Kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – selskapets grunnstein
For oss i Norva24 er det viktig at alt arbeid utføres med høy presisjon og kvalitet. Konsernet har som mål å være i forkant med kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og alle ansatte i konsernet skal delta i prosessen med kontinuerlig forbedring av både arbeidsmiljø, arbeidsprosesser, ytre miljøarbeid, samfunnsansvar o.l.

Vi er også opptatt av at det vi gjør skal være tilgjengelig for andre, derfor lager vi hvert år en «Rapport for miljø- og samfunnsansvar».

KHMS-styringssystem etter krav fra Internkontrollforskriften
Forpliktelsen «Vi hjelper alltid!» er til tider krevende å følge opp, men ved hjelp av en fantastisk KHMS-kultur forankret som en del av kjernen til konsernet, er dette mulig.
 Norva24 har bygd opp et KHMS-styringssystem med innhold, struktur og dokumentasjon som tilfredsstiller krav fra Internkontrollforskriften, ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (Ytre miljø) standardene. Systemet er webbasert, som gjør informasjonen mer tilgjengelig og oppdatert til enhver tid. Alle ansatte har fått utdelt tilgang til styringssystemet der kommunikasjonen er tilpasset.

norva-hms

Involvering av alle ansatte
Vi jobber aktivt for involvere de ansatte i vårt KHMS-arbeid, slik at alle får dette inn i ryggmargen. Vi har flere tiltak for å sikre dette:

  • Gjennom websystemet Yammer, blir prosedyrer, risikovurderinger, instrukser og annet KHMS-arbeid lagt ut for diskusjon før det blir godkjent og implementert i EQS styringssystemet. På denne måten skaper Norva24 KHMS-arbeid med eierskap både i ledelse og hos de ansatte.
  • Et godt tillits- og verneombudsapparat, arbeidsmiljøutvalg samt jevnlige HMS-møter sikrer at de ansatte deltar aktivt i KHMS-arbeidet.
  • Styringssystemet håndterer forbedringsarbeidet med forslag, nesten-uhell og avvik på en formidabel måte. Registrering, fordeling av ansvar samt tiltak blir håndtert og prosessert elektronisk direkte i systemet.
  • Alle ansatte i konsernet må gjennom en fadderordning samt ta del i Norva24- skolen ved ansettelse. Her utføres det målrettet opplæring til den ansatte er trygg i sitt arbeide.
  • Kompetanseregister og kompetanseheving er kontinuerlig fulgt opp av driftsselskapene i Norva24.
Flere av driftsselskapene er pre-kvalifisert hos Achilles, Startbank, Sellicha samt ISO 9001 og ISO 14001 sertifiserte

Kontakt oss


Ønsker du mer informasjon vedr. vårt KHMS-arbeid? Ta kontakt med KHMS leder:

Per Inge Karlstad
KHMS ansvarlig

Mobil:415 39 650
E-post: per.inge.kalstad@norva24.no