i Sløvåg. Effektiv levering av hage- og parkanlegg-jord. Foto: Norva24 Birkeland

 

Ved forespørsler ta kontakt med Jostein Duesund på telefon 57 78 11 70 eller mail slovag@norva24.no