Kvalitet, presisjon, bærekraft og sikkerhet. Fine, symboltunge ord de fleste bedrifter i Norge antakelig vil omtale seg selv med. For oss i Norva24 er de mer enn bare ord. De er selve hjørnesteinene i alt vi gjør.

Mottoet «Vi hjelper alltid» inneholder vår viktigste forpliktelse overfor kundene. I en virksomhet med høyt tempo og drift på mange ulike fagfelt over hele landet er den til tider krevende å følge opp. Vi har sett at det likevel er mulig, takket være en fantastisk kultur for kvalitet og HMS – forankret til kjernen i konsernet og praktisert av alle ansatte.

Vi er en sterk aktør som vil være med på å sette og utvikle standarder innen kvalitet, bærekraft, helse, miljø og sikkerhet for hele bransjen.

 • Alle ansatte i konsernet er direkte involvert i en kontinuerlig pågående forbedring.
 • Vi kan alltid bli bedre på kvalitet i leveranser, i arbeidsprosesser, arbeidsmiljø og ytre miljø.
 • Vi blir en bedre arbeidsgiver av det, og vi blir bedre i å oppfylle vårt samfunnsansvar.

Hvert år lager vi en «Rapport for miljø- og samfunnsansvar», der vi gjør vårt arbeid på dette området tilgjengelig for alle.

Last ned og les rapporten. 

Sertifisering

Én ting er å si at vi er gode på kvalitet, presisjon, bærekraft og sikkerhet. Vi «har papirer» på det også. Norva24 Norge med samtlige driftsenheter er ISO-sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 45001.

ISO 9001 – kvalitet. Her handler det om kvalitet som får kundene til å komme tilbake og selskapet til å fungere godt. En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at Norva24 jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet på en rekke kriterier:

 • Kundefokus.
 • Lederskap og relasjonsledelse.
 • Menneskers engasjement.
 • Prosesstankegang.
 • Forbedring.
 • Bevisbaserte beslutninger.

ISO 14001 – ytre miljø. Her handler det om bærekraft, og å redusere belastningen på miljøet. Norva24 gjør – i likhet med alle andre bedrifter – en påvirkning på miljøet. ISO 14001-sertifiseringen fokuserer på å redusere denne påvirkning. Den hjelper oss å lykkes kommersielt, uten at det går på bekostning av miljøet.

Her handler det blant annet om:

 • Bevisstgjøre ledere og ansatte.
 • Hvordan påvirker vi miljøet – hvordan kan belastningen på miljøet reduseres?
 • Mindre avfall og redusert energiforbruk – da synker også kostnadene.

ISO 45001 – arbeidsmiljø. Dokumenterer at bedriften har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet, og gjennom dette forebygger og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

 • Dokumenterte resultater innen arbeidsmiljø
 • Effektiv og systematisk forbedring av arbeidsmiljø
 • Følger krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, pluss ekstra styringsprinsipper og involvering av ansatte
 • Slik styrer vi kvalitet, helse, miljø og sikkerhet – KHMS
 • Alle våre ansatte er direkte involvert i det kontinuerlige arbeidet med å bli bedre.

Flere av driftsselskapene i Norva24 er dessuten prekvalifisert hos Achilles, Startbank og Sellicha.

System og stolthet i KHMS-arbeidet 

Vi har en stor og sterk digital hjelper ved navn EQS. Den er vår viktigste plattform for arbeidet med kvalitet og HMS – KHMS. Systemet er skreddersydd for Norva24 på plattformen EQS. All støy som ofte finnes i standard programvare er skrellet vekk. Her er kun det vi bruker og som er nødvendig. Ingenting mer.

Systemet håndterer mange elementer:

 • Observasjoner
 • Forbedringsforslag
 • Nesten-uhell og avvik
 • Fordeling av ansvar
 • Tiltak
 • Prosesser og prosedyrer

 Vi er svært stolte over dette verktøyet. Vi gleder oss over hvordan det hver dag hjelper oss å gjøre en god jobb med KHMS. Vi er også stolt over hvordan kunder, myndigheter og alle som driver ulike typer tilsyn og revisjoner overfor Norva24 skryter av enkelheten, tilgangen, oppbyggingen og informasjonskvaliteten i systemet.

 KHMS-systemet er så godt utviklet og tilpasset Norva24s særskilte behov at IKT-leverandøren bruker oss som referanseprosjekt for EQS-plattformen. Også det er vi litt stolt over.

Involvering av ansatte

Slik foregår det daglige arbeidet med involvering av ansatte og innmelding av observasjoner fra ulike ledd i konsernet.

 • Alle prosedyrer, risikovurderinger, instrukser og annet KHMS-arbeid tas opp til diskusjon i webverktøyet Yammer før de blir godkjent og tatt inn i styringssystemet.
 • Godt apparat med tillitsvalgte og verneombud – jevnlige HMS-møter.
 • EQS styringssystemet (over) er vår store stolthet og glede, og fungerer formidabelt godt.
 • Fadderordning og Norva24-skolen gir alle ansatte målrettet opplæring og faglig trygghet.
 • Godt system for kompetanseregister og kompetanseheving.

Kontakt oss


Ønsker du mer informasjon vedr. vårt KHMS-arbeid? Ta kontakt med KHMS leder:

Per Inge Karlstad
KHMS ansvarlig

Tlf:415 39 650
E-post: per.inge.kalstad@norva24.no